Jens Bertelsen
født 5. juli 1956
tidl. Kgl. Bygningsinspektør, arkitekt maa
CEO, stiftende partner

Uddannelse

Arkitektskolen i Århus og Kunstakademiets Arkitektskole, afgang i 1983

Udvalgte ansættelser og firmaer

Bertelsen & Scheving fra 2007 (stiftende partner, CEO)
Aristo Bogforlag fra 1994 (indehaver)
Arkitekt Bertelsen fra 1988 (indehaver)
Udstillingskurator, bogtilrettelægger og redaktør, forfatter til bl.a. “Kunst som Model” 2003
Kunstakademiets Arkitektskole arkitekturlærer 2001-2006 Redaktør Arkitektens Forlag 1983-1991

Udvalgte tillidshverv

Medlem af Akademiraadet, Akademiet for de Skønne Kunster, valgt 2016 Medlem af bestyrelsen for Det danske Institut i Rom fra 2016
Certificeret som fagdommer for Akademisk Arkitektforeningen 2010 Akademirådets censor ved Arkitektskolerne, fra 1995 til 2001 og igen fra 2012- Suppleant til Akademiraadet og til Akademiets Jury, fra 1999.Medlem af Juryen og formand for arkitektsektionen 2002-2004
Medlem af Kulturministeriets udvalg om Kunst og Arkitektur 1998-99 vedr. kunstnerisk udsmykning

Legater

3-årigt arbejdslegat fra Statens Kunstfond 1989-91
Arbejdslegater fra Statens Kunstfond 1988, 1995, 1999, 2003, 2004 Arbejdslegat fra Dreyers Fond 2016

Æresbevisninger

F. Hendriksen Medaljen som forlægger fra Foreningen for Boghaandværk 2009
Udstillingen “Tid & Rum. Inspiration og læring på Kunstakademiet i 250 år”, præmieret 2005 af Klara Karolines Fond, stiftet af Aase og Poul Gernes
Knud V. Engelhardts Mindelegat 2001
Diplom fra Foreningen for Boghaandværk 2001
Årets bogarbejde i Foreningen for Boghaandværk 1991, 1993, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2014
Tildelt bronzemedalje af Stiftung Buchkunst i Leipzig 2000

Udvalgte projekter

BERTELSEN & SCHEVING ARKITEKTER FRA 2007 / KGL. BYGNINGSINSPEKTØR 2012-15:
Nyt tag og renovering af balustrader, Chr. IX’s palæ Amalienborg, fredet ejendom tegnet af Nicolai Eigtved 1754. 2014-2016
Renovering af Rektorgårdens Bagbygning, Sorø Akademi, bevaringsværdig ejendom. 2015-2017
Helhedsplan for Sorø Akademi, fredet område. 2015
Mødecenter for Transportministeriet, nybygning. 2014-2016
Garderstalden, ombygning af tidl. stald til kontorer, Hofmarskallatet, fredet ejendom tegnet af Jørgen Hansen Koch 1828. 2013-15
Facaderenovering af Overformynderiet og planer for nyindretning (ministerie),
Holmens Kanal 20, bevaringsværdig ejendom tegnet af Fritz Schlegel 1937. 2014-17.
Facaderenovering af ministerialbygningerne “Tjæreborg”, bevaringsværdig ejendom tegnet af Thomas Havning og Svenn Eske Kristensen 1961-68. 2014-2017
Flytning af Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 42, bevaringsværdige og fredede ejendomme. 2015-2017
Nyborg Slot, bygherrerådgiver, research på slottets historie og bygningsarkæologi, skitse og budget til udvidelse, forberedelse af konkurrence. 2013-2015
Ombygning af kontorer for Klima, Energi og Bygningsministeriet, bevaringsværdige og fredede ejendomme. Kunstnerisk udsmykning Malene Bach. 2012-2014
Borgerstuen, ombygning af tidl. stald til kontorer for Ministeriet for Børn og Unge, fredet ejendom. 2012
BERTELSEN & SCHEVING ARKITEKTER FRA 2007 / ØVRIGE OPGAVER:
Middelgrundsfortet, omdannelse til Ungdommens Ø for Den danske Spejderbevægelse, fortidsminde- og bygningsfredet fort, tegnet af Hans J. Holm. 2015-
Strategiplan for Genanvendelse af Vridsløselille Statsfængsel. 2016-
Skitse til ombygning af kontorbygning, Esplanaden 19 for Mærsk, bevaringsværdig ejendom tegnet af Valdemar Petersen 1872-73. 2016 Udbygning af Gammel Holtegaard, Søllerød, for Breda Fonden, fredet ejendom tegnet af Laurids de Thura. 2016-
Strategiplan for Museion, tidl. Kirurgisk Akademi for SUND, fredet ejendom tegnet af Peter Meyn med bagbygninger tegnet af H.C. Stilling. 2016-
ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation, Østerbro, København, første etape af transformation, bevaringsværdig bygning tegnet af Thorvald Jørgensen 1921. 2015-
Tisvilde Ø, boligområde mellem Vejby og Tisvilde for privat investor. 2016- Holsteins Palæ, Stormgade, renovering efter brand, fredet ejendom tegnet af bl.a. Jacob Fortling 1756. 2016-17
Renovering af kobbertækket spir på Nysted Kirke, Lolland. 2016-18
Faste arkitekter for Grundtvigs Kirke, Bispebjerg, nationalt mindesmærke tegnet af P.V. Jensen-Klint 1913. Fra 2014
Ombygning af Folketeatrets foyer, bevaringsværdig ejendom tegnet af H.C. Stilling 1846, ombygget af Vilhelm Dahlerup 1885. 2013-2015
Kaperstald i Dyrehaven, for A.P. Møller Fonden og Naturstyrelsen. 2013-2015 Trongårdsarealet, byudviklingsprojekt for Lyngby-Taarbæk Kommune ved bevaringsværdig skole, tegnet af Hans Erling Langkilde 1958-63. 2013 Ombygning af Højbro Plads 4, forretninger og boliger, bevaringsværdig ejendom. 2011-2015
Vitskøl Kloster, Løgstør, helhedsplan, gartneri og kollegiebygning. 2011-18 IBOS, Institut for Blinde og Svagtseende, forplads, i samarbejde med billedkunstnerne Signe og Niels Guttormsen. 2011-2014
Renovering af kontorbygning Esplanaden 15, for A.P. Møller Fonden, fredet ejendom tegnet af C.F. Hetsch 1856. 2011-2013
KEA Campus Empire, undervisningsinstitution, butikker og byrumsfunktioner, for C.W. Obel Ejendomme, 2010-2013
Masterplan Bispebjerg Hospital, 1. Præmie i 1 fase, fredet anlæg tegnet af Martin Nyrop 1906-13. 2011-2012
Restaurering af 4. maj kollegiet, fredet ejendom tegnet af Hans Hansen 1954. 2011-16
Am Wasserturm, boligbyggeri i Flensburg 2011, 1. præmie i konkurrence
Vejle Spildevand, slamsiloanlæg 2011 s.m. billedkunstner Ingvar Cronhammar Pilestræde-Sværtegade, restaurering af 3 fredede ejendomme og kunstdrejer Schwartz’ butik tegnet af H.C. Stilling 1847. 2010-11
Savannestald på Knuthenborg, nybyggeri, 2009-10
Administrationsbygning, Haldor Topsøe A/S, Frederikssund, nybyggeri efter bedste forslag i parallelopdrag. 2010
“Pixelhaveby” Sundholm Syd København, boligbebyggelse med urban gardening, bedste forslag i parallelopdrag. 2009
“Frydenlund” boliger og park Haldor Topsøe, fredet anlæg, 2009-10 Udbygningen af Nordhavn, indkøb i offentlig konkurrence, 2009
Restaurering af Tuborgs tidl. hovedsæde, Hellerup, tegnet af Anton Rosen 1919. 2008-2011

ARKITEKT BERTELSEN 1988-2007 / UDVALGTE BYGGEPROJEKTER:
Indretning af café i Stellings Hus, fredet ejendom tegnet af Arne Jacobsen 1937. 2007-08
Dukketeater i Øregård Park, fredet park anlagt af Joseph-Jacques Ramée 1803. 2004-2017
Ombygning af Nivaagaards Malerisamling, bevaringsværdig ejendom tegnet af Johan Schrøder 1903. 2004-07
“Supernova”, Afkørsel 48, Lolland, sm Bertel Bruun og Morten Stræde for Knuthenborg og Maribo Kommune 2006
Langkær Gymnasium. kunstnerisk bearbejdning af indgangen s.m. Erik A. Frandsen, 2005-2006, sm ing. Keld og Søren Abrahamsen for Statens Kunstfond
Veng Klosterkirke, kunstnerisk bearbejdning s.m. Erik A. Frandsen, skitseforslag 2004 for Statens Kunstfond
Strategiplan for Sønderborg Havn s.m. bl.a. Bertel Bruun, Torben Nielsen og Morten Stræde for Statens Kunstfond 2002-2004
Kunstmuseum i Århus (Aros), 2. præmie i konkurrence i samarbejde med billedkunstneren Per Kirkeby. 1996
Museumscenter Aars, nybyggeri, i samarbejde med billedkunstneren Per Kirkeby, 1996-1999
Centro Cultural, Managua, Nicaragua, udarbejdet for Danida og Norad, 1988- 1990

ARKITEKT BERTELSEN 1988-2007 / UDVALGTE UDSTILLINGER:
“Tid og Rum. Inspiration og læring på Akademiet i 250 år”, Kunstakademiets Arkitektskole sm bl.a. Tine Vindfeld 2004
“Gesamtkunstwerk”, for Kunstmuseet Køge Skitsesamling og Skissernes Museum i Lund, afholdtes på Kunstakademiets Arkitektskole på Holmen, i samarbejde med Ola Wedebrun og fotos af Jens Lindhe oktober 2000
“C.F. Hansen in Kopenhagen”, i samarbejde med Hanne Raabyemagle med fotos af Jens Lindhe, Altonaer Museum, Hamburg 2000
“Arne Jacobsen og den organiske form”, Kunstforeningen Gl. Strand 1999

Udvalgte udgivelser fra eget forlag Aristo

”Familie på Træben” af Peder Rasmussen. 2016
“Marnas Have. Sven-Ingvar Andersson” med tekst af Steen Høyer. 2015
“In Situ. Arkitektoniske erindringer fra Sri Lanka”, af Ulrik Plesner. 2012
”Frederik VIII’s Palæ. Restaurering, ombygning og kunstnerisk udsmykning”, for Slots- og Ejendomsstyrelsen og Realdania, 2010
“Damer og dyr, guder og helte”, en børnebog om arkitekturen, dekorationerne og kunsten på Thorvaldsens Museum, af Jørgen Aabenhus med fotos af Jens Lindhe. 2010
”Hjemlige billeder”, fotobilledbog af Laura Stamer. 2010
”Røsnæs” og ”Vejrhøj”, to små huse af Ole Meyer. 2009
”Tystnaden. En fortælling om Ingvar Cronhammar”, af Torben Weirup. 2008
“Fra tid til anden. Garnisons Kirke“ af Marianne Grøndahl 2006
“Skaberrum. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk“ af Marianne Grøndahl. 2005
“Et hus i Damaskus”, om det danske Kulturinstitut i Syrien, af Bjørn Bredal og Bente Lange med fotos af Jens Lindhe 2003
“Eigtved” af Hanne Raabyemagle med fotografi er af Jens Lindhe. Monografi. 2006
“I tidens lys. Den franske forbindelse” af Jens Lindhe. Fotobog. 2003
“De tavse bygninger” af Ole Meyer, fotobog om teglværker, tørrelader, kalkværker o. lign. bygninger uden “stamtavle”. 2000
“Per Kirkeby – Bygningskunst / The Art of Building / Baukunst” af Lars Morell med fotos af Jens Lindhe. Monografi. 1996
“Vilhelm Lauritzen – en moderne arkitekt” af Lisbet Balslev Jørgensen, Morten Lund, Jørgen Sestoft. Monografi. 1994