Fra industri til undervisning

Området på indre Nørrebro mellem Meinungsgade, Guldbergsgade, Peter Fabers Gade og Nørrebrogade står over for en større forvandling, når området laves om til studiecampus. Baggårdene har tidligere været lukket område med både større og mindre industrivirksomheder, men nu inddrages de aktivt i den pulserende bydel.

Før Nørrebro blev anlagt – uden for voldene – lå der marker og bondegårde på området. Men datidens København kunne ikke udvikle sig inden for voldene, og da de endelig blev sløjfet, tog udviklingen fart. Nørrebro blev grundlagt som et arbejderkvarter med lejekaserner og talrige virksomheder i baggårdene. På Campus Empire-området blev maskinfabrikken og jernstøberiet Smith, Mygind & Hüttemeier grundlagt i starten af 1870’erne. Empire Bio ligger i dag i en af de gamle haller, men flere af de oprindelige bygninger blev siden revet ned, og i begyndelsen af 1950’erne blev flere af dem erstattet af den store bygning, der skulle huse F.E. Bordings Trykkeri. Det er blandt andet denne fireetagers produktionsbygning, der nu bygges om til KEA.

ÅBENT CAMPUSOMRÅDE

Selve campusområdet åbnes op – bogstaveligt talt. Terrænforholdene på stedet er forskellige, for eksempel ligger stueetagen i produktionsbygningen højt i forhold til både Nørrebrogade og Meinungsgade, men delvis i niveau med forpladsen ved Empire Bio. Ved at sænke gadeplanet på begge sider af hovedbygningen etableres en offentlig passage for fodgængere midt igennem campus og derved opstår to nye byrum, ’Gården’ og ’Studiepladsen’. KEA får hermed en ny passage, der kobler Nørrebrogade og Guldbergsgade sammen.

Det er således store forandringer, der er i støbeskeen for området, men den industrielle historie skal fastholdes. Alle nødvendige løsninger får derfor et enkelt og regulært udtryk med den charme, der karakteriserer industribygninger fra de perioder, de nu engang er blevet til i. Men også den robusthed som kræves, når mange mennesker skal bruge stedet dagligt.

Byggeriet står færdigt i sensommeren 2013.

Se stemningsbilleder fra KEA her.

kat-aktuelt-KEA-01

campus-empire-historiske-oversigtskort-02

campus-empire-endeligt-01

campus-empire-endeligt-02

campus-empire-endeligt-03

campus-empire-endeligt-05

campus-empire-snit-01

campus-empire-plan-01

campus-empire-plan-02

aktuelt-campus-empire-kea-jens-lindhe-aften-01