født 13 december 1981
arkitekt maa, bygningskonstruktør
juniorprojektleder, fotograf, PQ-ansvarlig

Uddannelse

Kunstakademiets Arkitektskole, 2005-2011
Bygningskonstruktør, Erhvervsakademiet Stevnsgade, 2001-2004

Ansættelser og udvalgte opgaver

BERTELSEN & SCHEVING ARKITEKTER, 2012-
Div. ombygninger på KEA, Campus Empire, Nørrebro. 2017. Bl.a. ideoplæg til ny restaurant i fm. kantinen, og nye indgangspartier. Intern fotograf på tegnestuen. 2016-
Nye lejligheder i købmandsgård, Nyborg. Idéoplæg og myndighedsprojekt: Ombygning af udvalgte etager til nye lejligheder i købmandsgård fra 1812 i Nyborgs gamle bykerne, bestående af fredet hovedhus og bevaringsværdige baghuse. 2016-
Villa på Carolinevej, Hellerup. Ny disponering og nyindretning af bevaringsværdig villa fra 1892. Afsluttet myndighedsprojekt og nu igangværende ombygningen. 2016-
Ølbar, Empire Guldbergsgade, Nørrebro. Overordnet rumindretning og myndighedsprojekt for udlejer. 2015-2016
Væksthus, Empire Guldbergsgade, Nørrebro. Dispositionsforslag, myndighedsprojekt og nu igangværende hovedprojekt på nyt væksthus i 1. sals højde, klemt inde imellem eksisterende bygninger i strædet. Dertil omkringliggende flugtvej fra 1. sal i nabobygning og underliggende affaldsskur. 2014-
Facaderenovering, Holmens Kanal 20, Overformynderiet. Løbende projektering med sideløbende byggeledelse. Komplet renovering af alle udvendige flader / bygningsdele fra terræn til tag på den bevaringsværdige bygning fra 1937. Bl.a. betonrenovering, nye fiberbetonsøjler, udskiftning af alle vinduer, ny isolering på tagterrasser, komplet renovering af disse og delvis renovering af tagflade. Derudover rådgivning i fm. renovering og genopsætning af eksisterende Grønlandsk marmor. 2014-
Nyindretning Holmens Kanal 20, Overformynderiet. Idéoplæg og programoplæg. 2014-2015
Genetablering af gårdhave i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i samarbejde med Steen Høyer. Projektering og byggeledelse. 2014-2015
Nyindretning af Beskæftigelsesministeriet. Byggeprogram. 2014
Empire, Guldbergsgade. Transformation af omkringliggende bebyggelse til butikker, kontorer og boliger (forprojekt). Empire landskab: Forplads ud mod Guldbergsgade, mellemliggende strøg og baggårde, med projektering af belysning, belægning og beplantning (forprojekt). 2013-
Broerne i Frederiksberg Have. Skitseprojekt til genopførsel af to af broerne i den romantiske have. De nye broer er tilpassede fortolkninger ud fra de eksisterende broer og en søgen tilbage til havens gamle romantiske profil, som søges forstærket. Derefter udbudsprojekt og tilsyn med byggeplads. 2013-2014
HC Ørstedsvej 25. Skitseforslag til facadetransformation på større beton-boligblok. Ny lukket facade i stedet for svalegange. 2013
Lille Kongensgade, København. Projektering. Transformation af facade og indgang til ny restaurant. 2013
KEA, Campus Empire, Nørrebro. Projektering. 2013
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Stormgade 2-6. Transformation og nyindretning i projektforslag og projektering. 2012-2014

NORD ARCHITECTS, 2012
Nyt klubhus Møllemosevej, Allerød Fodbold Klub. Konkurrenceforslag. 2012
Helhedsplan for Bispebjerg Hospital. Konkurrence i 2. fase i samarbejde med bl.a. Bertelsen & Scheving. 2012
LETH & GORI, 2012
Roof House, Villa v. Fredensborg. Leth & Gori. Projektering. 2012
DORTE MANDRUP ARKITEKTER, 2012
PLH ARKITEKTER, 2005
KANT ARKITEKTER, 2004

Kurser

Beton, Center for Bygningsbevaring, 2016
3D-projektering – Revit Architecture Basis, 2015
Økonomistyrings-software BBS for BYGST, 2015
3D-visualisering – Rhino og V-Ray, 2011

Legater og æresbevisninger

Vola-pris for afgangsprojekt, Lægehus på Vesterbro, 2011

Tillidshverv

Tillidsrepræsentant hos Bertelsen & Scheving Arkitekter, 2017-

IT-kompetencer

AutoCad
Sketch Up
Revit
Adobe Creative Suite
MS Office pakken