bygningskonstruktør mak
født 1984

 

Uddannelse og kurser

KEA Københavns Erhvervsakademi/ Professionsbachelor bygningskonstruktør, 2014-18
KTS Københavns Tekniske Skole/ Udlært tømrer, 2002-05

ArchiCAD 3D projektering, BIM Equity, 2019
ABR 18 & YBL 18, Njord Law Firm, 2019
Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer, 5a ApS, 2019

 

Ansættelser og udvalgte projekter

BERTELSEN & SCHEVING ARKITEKTER, 2018-
TRELLEBORG – Slagelse 2019-21
Rekonstruktion af 1/4 af vikingeborgen Trelleborg fra år 980 ved det fredede
fortidsminde uden for Slagelse.
Bygherre: Slagelse Kommune.
Bruger: Nationalmuseet.
Rolle: Sagmedarbejder ved 3D projektering.

KIPPINGE KIRKE – Nørre Alslev 2019-
Restaurering og udskiftning af spåntag på kirkespir samt tømrer- og murerarbejder.
Bygherre: Kippinge Kirkes Menighedsråd.
Rolle: Sagsmedarbejder ved projektering, byggeledelse.

ENIGMA – København 2019-
Museum for post, tele og kommunikation, anden etape med transformation af bagbygningen som omdannes til børnemuseum, konferencefacilitter og museum.
Bygherre: Jeudan.
Rolle: Sagsmedarbejder ved projektering.

DANMARKS NATIONALBANK – København 2019-
Fredet ejendom fra 1971-78 af Arne Jacobsen. Udskiftning og renovering af naturstensfacade og vinduespartier.
Bygherre: Danmarks Nationalbank.
Rolle: Sagsmedarbejder.

BELLEVUE/ BELLA VISTA – Klampenborg 2017-19
Fredet ejendom fra 1934 af Arne Jacobsen. Renovering af facader.
Bygherre: E/F Bellevue.
Rolle: Fagtilsyn.

NORDRE SIDEBYGNING, DET GULE PALÆ – København 2018-
Ombygning af tidl. stald og domestik og palæetager til kontorer for hofmarskallatet, fredet ejendom 1754 1846.
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen.
Rolle: Sagsmedarbejder ved projektering, fagtilsyn.

SORØ KLOSTERKIRKE – Sorø 2018-21
Ny forhal med reetablering af den oprindelige indgang fra ca år 1200. Genoplægning af blytaget efter ny dansk standard for blylegering og falsningstyper.
Bygherre: Sorø Klosterkirke.  Rolle: Sagsmedarbejder ved projektering.

BODERNE I ENGHAVEPARKEN – København 2018-2019
Tegnet af Arne Jacobsen 1929, og nedrevet i 1970. Pavillonerne genopføres.
Bygherre: Teknik- og Miljøforvaltningen.
Rolle: Sagsmedarbejder ved projektering.

CBS STUDENT INNOVATION HOUSE – Frederiksberg 2017-20
1. præmie i konkurrence. Transformation og istandsættelse af Hack Kampmanns politistation til nyt studenterhus. Bevaringsværdig ejendom opført i 1921. Bygherre: CBS og SIH.
Rolle: Sagsmedarbejder ved projektering og 3D projektering, CCS-klassificering af driftsmodel.

SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN, 2017
BYGNINGSSYN og projektering – 2017
Drift- og vedligeholdelsesplaner samt projektforslag og besigtigelse.
Marmorbroen, Christiansborg Slot, Løngangsbygning samt Kronborg Slot.

TØMRERMESTER JACOB PEDERSEN, 2013-2014
NYBYGGERI – København 2014
Nybyggeri samt diverse spjældopgaver.

TØMRERMESTER TROELS HANSEN, 2006-2013
NATIONALMUSEET – Lyngby 2013
Restaurering af fredet tjenestebolig på Brede Værk.

KONGENS HAVE – København 2012
Restaurering af fredet pavillon i Kongens Have.

ROSENBORG SLOT – København 2013
Restaurering og genopretning af tagetage samt ny tagkonstruktion på
kustodebygning.

LYNGBY STORCENTER – Lyngby 2012-13
Formand i forbindelse med ombygning.

GARDES ALLÉ – Hellerup 2011-12
Istandsættelse af herskabsvilla.

HINDEGADE – København 2013
Renovering af toilet og bad.

RENOVERING – København 2014
Udskiftning og reparation af døre, vinduer, gulv, køkken, tagkonstruktioner,
lofter, vægge, hårdtræsterrasser, facadebeklædning.