12-02-64-frdholmskanal-foto-byggeplads-03

Skelettet er rejst

Nybyggeri. Mødecenter til Transport- og Bygningsminiteriet, Frederiksholms Kanal i København K. Byggepladsen er i fuld gang og har netop fået rejst skelettet til det nye mødecenter.

frederiksberg-have-køkkenhavebro-foto-01

RENOVERING AF DISKRETE DETALJER VED VANDVEJEN

Renovering, Køkkenhavebroen, Frederiksberg Have. Renoveringen af Køkkenhavebroen har bevaret formen fra den oprindelige bro, og gennem små justeringer er broens relation til den romantiske have blevet forstærket.

4-maj-kollegiet-farver-fremtidig-trapperum

FARVER I DANSK FUNKTIONALISME

Farvearkæologisk undersøgelse, 4. Maj Kollegiet, Frederiksberg. Hans Hansen er den måske mest radikale repræsentant for den polykrome funktionalisme i Danmark og 4. Maj Kollegiet har en enestående mulighed for at bevare og fremkalde et originalt værk.

ovenlys-ruinerne-museum-stenproever-08

Ovenlys trækkes ned til ruinerne

Restaurering af ruinernes ovenlys. Ruinerne, Christiansborg. Ovenlyset skal restaureres, så der igen kan trænge sollys ned i de underjordiske ruiner.

h-c-oerstedsvej-facadetransformation-render-02

Transformation af facade med grøn profil

Forslag til facadetransformation og etablering af altaner. H.C. Ørstedsvej, Frederiksberg. Med en lukning af facaden, er det ønsket, at der skabes en mere gennemtænkt facadetransformation, som vil give bygningen en ny arkitektonisk og grøn profil, som forholder sig kunstnerisk til dine omgivelser.

13-40-privat-bolig-ombygning-charlottenlund-foto-03

Kig til Øresund

Modernisering og renovering. Privat bolig, Charlottenlund. Der pustes nyt liv i en gammel villa ved vandet.

14-16-transformerstation-render-NY-05

Brutalismebyggeri får ny funktion

Opdatering af industribyggeri. Transformerstation Bremerholm. Ombygning der både komplementerer facadens lukkede og mystiske udtryk og skaber nye funktioner i bygningen.

Forside-Det-anerkendende-princip-sort

En balancekunst

Bogudgivelse, “Det anerkendende princip” af Jens Bertelsen “Bygningsrestaurering er en balancekunst, der handler om at respektere arkitektur- og kulturhistorien og gøre de fredede bygninger anvendelige, uden at vi – dagens arkitekter – bringer os selv i centrum.”

Fortidens – og fremtidens byggeri

140201 JB artikel Fortiden og fremtiden-FORSIDE
Artikel i “København, sådan vil jeg arbejde”, februar 2014. Interview med Jens Bertelsen om udviklingen af kontorbyggerier gennem de seneste 100 år, samt deres fremtid.

14-25 ressourceplads-musicon-FOR

Genbrug er guld

Idéforslag og skitsering til ressourceplads. Basgangen på Musicon, Roskilde. Ressourcepladsen skal bidrage interagerende og kvalitativt til den tætte bydel, hvor ressourcepladserne ofte får en meget central og synlig placering.

Ruinerne-museum-christiansborg-Lindhe-10

Ruinerne under christiansborg slot lyser velkommen

Ombygning og udvidelse. Ruinerne, Christiansborg. Ruinerne har i mange år været overset med en næsten hemmelig og lille entré, derfor er indgangen flyttet og en lys og imødekommende foyer er skabt med niveaufri indgang, så alle kan opleve museet.

14-13-rabalderparken-toilet-render-04

Det lille hus i Rabalder Parken

Forslag til etablering. Rabalder parken, Roskilde. Rabalderparken er et regnvandsbassin, der også fungerer som skatepark og rekreativt område. Derfor er der behov for et offentligt toilet på området.

12-02-christiansborg-marmorbroen-foto-01

Skulpturer stråler på ny

Restaureringsarbejder på Christiansborg, København. Skulpturerne på marmorbroen er nu færdige efter restaurering.

hoejbro-foto-14

UD PÅ GADEN MED HISTORIEN

Indretning af butik i stuetagen, Højbro Plads 4. I de sidste godt 20 år har den fredede bygning på hjørnet af Højbro Plads levet en stille, indadvendt tilværelse som kontorbygning. Men nu bliver den historiske perle midt i København åbnet op efter en omfattende renovering.

13-09-kaperstalden-foto-FOR

Vrinskende KULTURARV

Nybyggeri, Dyrehaven, Sjælland. I maj 2015 fik kaperne og deres heste nye bygninger. Den nye kaperstald samler heste og kuske på deres fælles arbejdsplads, komplet med servicefaciliteter og kuskerum.

12-07-40-Chr-IX-foto-FOR

MILJØRIGTIGT tag til Amalienborg

Istandsættelse af taget på Christian IX’s Palæ, Amalienborg i København K Med Bertelsen & Schevings arbejdsmetode “det anerkendende princip” skal Eigtveds oprindelige idé med tagfladerne og deres anonymitet i forhold til facaderne forenes med istandsættelsen.

12-02-64-frdholmskanal-render-01

Slotsholmens nye lysmaskine

Nybyggeri. Mødecenter til Transport- og Bygningsminiteriet, Frederiksholms Kanal i København K Det nye mødecenter indfører et helt nyt bygningsprogram i Slotsholmens magtfulde bygningsmasse. BS Arkitekter har tegnet lyse, maritime linjer langs den imposante bygningsarv.

12-02-24-KEBMIN-gaardhave-foto-01

Eventyret er skrevet færdigt

Kunstnerisk bearbejdning af gårdrum. Klima-, energi- og bygningsministeriet. I tæt samarbejde med landskabskunstner Steen Høyer, som tilbage i 2006 etablerede et kunstværk: “Eventyret i Stormgade i denne gård” står gårdrummet nu klar til at blive taget i brug.

12-02-80-overformynderiet-foto-09

Overformynderiet istandsættes med pionérånd

Komplet facaderenovering af Overformynderiet, København K Overformynderiets arkitekt Frits Schlegel eksperimenterede med den autoritære bygning ved Holmens kanal, da projektet startede i 1935. Bertelsen & Scheving Arkitekter aktuelle restaurering af facaden har også krævet eksperimenter og udvikling af et helt nyt isoleringsmateriale.

07-Gammelholtegaard-Barok-Orangeri-Pavillon-Konkurrence-Plan-FOR

DEN HISTORISKE BAGGRUND

Analyse af indkøbt forslag til orangeri på Gammel Holtegaard. Hos Bertelsen og Scheving er baggrunden for et historisk projekt altid med tanke og respekt for det større historiske perspektiv.

Gl-Holtegaard-Pavillion-Barok-Have-konkurrence-BS-Arkitekter-View-4

Et nyt blik på Gl. Holtegaard

Konkurrence om ny pavillon, Gl. Holtegaards barokhave, Gl. Holte. Bertelsen & Schevings pavillon vandt indkøb ved Gl. Holtegaards konkurrence om et nyt orangeri.

14-11-brorfelde-observatorium-oversigtsplan-01

først skal de fredede bygninger kunne anvendes

Etape 1, modernisering. Brorfelde Observatorium, Midtsjælland. I 1. etape af moderniseringen arbejdes der med administrationsbygningen, Astronomernes Hus samt Observatorboligen for at gøre dem funktionelle igen.

NY-12-07-60-iskiosk-frb-have-render-02

Diskrete servicepavilloner i romantisk have

Udskiftning og nytænkning, Frederiksberg Have. Frederiksberg Have har med sine ca. tre mill. besøgende om året, behov for en ny moderne iskiosk og nye offentlige toiletter.

Foto af Ole Malling

Danmarks mørkeste område

Fredningsværdier. Brorfelde Observatorium, Midtsjælland. Fredningerne begrundes blandt andet med tilstedeværelsen af det unikke og velbevarede arkitektoniske anlæg, den indlevede landskabelige bearbejdning og tilpasning og ikke mindst nattemørket.

14-09-brorfelde-observatorium-FORSIDE-2

Med blikket mod himlen

Helhedsplan. Brorfelde Observatorium, Midtsjælland. Brorfelde Observatoriums vil skabe nysgerrighed hos børn og unge, samt øge interessen for naturvidenskab og på længere sigt bevare og øge dansk forskning indenfor netop astronomi, geologi, teknik og natur.

morten-straede-arbejder-paa-papir-forside

LEGENDE OG FLYGTIG

Bogudgivelse, “Arbejder på papir, 1982-2012” af Morten Stræde. Aristo Bogforlag, ledet af Jens Bertelsen, har netop haft fornøjelsen af at udgive Morten Strædes seneste bog med over 300 værkgengivelser.

kat-aktuelt-Stormgade-int-foto-01

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Nyindretning og udsmykning, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Henover sommeren lægges sidste hånd på indretningen af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

kat-aktuelt-Gartnergaarden-01-www

GARTNERGÅRDEN GENOPRETTES

Restaurering. Gartnergården, Frederiksberg Have. Det summer af aktivitet på byggepladsen ved Gartnergården, der genoprettes efter flere renoveringer gennem årene.

12-52-Folketeatret-Facade-render-FOR

FOLKETEATRET OMBYGGES

Ombygning, Folketeatret, København. Folketeatret står over for en større ombygning med udskiftning af facaden ud mod Nørregade og en modernisering af teatrets to publikumsfoyerer. Ombygningen viser respekt for teatrets klassiske æstetisk og påbegyndes i foråret 2014.

11-67-tamu-foto-forside

ADMINISTRATIONSHUS ER TAGET I BRUG

Nybyggeri, TAMU-Center Storkøbenhavn. Det nye administrationshus står nu klar til at blive taget i brug og danne ramme om centrets administrative funktioner.

kat-aktuelt-Fredensborg-slot-05

FREDENSBORG SLOT VEDLIGEHOLDES

Fredensborg Slot. Slottet undergår en række mindre vedligeholdelsesarbejder i år, blandt andet kalkning af facaderne i slottets indergård.

campus-empire-endeligt-01

Fra industri til undervisning

Ny bebyggelse. Campus Empire, Nørrebro. Der pustes liv i Nørrebros baggårde, når området laves om til studiecampus. Københavns Erhvervsakademi, KEA, indtager flere bygninger på området.

aktuelt-campus-empire-kea-jens-lindhe-07

“En reformation på Nørrebro”

Omtale af KEA, Københavns Erhvervsakademi i Byggeplads.dk nr 5. Campus Empire, København. Gennemsigtighed, fleksibilitet og troværdighed er hovedpulsårer i erhvervslivet. Det er de også i den nye skole til Københavns Erhvervsakademi på Nørrebro i København.

kat-aktuelt-IBOS-www

FORPLADS KLAR TIL INDVIELSE

Instituttet for blinde og svagsynede, IBOS. Den gennemrenoverede plads foran instituttet venter bare på at blive sanset, følt på og gået på. Pladsen indvies om få uger.

kat-aktuelt-Vejle-Spildevand-01-www

Slamsiloanlæg indvies

Nyt slamsiloanlæg, Vejle Spildevand. Lørdag den 17. august blev Vejle Spildevands nye slamsiloanlæg indviet med taler og roser. Men anlægget var allerede taget i brug før den officielle indvielse.

Layout 1

KUNST TIL DAGLIG BRUG

Ariadne. Kunstnerisk bearbejdning af Vejle Spildevand. Med landskabsinstallation Ariadne har Ingvar Cronhammar skabt et anslag til Vejle Spildevand, der skubber til vores forestilling om tilværelsens lethed.

scene-35

NY KONTORBYGNING TIL VEJLE SPILDEVAND

Nyt kontorhus, Vejle Spildevand. Skitsen til et nyt kontorhus er udarbejdet i samarbejde med Ingvar Cronhammar, der er manden bag flere værker ved Vejle Spildevand.

VEJLESLAM1

Nyt kontorhus fuldender harmonien

Nyt slamsiloanlæg, Vejle Spildevand. Den nye bygning fuldender den bearbejdning af anlæggets facade mod byen, billedkunstneren Ingvar Cronhammar og landskabsarkitekten Torben Schønherr påbegyndte i 2009 – værket Ariadne.

aktuelt-campus-empire-kea-jens-lindhe-aften-01

KEA er klar til de studerende

Københavns Erhvervsakademi, KEA. Der var i august måned 2013 stilhed før stormen på KEA, der var ved at gøre de sidste forberedelser, inden de 2000 studerende indtog den gennemrenoverede industribygning fra 1950’erne.

kollegium00

MONUMENT OVER EN TID I DANMARKSHISTORIEN SKAL RESTAURERES

4. Maj Kollegiet, Frederiksberg. Det nedslidte kollegium på Frederiksberg trænger til at blive restaureret. Forundersøgelserne er derfor gået i gang med det formål at bevare mest muligt af det oprindelige originale interiør.