arkitekt maa, stiftende partner
SIKK chef (militær)
født 1958

 

Uddannelse og kurser

Grunduddannelse for Militære Sikkerhedschefer, Forsvarets Efterretningstjeneste, 2014
Kunstakademiets Arkitektskole, 1984

ABR 18 & YBL 18, Njord Law Firm – 2019
Restaureringskonference, Rom – 2018
Bygningsrestaurering, Center for Bygningsbevaring – 2018
Grunduddannelse for Militære Sikkerhedschefer – 2018
Forsvarets Efterretningstjeneste – 2014

 

Ansættelser og udvalgte projekter

BERTELSEN OG SCHEVING ARKITEKTER, 2007-
NIVAAGAARD MALERISAMLING – Nivå 2020-21
Tilbygning og ombygning for modernisering af tekniske sikringsmæssige anlæg.
Bygherre: Nivaagard Malerisamling.
Rolle: Sikkerhedschef, beregning af byggebudget.

SORØ KLOSTERKIRKE – Sorø 2018-21
Restaurering af kirkens indvendige bemalinger, ny forhal med reetablering af den oprindelige indgang fra ca år 1200. Genoplægning af blytaget efter ny dansk standard for blylegering og falsningstyper.
Bygherre: Sorø Klosterkirke.
Rolle: Beregning af byggebudget.

NATIONALE RETNINGSLINJER – 2019-21
Håndbog for fysisk terrorsikring i samarbejde med DBI, Dansk Brand & Sikring.
Rolle: Projektleder.

DANSK JØDISK MUSEUM – København 2019-21
Sikringsprojekt og etablering af ny indgang til museet. Udføres i samarbejde med Daniel Libeskind Architects, New York.
Bygherre: Bygningsstyrelsen.
Rolle: Sikkerhedschef, beregning af byggebudget.

SYNAGOGEN I KRYSTALGADE – København 2016-19
Skalsikring og perimetersikring af synagogen.
Rolle: Sikkerhedschef, projektleder.

CHRISTIANSBORG SLOT – København 2012-19
Vedligeholdelses- og restaureringsopgaver på Ridebaneanlægget, Løngangsbygningerne, Højesteret og Slotskirken.
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen.
Rolle: Sikkerhedschef, projektleder.

CAROLINESKOLEN – Hellerup 2016-18
Ombygning og etablering af sikringsprojekter på Carolineskolen.
Bygherre: Carolineskolen.
Rolle: Sikkerhedschef, beregning af byggebudget.

FORSVARSMINISTERIET – København 2015-17
20.000 m² nyt domicil i bevaringsværdig ejendom. Nyindretning med integreret sikringsprojekt.
Bygherre: Bygningsstyrelsen.
Rolle: Sikkerhedschef.

FOLKETINGET – København 2015
Ombygning af direktion, Sikringsprojekt.
Bygherre: Folketinget.
Rolle: Sikkerhedschef, projektleder.

STATSMINISTERIET – København 2014-17
Ombygning og sikring af ankomstområde.
Bygherre: Statsministeriet.
Rolle: Sikkerhedschef, projektleder.

KGL. BYGNINGSINSPEKTORAT III OG IV – Sjælland og Fyn 2014-16
Bygningssyn på Forsvarets fredede ejendomme – bl.a. Holmen og Christiansø.
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen.
Rolle: Projektleder.

BRORFELDE OBSERVATORIUM – Brorfelde 2014
Helhedsplan for observatoriet.
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen.
Rolle: Beregning af byggebudget.

CHRISTIANSBORG SLOT & STATSMINISTERIET – København 2013-14
Ombygning og indretning af dele af statsministeriet.
Bygherre: Slots og Kulturstyrelsen.
Rolle: Sikkerhedschef, projektleder, beregning af byggebudget.

4. MAJ KOLLEGIET – Frederiksberg 2012-16
Restaurering og modernisering af fredet ejendom tegnet af Hans Hansen 1954.
Bygherre: 4. Maj Fonden.
Rolle: Projektleder, beregning af byggebudget.

RUINMUSEET OG CHRISTIANSBORG TÅRN – Christiansborg 2012-14
Ny foyer og ankomst til Ruinerne samt ny adgang til Tårnet.
Bygherre: Slots og Kulturstyrelsen og Folketinget.
Rolle: Beregning af byggebudget.

SPANTELOFTSBYGNINGEN – Nyholm 2012-13
Sikring af kaj, bolværk og søjlekolonnade.
Bygherre: FBE.
Rolle: Projektleder, beregning af byggebudget.

NYBYGGERI – Frederikssund 2010-11
Ny velfærds- og administrationsbygning.
Bygherre: Haldor Topsøe A/S.
Rolle: Projektleder, beregning af byggebudget.

FRYDENLUND – Vedbæk 2009-11
Helhedsplan for boliger og park. Bygherre: Haldor Topsøe A/S.
Rolle: Projektleder, beregning af byggebudget.

ROSENBYGNINGEN – Hellerup 2008-11
Restaurering af Tuborgs tidl. hovedsæde tegnet af Anton Rosen 1919.
Bygherre: Realdania.
Rolle: Projektleder, beregning af byggebudget.

HANS SCHEVING ARKITEKTER 1992-2007
SØARSENALET – København 2008-09
Restaurering og ombygning af Arsenaløen til Forsvarskommandoen.
Bygherre: FBE.

TRAFIKSTYRELSEN – København 2004-05
Ombygning og indretning.
Bygherre: SES.

SØMINEVÆSENETS KOMPLEKS – Nyholm 2002-04
Ombygning og indretning af Bygning 37.
Bygherre: FBT.

VITSKØL KLOSTER – Løgstør 1998
Helhedsplan, ombygninger og restaurering.

DET KONGELIGE OPFOSTRINGSHUS – Hellebækgård 1998-2000
Restaurering og ombygning.

NYBODERS MINDESTUER – København 2002-03
Restaurering, om- og tilbygning. Bygherre: FBT.

NY MATERIALGÅRD – København 2003-04
Nyboder. Bygherre: FBT.

SØARSENALET – København 1994-95
Restaurering og ombygning af Arsenaløen til Søværnets Materielkommando.
Bygherre: FBT.

SØVÆRNETS NYBODER – København 1993-94
Registrering og tilstandsvurdering af Søværnets Nyboder, Orlogsværftets
boliger og Materialgårdsanlægget, 744 boliger, 16ha areal. Bygherre: FBT

 

Udvalgte ansættelser

Denmark’s International Study Program, Dep. of Architecture and Design/ Adjunct professor – 1999-2003
Tage Lyneborgs Tegnestue – 1990-1991
TCKW Architects and Planners, London – 1989-1990
Henning Larsens Tegnestue – 1985-1989
Gottlieb, Høegsted og Paludan – 1984-1985
Steen Eiler Rasmussen – 1983
Forsvarets Bygningstjeneste, Østre Byggeadministration, projekterings- og bygningsafdelingen – 1978-1983

 

Udvalgte tillidshverv

Medlem af terrorsikringsudvalgets ledelse, fra 2020
Medlem af Kulturministeriets Censorkorps for Arkitektuddannelsen, fra 2006-
Medlem af præsidiet, Den Danske Pro Venezia Komite/ Unesco
Venice in Peril og for Casa Danese a Venezia, 2003-2017