født 24 juli 1975
arkitekt maa
sagsarkitekt, projekt- og projekteringsleder, stedf. sikkerhedschef

Uddannelse

Kunstakademiets Arkitektskole – 2001
Grundkursus for sikkerhedschefer, Forsvarets Efterretningstjeneste – 2017

Ansættelser og udvalgte opgaver

BERTELSEN & SCHEVING ARKITEKTER APS 2012-
Østre Landsret – København 2018 – afventer afgørelse
Konkurrenceprojekt om ny Østre Landsret, Underrådgiver for SHL
Rolle: Ansvar for sikringsprojektet af hele den nye retsbygning indarbejdet i disponering, flow og konkrete sikringsløsninger.
Dansk Jødisk Museum – København 2016-2019
Ny sikret indgang og publikums faciliteter.
Rolle: Projekt- og projekteringsleder med særligt fokus på sikring af museet, ansatte og gæster. Ansvar for et tæt og velfungerende samarbejde mellem bygningsejer, myndigheder, interessenter og brugere.
Middelgrundsfortet – København 2016 –
Restaurering og ombygning af oprindeligt fort til ”Ungdomsø” for De Danske spejdere.
Rolle: Projektleder og særlig rådgiver i forhold til bygningsfredning, faldsikring og brand.
Carolineskolen – Hellerup 2016-2019
Ombygning og sikring af Carolineskolen i Hellerup for Bygningsstyrelsen.
Rolle: Projekt- og projekteringsleder, samt sikkerhedschef. Tillige ansvar og for en bred bruger- og interessent- og naboinddragelse.
Forsvarsministeriet -København 2015-2018
20.000m2 Nyt domicil til Forsvarsministeriet og Værnsfælles Forsvarskommando indrettet i bevaringsværdigejendom.
Rolle: Projektleder og sikkerhedsrådgiver.
Højbro Plads 4 – København 2012-2015
5.000 m2 ombygning af fredet ejendom til butik og 24 lejligheder.
Rolle: Projektleder.
Kea Campus Empire – København 2012-2015
Etape 1: Transformation af industibygning til undervisningsinstitution, og Etape 2: Transformation af industribygninger til erhverv, butikker og restauranter.  20.000m2
Rolle: Projekt- og Projekteringsleder. Særligt fokus på brugerinddragelse i etape 1 med inddragelse af kommende ansatte og brugere.
CLAUS BJARRUM ARKITEKTER A/S, 2011-2012
Teknikerbyen 1-13, ombygning af kontorlejemål.
Teknikerbyen 19-23, etablering af bade- og omklædningskælder, 600 m2
HOLGAARD ARKITEKTER APS, 2009-2011
B7, Islands Brygge, projekt til minimalistisk rækkehusbebyggelse i 3 etager.
Dehns- og Knuthske Palæer, Frederiksstaden, ombygning og restaurering af fredet barokpalæ
Tordenskjoldsgade 7-9, København, 49 boliger til folketinget.
STEENBERG ARCHITECTS APS, 2008-2009
Vandmøllepladsen, Nykøbing Falster.
Shared Space, byrum.
Dagmarhus, København. Udvidelse af Dagmarhus, kontor og hotel.
HOLGAARD ARKITEKTER A/S, 2006-2008
A-huset, Islands Brygge, ombygning fra industrihus til boliger.
Københavns Squash Klub, Vester Søhus, renovering og ombygning
Dr. Priemes Vej 8, Frederiksberg, nybyggeri af 10 Ældreboliger.
Det Knuthske Palæ, Frederiksstaden, renovering og ombygning, nyt trappetårn samt ny tagetage.
Viborggade 69, Østerbro, nybyggeri af 6 lejligheder.
KANT ARKITEKTER A/S, 2003-2006
Fremtidens Parcelhus, svanemærkede huse til byggeudstilling.
Bakkefaldet, Trekroner, konkurrence om 27 ejerboliger samt fælleshus.
Trekroner, bofællesskab, 17 boliger samt fælleshus opført af præfabrikerede træelementer.
Jagtvej / Samsøgade, byfornyelse og nye tagboliger.
Absalonskolen i Holbæk, konkurrence, 4 spors skole.
Urbanisticki Zavod, Banja Luka, Bosnien, 2002. Tidligere statsejet tegnestue. Står for al byplanlægning samt en lang række bygningsprojekter i den serbiske del af Bosnien.
KANT ARKITEKTER A/S, 2001-2002
Fremtidens Gymnasium, skitserende programmering. Minimalisme i byfornyelsen, byfornyelse og nye tagboliger.
William Demant Kollegiet, DTU

Kurser

Temadag: ”Kom helt tæt på Terrorsikring”, Sikkerhedsbranchen – 2018
BR18, Byens Ejendom – Videnscenter for byudvikling – 2018
Brandsikring af ældre bygninger ved renovering, DBI – 2018
Sikkerhedsdagen – konference, Sikringsbranchen – 2017
Restaurering, Materialer, Rådvadcentret – 2018
Konferanse om beskyttelse og sikring av bygg – Oslo, Forsvarsbygg – 2017
Skudtest: Pladematerialer/vægtyper, Damasec – 2016
Lukket seminar om sikringsglas, Damasec – 2016
Lukket seminar omkring terrorsikring/angreb, Gunnebo – 2015
Brand, Byggecentrum/DTU Byg – 2015
Restaurering, Rådvadcentret – 2013
Projektering: Arbejdsmetode, proces, styring, Akademisk Arkitektforening – 2008
I Bygningsreglementets brandkrav, Dansk Brand- og sikrings teknisk Institut – 2007
Internt professionaliseringskursus: Risikovurdering og styring, Kant Arkitekter A/S – 2006

IT-kompetencer

AutoCad
Microstation
3D Studie Viz/Max
Adobe Creative Suite
SketchUp
VRay