15-16-Sommerhus-privat-render-03

simpel sommerhusidyl

Nybyggeri. Sommerhus, Nordsjælland. En nyindretning, hvor følelsen af ‘det simple liv i sommerlandet’ er forbilledet.

14-30-Buskehoej-boliger-plan-fremtidig-UDSNIT

Ny haveby med respekt for områdets logik

Nybyggeri, haveby. Buskehøj, Nordsjælland. De nye huse i baghaverne til Buskehøj skal derfor ikke efterligne nogen af de andre bebyggelser for at passe ind, men skal bidrage med sit eget mønster.

15-11-Post-&-Tele-museum-render-02

det inviterende museum

Transformation. Post-, tele- & Kommunikationsmuseet. Historien skaber forståelsesramme for vores samtid, og gør os klogere på, hvad fremtiden kan indeholde og ikke mindst, hvordan vi kan forberede os bedst muligt til at manøvrere i den.

15-23-orangeri-render-01

Fra lade til orangeri

Transformation. Orangeri, Nordsjælland. Den gamle lade får nyt liv som orangeri med nyttehave.

15-30-Middelgrundsfortet-foto-02

Fra forsvar til leg og læring

Transformation. Middelgrundsfortet, København. Nu transformeres fortet til et mødested for oplevelse og uddannelse for spejderbevægelsen.

16-16-oester-farimagsgade-doer-opstalt-01

Nyt liv til detaljen

Renovering af portrum. Øster Farimagsgade, København. Efter mange års brug trænger portrummets fine udsmykning til en genopfriskning.

16-24-nysted-kirke-taarn-snit-01

Når alle kompetencer anvendes

Middelalderkirke Nysted. Restaurering, kulturhistorie og myndighedsbehandling af tårn. Alle tegnestuens kompetencer kommer i spil, når komplicerede konstruktioner som et tårn skal restaureres.

aristo-Folketeatret-forside01

Folket • fremtiden • fællesskabet

Bogudgivelse. Folketeatret – Folket, Fremtiden og Fællesskabet. Aristo Bogforlag har i samarbejde med Folketeatret netop udgivet en bog om teatrets historie samt transformationen af foyer og facade som stod færdigt i november sidste år.

12-02-64-frdholmskanal-foto-byggeplads-03

Skelettet er rejst

Nybyggeri. Mødecenter til Transport- og Bygningsminiteriet, Frederiksholms Kanal i København K. Byggepladsen er i fuld gang og har netop fået rejst skelettet til det nye mødecenter.

12-52-Folketeatret-Facade-foto-03

FOLKETEATRET OMBYGGET

Ombygning, Folketeatret, København. Folketeatret står over for en større ombygning med udskiftning af facaden ud mod Nørregade og en modernisering af teatrets to publikumsfoyerer. Ombygningen viser respekt for teatrets klassiske æstetisk og påbegyndes i foråret 2014.

12-07-40-Chr-IX-foto-FOR

MILJØRIGTIGT tag til Amalienborg

Istandsættelse af taget på Christian IX’s Palæ, Amalienborg i København K Med Bertelsen & Schevings arbejdsmetode “det anerkendende princip” skal Eigtveds oprindelige idé med tagfladerne og deres anonymitet i forhold til facaderne forenes med istandsættelsen.

aktuelt-campus-empire-kea-jens-lindhe-aften-01

Fra industri til undervisning

Ny bebyggelse. Campus Empire, Nørrebro. Der pustes liv i Nørrebros baggårde, når området laves om til studiecampus. Københavns Erhvervsakademi, KEA, indtager flere bygninger på området.

1154forside

ALMEN BOLIG +

Konkurrence, Almen Bolig +. Fleksible boliger, der kan indrettes på den enkeltes præmisser. KABs oplæg til billige boliger forenes her med tidens drømme om store rum og individualitet.

frederiksberg-have-køkkenhavebro-foto-01

RENOVERING AF DISKRETE DETALJER VED VANDVEJEN

Renovering, Køkkenhavebroen, Frederiksberg Have. Renoveringen af Køkkenhavebroen har bevaret formen fra den oprindelige bro, og gennem små justeringer er broens relation til den romantiske have blevet forstærket.

borgerstuen-foto-01

FRA HESTESTALD TIL MINISTERIUM

Ombygning. Borgerstuen, Frederiksholms Kanal 21. Borgerstuen ombygges og byder nu velkommen til et åbent og lyst kontormiljø i den gamle hestestald.

langkaer-gymnasium-foto-final-09

ANKOMST OG AFSKED

Gesamtkunstwerk. Angels and Ghosts, Langkær Gymnasium & HF, Århus. Kunstner Erik A. Frandsen har sammen med Jens Bertelsen skabt en kunstnerisk bearbejdning af hovedindgangen til Langkær Gymnasium. Selve bygningen er tegnet af Friis & Moltke i 1976.

13-09-kaperstalden-foto-01

Vrinskende KULTURARV

Nybyggeri, Dyrehaven, Sjælland. I maj 2015 fik kaperne og deres heste nye bygninger. Den nye kaperstald samler heste og kuske på deres fælles arbejdsplads, komplet med servicefaciliteter og kuskerum.

kat-aktuelt-Stormgade-int-foto-07

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Nyindretning og udsmykning, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Henover sommeren lægges sidste hånd på indretningen af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Forside-Det-anerkendende-princip-sort

En balancekunst

Bogudgivelse, “Det anerkendende princip” af Jens Bertelsen “Bygningsrestaurering er en balancekunst, der handler om at respektere arkitektur- og kulturhistorien og gøre de fredede bygninger anvendelige, uden at vi – dagens arkitekter – bringer os selv i centrum.”

at udløse en forandring


Ny udgivelse. “Omvendebilleder” af Jens Bertelsen Omvendebilleder er velkendte i billedkunsten og arkitekturen og kunstarterne har som en følsom seismograf altid afspejlet tidernes skiftende opfattelser og erkendelser.

slamsilo-vejle-foto-01

Slamsiloanlæg indvies

Nyt slamsiloanlæg, Vejle Spildevand. Lørdag den 17. august blev Vejle Spildevands nye slamsiloanlæg indviet med taler og roser. Men anlægget var allerede taget i brug før den officielle indvielse.

hoejbro-foto-22

UD PÅ GADEN MED HISTORIEN

Indretning af butik i stuetagen, Højbro Plads 4. I de sidste godt 20 år har den fredede bygning på hjørnet af Højbro Plads levet en stille, indadvendt tilværelse som kontorbygning. Men nu bliver den historiske perle midt i København åbnet op efter en omfattende renovering.

4-maj-kollegiet-farver-fremtidig-trapperum

FARVER I DANSK FUNKTIONALISME

Farvearkæologisk undersøgelse, 4. Maj Kollegiet, Frederiksberg. Hans Hansen er den måske mest radikale repræsentant for den polykrome funktionalisme i Danmark og 4. Maj Kollegiet har en enestående mulighed for at bevare og fremkalde et originalt værk.

Told06

NY FUNKTION TIL EN NY TID

Gardestalden, Toldbodgade 43. Den gamle gardestald fra 1842 renoveres og stueetagen nyindrettes til kontorer med respekt for bygningens historie.

12-02-64-frdholmskanal-render-01

Slotsholmens nye lysmaskine

Nybyggeri. Mødecenter til Transport- og Bygningsminiteriet, Frederiksholms Kanal i København K Det nye mødecenter indfører et helt nyt bygningsprogram i Slotsholmens magtfulde bygningsmasse. BS Arkitekter har tegnet lyse, maritime linjer langs den imposante bygningsarv.

Layout 1

KUNST TIL DAGLIG BRUG

Ariadne. Kunstnerisk bearbejdning af Vejle Spildevand. Med landskabsinstallation Ariadne har Ingvar Cronhammar skabt et anslag til Vejle Spildevand, der skubber til vores forestilling om tilværelsens lethed.

ovenlys-ruinerne-museum-stenproever-08

Ovenlys trækkes ned til ruinerne

Restaurering af ruinernes ovenlys. Ruinerne, Christiansborg. Ovenlyset skal restaureres, så der igen kan trænge sollys ned i de underjordiske ruiner.

h-c-oerstedsvej-facadetransformation-render-02

Transformation af facade med grøn profil

Forslag til facadetransformation og etablering af altaner. H.C. Ørstedsvej, Frederiksberg. Med en lukning af facaden, er det ønsket, at der skabes en mere gennemtænkt facadetransformation, som vil give bygningen en ny arkitektonisk og grøn profil, som forholder sig kunstnerisk til dine omgivelser.

13-40-privat-bolig-ombygning-charlottenlund-foto-03

Kig til Øresund

Modernisering og renovering. Privat bolig, Charlottenlund. Der pustes nyt liv i en gammel villa ved vandet.

14-16-transformerstation-render-NY-05

Brutalismebyggeri får ny funktion

Opdatering af industribyggeri. Transformerstation Bremerholm. Ombygning der både komplementerer facadens lukkede og mystiske udtryk og skaber nye funktioner i bygningen.

Fortidens – og fremtidens byggeri

140201 JB artikel Fortiden og fremtiden-FORSIDE
Artikel i “København, sådan vil jeg arbejde”, februar 2014. Interview med Jens Bertelsen om udviklingen af kontorbyggerier gennem de seneste 100 år, samt deres fremtid.

14-25 ressourceplads-musicon-FOR

Genbrug er guld

Idéforslag og skitsering til ressourceplads. Basgangen på Musicon, Roskilde. Ressourcepladsen skal bidrage interagerende og kvalitativt til den tætte bydel, hvor ressourcepladserne ofte får en meget central og synlig placering.

Ruinerne-museum-christiansborg-Lindhe-10

Ruinerne under christiansborg slot lyser velkommen

Ombygning og udvidelse. Ruinerne, Christiansborg. Ruinerne har i mange år været overset med en næsten hemmelig og lille entré, derfor er indgangen flyttet og en lys og imødekommende foyer er skabt med niveaufri indgang, så alle kan opleve museet.

14-13-rabalderparken-toilet-render-04

Det lille hus i Rabalder Parken

Forslag til etablering. Rabalder parken, Roskilde. Rabalderparken er et regnvandsbassin, der også fungerer som skatepark og rekreativt område. Derfor er der behov for et offentligt toilet på området.

12-02-christiansborg-marmorbroen-foto-01

Skulpturer stråler på ny

Restaureringsarbejder på Christiansborg, København. Skulpturerne på marmorbroen er nu færdige efter restaurering.

12-02-24-KEBMIN-gaardhave-foto-01

Eventyret er skrevet færdigt

Kunstnerisk bearbejdning af gårdrum. Klima-, energi- og bygningsministeriet. I tæt samarbejde med landskabskunstner Steen Høyer, som tilbage i 2006 etablerede et kunstværk: “Eventyret i Stormgade i denne gård” står gårdrummet nu klar til at blive taget i brug.

12-02-80-overformynderiet-foto-09

Overformynderiet istandsættes med pionérånd

Komplet facaderenovering af Overformynderiet, København K Overformynderiets arkitekt Frits Schlegel eksperimenterede med den autoritære bygning ved Holmens kanal, da projektet startede i 1935. Bertelsen & Scheving Arkitekter aktuelle restaurering af facaden har også krævet eksperimenter og udvikling af et helt nyt isoleringsmateriale.

07-Gammelholtegaard-Barok-Orangeri-Pavillon-Konkurrence-Plan-FOR

DEN HISTORISKE BAGGRUND

Analyse af indkøbt forslag til orangeri på Gammel Holtegaard. Hos Bertelsen og Scheving er baggrunden for et historisk projekt altid med tanke og respekt for det større historiske perspektiv.

Gl-Holtegaard-Pavillion-Barok-Have-konkurrence-BS-Arkitekter-View-4

Et nyt blik på Gl. Holtegaard

Konkurrence om ny pavillon, Gl. Holtegaards barokhave, Gl. Holte. Bertelsen & Schevings pavillon vandt indkøb ved Gl. Holtegaards konkurrence om et nyt orangeri.

14-11-brorfelde-observatorium-oversigtsplan-01

først skal de fredede bygninger kunne anvendes

Etape 1, modernisering. Brorfelde Observatorium, Midtsjælland. I 1. etape af moderniseringen arbejdes der med administrationsbygningen, Astronomernes Hus samt Observatorboligen for at gøre dem funktionelle igen.

NY-12-07-60-iskiosk-frb-have-render-02

Diskrete servicepavilloner i romantisk have

Udskiftning og nytænkning, Frederiksberg Have. Frederiksberg Have har med sine ca. tre mill. besøgende om året, behov for en ny moderne iskiosk og nye offentlige toiletter.

Foto af Ole Malling

Danmarks mørkeste område

Fredningsværdier. Brorfelde Observatorium, Midtsjælland. Fredningerne begrundes blandt andet med tilstedeværelsen af det unikke og velbevarede arkitektoniske anlæg, den indlevede landskabelige bearbejdning og tilpasning og ikke mindst nattemørket.

14-09-brorfelde-observatorium-FORSIDE-2

Med blikket mod himlen

Helhedsplan. Brorfelde Observatorium, Midtsjælland. Brorfelde Observatoriums vil skabe nysgerrighed hos børn og unge, samt øge interessen for naturvidenskab og på længere sigt bevare og øge dansk forskning indenfor netop astronomi, geologi, teknik og natur.

morten-straede-arbejder-paa-papir-forside

LEGENDE OG FLYGTIG

Bogudgivelse, “Arbejder på papir, 1982-2012” af Morten Stræde. Aristo Bogforlag, ledet af Jens Bertelsen, har netop haft fornøjelsen af at udgive Morten Strædes seneste bog med over 300 værkgengivelser.

kat-aktuelt-Gartnergaarden-01-www

GARTNERGÅRDEN GENOPRETTES

Restaurering. Gartnergården, Frederiksberg Have. Det summer af aktivitet på byggepladsen ved Gartnergården, der genoprettes efter flere renoveringer gennem årene.

11-67-tamu-foto-forside

ADMINISTRATIONSHUS ER TAGET I BRUG

Nybyggeri, TAMU-Center Storkøbenhavn. Det nye administrationshus står nu klar til at blive taget i brug og danne ramme om centrets administrative funktioner.

kat-aktuelt-Fredensborg-slot-05

FREDENSBORG SLOT VEDLIGEHOLDES

Fredensborg Slot. Slottet undergår en række mindre vedligeholdelsesarbejder i år, blandt andet kalkning af facaderne i slottets indergård.

aktuelt-campus-empire-kea-jens-lindhe-07

“En reformation på Nørrebro”

Omtale af KEA, Københavns Erhvervsakademi i Byggeplads.dk nr 5. Campus Empire, København. Gennemsigtighed, fleksibilitet og troværdighed er hovedpulsårer i erhvervslivet. Det er de også i den nye skole til Københavns Erhvervsakademi på Nørrebro i København.

kat-aktuelt-IBOS-www

FORPLADS KLAR TIL INDVIELSE

Instituttet for blinde og svagsynede, IBOS. Den gennemrenoverede plads foran instituttet venter bare på at blive sanset, følt på og gået på. Pladsen indvies om få uger.

scene-35

NY KONTORBYGNING TIL VEJLE SPILDEVAND

Nyt kontorhus, Vejle Spildevand. Skitsen til et nyt kontorhus er udarbejdet i samarbejde med Ingvar Cronhammar, der er manden bag flere værker ved Vejle Spildevand.

VEJLESLAM1

SLAMSILOBYGNING fuldender harmonien

Nyt slamsiloanlæg, Vejle Spildevand. Den nye bygning fuldender den bearbejdning af anlæggets facade mod byen, billedkunstneren Ingvar Cronhammar og landskabsarkitekten Torben Schønherr påbegyndte i 2009 – værket Ariadne.

kollegium00

MONUMENT OVER EN TID I DANMARKSHISTORIEN SKAL RESTAURERES

4. Maj Kollegiet, Frederiksberg. Det nedslidte kollegium på Frederiksberg trænger til at blive restaureret. Forundersøgelserne er derfor gået i gang med det formål at bevare mest muligt af det oprindelige originale interiør.