arkitekt og bygningskonstruktør
projektleder
født 1981

 

Uddannelse og kurser

Kunstakademiets Arkitektskole, 2005-2011
Bygningskonstruktør, Erhvervsakademiet Stevnsgade, 2001-2004

Byggeriets Projektlederuddannelse, Nohrcon – 2019
ABR 18 & YBL 18, Njord Law Firm – 2019
Restaureringskonference, Rom – 2018
Bygningsrestaurering, Center for Bygningsbevaring – 2018
Betonrenovering, Center for Bygningsbevaring – 2016
3D-projektering, Revit – 2015
Økonomistyring for Bygningsstyrelsen – 2015
3D-visualisering, RHINO 3D, V-Ray, Workflow – 2011

 

Ansættelser og udvalgte projekter

BERTELSEN & SCHEVING ARKITEKTER, 2012-
SLOTSPARKEN – Bagsværd 2020
Totalrenovering og nyindretning af fugtskadet modernistisk hus af Holger Tangaa Hansen fra 1956.
Bygherre: Privat klient.
Rolle: Projektleder.

GLASALSTRUP – Hasselager, Århus 2019-
Administrationsbygning fra 1966 af Knud Blach Petersen. Conservation Management Report og Prøvefelt til forestående betonrenovering af risteværk.
Bygherre: Realdania By & Byg.
Rolle: Projektleder.

DANMARKS NATIONALBANK – København, 2017-
Fredet ejendom fra 1971-78 af Arne Jacobsen. Totalrenovering af facader, herunder udskiftning af natursten og glasfacader.
Bygherre: Danmarks Nationalbank.
Rolle: Projekteringsleder.

CBS STUDENT INNOVATION HOUSE – Frederiksberg 2018
1. præmie i konkurrence. Transformation og istandsættelse af Hack Kampmanns politistation til nyt studenterhus. Bevaringsværdig ejendom fra 1921.
Bygherre: CBS og SIH.
Rolle: Tilbudsansvarlig, sagsarkitekt.

TO ØL CITY – Svinninge 2018-
Myndighedsprojekt ifm. indretning af bryggeri, destilleri, tapperi og lager ifm. overtagelse af 26.000 km² tidligere Beauvaisfabrik.
Løbende rådgivning ifm. nye projekter.
Bygherre: To Øl.
Rolle: Projektleder og bygherrerådgiver.

KONG HAAKONS KIRKE – København 2017-18
Den Norske Sømandskirke fra 1958 af Carl Corwin. Nyindretning og renovering af kirken og dens mange forsamlingsrum i tråd med kirkens oprindelig
udtryk i karakteristisk nordisk modernisme.
Bygherre: Kong Haakons Kirke.
Rolle: Projektleder.

DIV. OMBYGNINGER PÅ KEA CAMPUS EMPIRE – København 2017
Blandt andet ny aften-/weekendrestaurant ifm. kantinen. Nye indgangspartier og nye undervisningslokaler.
Bygherre: C.W. Obel Ejendomme.
Rolle: Projektleder.

NYE LEJLIGHEDER I KØBMANDSGÅRD – Nyborg 2016-17
Ombygning af udvalgte etager til nye lejligheder i købmandsgård fra 1812 i Nyborgs gamle bykerne,
bestående af fredet hovedhus og bevaringsværdige baghuse.
Rolle: Projektleder ved idéoplæg og myndighedsprojekt.

CAROLINEVEJ – Hellerup 2016
Idéoplæg til ny omdisponering og ny indretning af bevaringsværdig villa fra 1892. Herefter myndighedsprojekt og til slut overordnet tegningsmateriale til
ombygningen.
Bygherre: Privat klient.
Rolle: Sagsarkitekt.

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET – København 2015-17
Ved Stranden 8. Skitsering og byggeprogram på nyindretning af kontorbygning med inddragelse af nabobygning (tidl. Forsvarsministeriet).
Bygherre: Bygningsstyrelsen.
Rolle: Sagsarkitekt.

BRUS ØLBAR OG BRYGGERI, EMPIRE GULDBERGSGADE – København 2015-16
Overordnet rumindretning og myndighedsprojekt for udlejer, i tæt samarbejde med lejer (To Øl/ Brus) og Københavns Kommune.
Bygherre: C.W. Obel Ejendomme.
Rolle: Projektleder.

OVERFORMYNDERIET – København 2014-17
Facaderenovering og planer for nyindretning til ministerie. Bevaringsværdig ejendom tegnet af Fritz Schlegel 1937.
Bygherre: Bygningsstyrelsen.
Rolle: Projektleder.

GÅRDHAVE, KEBMIN, STORMGADE 2-6 – København 2014-15
Projektleder på genetablering af gårdhave i samarbejde med landskabsarkitekt Steen Høyer, projektering og byggeledelse.
Rolle: Projektleder.

VÆKSTHUS, EMPIRE GULDBERGSGADE – København 2014
Dispositionsforslag, myndighedsprojekt og i 2017 hovedprojekt til nyt væksthus i kombination med affaldsskur og flugtveje fra tilstødende restaurant.
Rolle: Projektleder.

FOLKETEATRET – København 2013-15
Ombygning af Folketeatrets foyer, bevaringsværdig ejendom tegnet af H.C. Stilling 1846, ombygget af Vilhelm Dahlerup 1885.
Bygherre: Folketeatret.
Rolle: Sagsarkitekt.

BROERNE I FREDERIKSBERG HAVE – Frederiksberg 2013-14
Renovering af tre af betonbroerne i den romantiske have, heri total nystøbning af den ene bro med deraf ny terrazzoudsmykning.
Projekteringsledelse og tilsyn.
Rolle:Projektleder.

H.C. ØRSTEDSVEJ – Frederiksberg 2013
Facadetransformation: skitseforslag til facadetransformation på større betonboligblok. Ny lukket facade istedet for svalegange.
Rolle: Projektleder.

KLIMA, ENERGI OG BYGNINGSMINISTERIET – København 2012-14
Transformation og ombygning af kontorer i bevaringsværdige og fredede ejendomme. Kunstnerisk udsmykning i samarbejde med Malene Bach.
Bygherre: Klima, Energi og Bygningsministeriet.
Rolle: Sagsarkitekt.

HØJBRO PLADS 4 – København 2012
Transformation af det tidligere Miljøministeriums lokaler til nye formål i tidssvarende rammer. Registrering, afkodning, rum- og facadestudier, samt
afkodning af muligheder.
Rolle: Sagsarkitekt.

BISPEBJERG HOSPITAL HELHEDSPLAN – København 2011-12
For Nord Architects i samarbejde med Bertelsen & Scheving. Fase 2. Viderebearbejdning og konkretisering af delt vinderprojekt fra fase 1.
Rolle: Sagsarkitekt.

KEA CAMPUS EMPIRE – København 2010-13
Transformation og ombygning til undervisningsinstitution, butikker og byrumsfunktioner. Dertil senere ombygninger.
Bygherre: C.W. Obel Ejendomme.
Rolle: Sagsarkitekt.

 


Legater og æresbevisninger

Vola-pris for afgangsprojekt, Lægehus på Vesterbro, 2011

 

Tillidshverv

Tillidsrepræsentant hos Bertelsen & Scheving Arkitekter, 2017-