arkitekt maa, tidl. kgl. bygningsinspektør
ceo, stiftende partner
født 1956

 

Uddannelse og kurser

Arkitektskolen i Århus og Kunstakademiets Arkitektskole, afgang i 1983

ABR 18 & YBL 18, Njord Law Firm – 2019
Restaureringskonference, Rom – 2018
Bygningsrestaurering, Center for Bygningsbevaring – 2018

 

Ansættelser og udvalgte projekter

BERTELSEN & SCHEVING ARKITEKTER, 2007-
TRELLEBORG – Slagelse 2019-21
Rekonstruktion af 1/4 af vikingeborgen Trelleborg fra år 980 ved det fredede fortidsminde uden for Slagelse.
Bygherre: Slagelse Kommune.
Bruger: Nationalmuseet.

ENIGMA – København 2019-
Museum for post, tele og kommunikation, anden etape med transformation af bagbygningen som omdannes til børnemuseum, konferencefacilitter og museum. Skitsering og idéudvikling.
Bygherre: Jeudan.

FLINTEHUSET – Lolland 2019-20
Restaurering og ombygning til besøgscafé i en af parkens ’follies’ for 1870’erne, tegnet af det engelske arkitektfirma Whelan and Hayes, og opført
af Vilhelm Tvede.
Bygherre: Knuthenborg Gods.

ELEFANTMARKEN – Lolland 2019-20
Planlægning af placering af 13 ha elefantmark, der bliver en del af parkens romantiske haveanlæg fra 1860’erne.
Bygherre: Knuthenborg Gods.

DET FÆRØSKE PAKHUS – København 2019
Skitse til nyindretning af mødelokaler i tidligere pakhus, fredet ejendom.
Bygherre: Bygninsstyrelsen og Børne- og undervisningsministeriet.

NY KIRKE I ØRESTAD – København 2019
Forprojekt til formulering af grundlæggende kirkelige strategier for den nye kirke, som en del af samfundet.
Bygherre: Islands Brygges Sogns Menighedsråd.
Rolle: Bygherrerådgiver.

SPRITTEN ART CENTER – Aalborg 2019
2. præmie i konkurrence i samarbejde med Barozzi/Veiga GmbH, Barcelona. Transformation af det fredede industrianlæg ’De Danske Spritfabrikker’.
Opført 1929-30 efter tegning af Alf Cock-Clausen.

SORØ KLOSTERKIRKE – Sorø 2018-21
Restaurering af kirkens indvendige bemalinger, ny forhal med reetablering af den oprindelige indgang fra ca år 1200. Genoplægning af blytaget efter ny
dansk standard for blylegering og falsningstyper.
Bygherre: Sorø Klosterkirke.

KRATHUSVEJ 2 – Charlottenlund 2018-20
Totalrestaurering og ombygning af fredet Bedre Byggeskik villa fra 1914, tegnet af arkitekt Ivar Bentsen til Billedhugger Kai Nielsen, herunder
kunstnerens eget atelier. 348 m².
Bygherre: Privat Klient.

CBS STUDENT INNOVATION HOUSE – Frederiksberg 2017-21
1. præmie i konkurrence. Transformation og istandsættelse af Hack Kampmanns politistation til nyt studenterhus. Bevaringsværdig ejendom opført i 1921.
Bygherre: CBS og SIH.

NORDRE SIDEBYGNING, DET GULE PALÆ – København 2017-20
Ombygning af tidl. stald og domestik og palæetager til kontorer for hofmarskallatet, fredet ejendom, 1754-1846.
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen.

KIPPINGE KIRKE – Falster 2017-20
Restaurering og udskiftning af spåntag på kirkespir.
Bygherre: Kippinge Kirkes Menighedsråd.

KONG HAAKONS KIRKE – København 2017-18
Indvendig renovering, nyindretning og design af lysekrone til kirkerummet. Sømandskirken er tegnet af den norske arkitekt Carl Corwin og indviet i 1958.

DANMARKS NATIONALBANK – København 2017
Fredet ejendom fra 1971-78 af Arne Jacobsen. Udskiftning og renovering af naturstensfacade og vinduespartier.
Bygherre: Danmarks Nationalbank.

NYSTED KIRKE – Nysted 2016-2019
Renovering af kobbertækket spir.
Bygherre: Nysted Kirkes Menighedsråd.

METROPOLITANSKOLEN – København 2016
Strategi for restaurering og omdannelse af den tidligere Metropolitanskole, tegnet af C.F. Hansen og opført 1804. Fredet ejendom.
Bygherre: Vor Frue Kirke Menighedsråd.

GAMMEL HOLTEGÅRD – Søllerød 2016
Udbygning af Gammel Holtegaard. Fredet ejendom tegnet af Lauridz de Thura, 1756.
Bygherre: Breda Fonden.

MUSEION – København 2016
Strategiplan af det tidl. Kirurgisk Akademi for SUND, fredet ejendom tegnet af Peter Meyn med bagbygninger tegnet af H.C. Stilling.
Bygherre: Museion.

MIDDELGRUNDSFORTET – København 2015-2019
Omdannelse til Ungdommens Ø for Den danske Spejderbevægelse, fortidsminde- og bygningsfredet fort, tegnet af Hans J. Holm.
Bygherre: Middelgrundsfonden.

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET – København 2015-17
Flytning af Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 42, bevaringsværdige og fredede ejendomme.
Bygherre: Bygningsstyrelsen.

ENIGMA – København 2015
Museum for post, tele og kommunikation, første etape af transformation, bevaringsværdig bygning tegnet af Thorvald Jørgensen 1921.
Bygherre: Post-, tele- og kommunikationsmuseet.

’TJÆREBORG’ – København 2014-17
Facaderenovering af bevaringsværdig ejendom tegnet af Thomas Havning og Svenn Eske Kristensen 1961-68.
Bygherre: Bygningsstyrelsen.

OVERFORMYNDERIET – København 2014-17
Facaderenovering og planer for nyindretning til ministerie. Bevaringsværdig ejendom tegnet af Fritz Schlegel 1937.
Bygherre: Bygninsstyrelsen.

CHR IX’S PALÆ AMALIENBORG – København 2014-16
Nyt tag og renovering af balustrader, fredet ejendom tegnet af Nicolai Eigtved 1754.
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen.

TRANSPORTMINISTERIET – København 2014-16
Mødecenter for Transportministeriet, nybygning.
Bygherre: Bygningsstyrelsen.

GRUNDTVIGS KIRKE – Bispebjerg, København 2014-
Fast tilknyttet rådgiver vedr. løbende vedligehold og byggeprojekter. Fx. nyt køkken i krypten, nye møderum og udvendig vedligeholdelse af murværk.

GARDERSTALDEN – København 2013-15
Ombygning og renovering af tidl. stald til kontorer, Hofmarskallatet, fredet ejendom tegnet af Jørgen Hansen Koch 1828.
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen.

NYBORG SLOT – 2013-15
Bygherrerådgiver, research på slottets historie og bygningsarkæologi, skitse og budget til udvidelse, forberedelse af konkurrence.
Bygherre: Nyborg Slot.

FOLKETEATRET – København 2013-15
Ombygning af Folketeatrets foyer, bevaringsværdig ejendom tegnet af H.C. Stilling 1846, ombygget af Vilhelm Dahlerup 1885.
Bygherre: Folketeatret.

KAPERSTALD – Dyrehaven 2013-15
Nybygning af stalde og vognport til kaperkuskene. Bygherre: A.P. Møller Fonden og Naturstyrelsen

SORØ AKADEMI – 2012-17
Helhedsplan og restaurering af Rektorgårdens Bagbygning, bevaringsværdig ejendom.
Bygherre: Sorø Akademi.

KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET – København 2012-14
Transformation og ombygning af kontorer. Bevaringsværdige og fredede ejendomme. Kunstnerisk udsmykning i samarbejde med Malene Bach.
Bygherre: Bygningsstyrelsen.

BORGERSTUEN – København 2012
Ombygning af tidl. stald til kontorer for Ministeriet for Børn og Unge, fredet ejendom.
Bygherre: Bygningsstyrelsen

VITSKØL KLOSTER – Løgstør 2011-19
Helhedsplan og nybyggeri. Opførelse af ny firelænget kostskole og Skovhuset gårdbutik i tilknytning til det fredede Vitskøl Kloster anlæg.
Bygherre: Fonden til Vitskøl Klosters Bevarelse.

4. MAJ KOLLEGIET – Frederiksberg 2011-16
Restaurering og modernisering af fredet ejendom tegnet af Hans Hansen 1954.
Bygherre: 4. Maj Fonden.

IBOS – København 2011-14
Forplads, i samarbejde med billedkunstnerne Signe og Niels Guttormsen.

BISPEBJERG HOSPITAL & PSYKIATRI – Bispebjerg 2011-12
1. præmie i 1. fase. Masterplan Bispebjerg Hospital. Fredet anlæg tegnet af Martin Nyrop 1906-13.

AM WASSERTURM – Flensburg, Tyskland 2011
1. præmie i konkurrence. Boligbyggeri.

VEJLE SPILDEVAND, SLAMSILOANLÆG – Vejle 2011
Sammen med billedkunstner Ingvar Cronhammar.

KEA CAMPUS EMPIRE – København 2010-13
Transformation og ombygning til undervisningsinstitution, butikker og byrumsfunktioner.
Bygherre: C.W. Obel Ejendomme.

SAVANNESTALD – Knuthenborg 2009-10
Staldanlæg til giraffer og antiloper.
Bygherre: Knuthenborg Gods.

PIXEL HAVEBY – Sundholm 2009-10
1. præmie i konkurrence om projektering af lokalplan for nyt boligområde, Sundholm Syd.

FRYDENLUND – Vedbæk 2009-10
Nye boliger og regulering af fredet anlæg fra 1700-tallet.
Bygherre. Haldor Topsøe.

NY BYDEL I NORDHAVN – København 2009
Udbygning af Nordhavn med 4 mill. m² nye boliger. Offentlig konkurrence.

ROSENHUSET – Hellerup 2008-11
Restaurering af Tuborgs tidl. hovedsæde tegnet af Anton Rosen 1919.

STELLING HUS – København 2007-08
Indretning af café i Stelling Hus, fredet ejendom tegnet af Arne Jacobsen 1937.

HERREGÅRDSHAVE – Knuthenborg 2006-09
Renovering af Knuthenborg Gods og Safaripark i samarbejde med Bruun & Möllers landskabsarkikter, Hamburg. Parken er anlagt efter tegning af den engelske havearkitekt Edward Millers ca. 1865.
Bygherre: Realdania.

’ANGEL & GHOSTS’ – Langkær Gymnasium 2005-06
Kunstnerisk installation ved indgangen til gymnasiet i samarbejde med Erik A. Frandsen og ing Keld og Søren Abrahamsen.
Bygherre: Statens Kunstfond.

NIVAAGAARS MALERISAMLING – Nivå 2004-07
Ombygning af bevaringsværdig ejendom tegnet af Johan Schrøder 1903.

VENG KLOSTERKIRKE – Ry 2002-04
Kunstnerisk bearbejdning af kirkens alterområde og kirkerum i samarbejde med Erik A. Frandsen. Skitseforslag for Statens Kunstfond. Kirken er bygget
som del af et benediktinerkloster i årene 1100-1120.

’BYENS HAVN’ – Sønderborg 2002-04
Strategiplan for Sønderborg Havn i samarbejde med bl.a. Bruun & Möllers, Torben Nielsen og Morten Stræde.
Bygherre: Statens Kunstfond.

MUSEUMSCENTER – Aars 1996-99
Nybyggeri, i samarbejde med billedkunstneren Per Kirkeby, 1996-1999.

AROS – Århus 1996
Kunstmuseum i Århus (Aros), 2. præmie i konkurrence i samarbejde med billedkunstneren Per Kirkeby.

 

Udvalgte tillidserhverv

Akademiet for de Skønne Kunster/ Medlem af Akademirådet fra 2016, vicepræsident fra 2017
Det danske Institut i Rom/ Medlem af bestyrelsen – fra 2016
Akademisk Arkitektforeningen/ Certificeret fagdommer – 2010
Arkitektsektionen/ Medlem af Juryen og formand – 2002-2004
Arkitektskolerne/ Akademirådets censor – 1995-2001 og 2012-
Suppleant til Akademiraadet og til Akademiets Jury – fra 1999
Kulturministeriets udvalg om Kunst og Arkitektur vedr. kunstnerisk udsmykning/ Medlem – 1998-99

 

Legater

Arbejdslegater fra Dreyers Fond – 2016 og 2017
Arbejdslegat/ Statens Kunstfond – 1988, 1995, 1999, 2003, 2004
3-årigt arbejdslegat fra Statens Kunstfond – 1989-91

 

Æresbevisninger

Københavns kommune bygningspræmiering – 2016/ Præmieret for ombygning af Folketeatrets foyer og facade.
Renovérprisen – 2016/ Nomineret for Højbro Plads 4, København.
MIPIM Award – 2011/ Nomineret til MIPIM Award for PixiHaveBy, Sundholm.
F. Hendriksen Medaljen – 2009/ Som forlægger fra Foreningen for Boghaandværk.
Klara Karolines Fond – 2005/ Udstillingen “Tid & Rum. Inspiration og læring på Kunstakademiet i 250 år” – Fonden er stiftet af Aase
og Poul Gernes.
Knud V. Engelhardts Mindelegat – 2001.
Foreningen for Boghaandværk/ Diplom – 2001.
Stiftung Buchkunst/ Tildelt bronzemedalje – Leipzig 2000.