født 25. januar 1980
bygningskonstruktør mak
projekteringsleder og byggeleder

Uddannelse

Sikkerhedskoordinator / Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer, 2012 Microsoft Project, basisforløb, 2010
Bygningskonstruktør, Københavns Erhvervsakademi for byggeri og anlæg (KEA) Nørrebro, 2001-2004.
Specialeretning: Projektering
Specialerapport: Alternative isoleringsmaterialer i byggeriet
Frederikssund Gymnasium – matematisk student, 1999

Tillidshverv

Tillidsrepræsentant hos Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS medio 2016 – ultimo 2017

Ansættelser og udvalgte opgaver

BERTELSEN & SCHEVING ARKITEKTER APS, FRA 2012
Projektledelse, bygherrekontrahering, byggeledelse, entreprenørkontrahering, fagtilsyn, arbejdsmiljøkoordinering, udformning af idéoplæg og byggeprogram, projektering, udformning af beskrivelser, tidsplanlægning, økonomistyring, opmåling og registrering, kvalitetssikring og sparring.
Byggeleder AMK(B) for ombygning og sikring af Carolineskolen i Hellerup for Det mosaiske Trossamfund. 2017
Byggeleder AMK(B) for nyt tag og renovering af balustrader, Chr. IX’s palæ Amalienborg, fredet ejendom. 2014-2016
Beskrivelsesarbejde for ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation, Østerbro, København, første etape af transformation. 2015-
Byggeleder, tilsyn og AMK(b) på ombygning af Folketeatrets foyer, bevaringsværdig ejendom. 2013-2015
Byggeleder AMK(B) for ombygning af Klima, Energi og Bygningsministeriet, bevaringsværdige og fredede ejendomme. 2012-2014
Projektleder for renovering af Gartnergården i Frederiksberg Have, fredet ejendom. 2012-14
Byggeleder AMK(B) for renovering af facader Roskilde Palæ. Projektering, Fredet ejendom. 2012
Projektleder for renovering, Orlogsmuseet på Christianshavn, fredet ejendom. 2012
Beskrivelsesarbejde for renovering af kontorbygning Esplanaden 15, for A.P. Møller Fonden, fredet ejendom. 2011-13
Beskrivelsesarbejde og tilsyn for KEA Campus Empire, undervisningsinstitution for C.W. Obel Ejendomme, 2010-2013

SCHØDT ARKITEKTER A/S, 2011–2012
Projektering, udformning af beskrivelser m.m., udbudsforretning, indhentning og forhandling af tilbud, kontrahering, tidsplanlægning, fagtilsyn og koordinering, afleveringsforretning, bygherrekontakt og forhandling, generalforsamlinger, tilstandsvurdering og omfangsafgrænsning, bruger/beboerkontakt, kvalitetssikring, vedligeholdelsesplaner, budgetter og økonomi- styring, salg, kompetencer og redskaber.
ARKITEKTFIRMA HAFSTEINN OSKARSSON, 2006-2011
Selvstændig løsning af byggeopgaver herunder; Projektering, udformning af beskrivelser m.m., opmåling, udbudsforretning og licitation, indhentning og forhandling af tilbud, kontraher- ing, tidsplanlægning, fagtilsyn og koordinering, afleveringsforretning, 1- og 5-års eftersyn, bygherrekontakt, tilstands- vurdering og omfangsafgrænsning, bruger- / beboerkontakt, kvalitetssikring.
ARKITEKTTEGNESTUEN VIRUMGÅRD A/S, 2005–2006
Projektering og fagtilsyn

IT-kompetencer

Autodesk Autocad LT 2000-2012
Microsoft Office
Microsoft Project
Adobe Acrobat
Adobe Photoshop
Revit

Kurser

Kursus for Tillidsmænd i Forebyggelse og konflikthåndtering, 2016
Kursus i håndtering af skimmelsvamp og indeklima, 2009