født 14 juli 1981
bygningskonstruktør mak

Uddannelse

Sikkerhedskoordinator / Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer, 2016
Bygningskonstruktør, Københavns Erhvervsakademi 2008-2012
Mureruddannelsen, EUC-Sjælland, mesterlære 2002-2005
Køge Handelsskole – student, 1999-2001

Ansættelser og udvalgte opgaver

BERTELSEN & SCHEVING ARKITEKTER APS, 2013-
Sikring af Carolineskolen, projektering af sikringsprojekt.
Sikring af Forsvarsministeriet, projektering & opmåling
Sikring af Synagogen i Krystalgade, projektering & opmåling
ENIGMA, Post & tele museum, projektering, fagtilsyn & byggeledelse Sorø Akademi, Rektorgårdens bagbygning, projektering
Kongeligt bygningsinspektorat 3+4, bygningssyn & afrapportering
Sorø Akademi, bygningssyn & afrapportering
Skov- og Naturstyrelsen, fredede ejendomme på Sjælland og Bornholm, bygningssyn & afrapportering
Slotsholmen – Vedligeholdelsesarbejder på Christiansborg Ridebane,
Provianthus, Christiansborg slot, Seletøjsmuseet & Højesteret. Projektering, fagtilsyn & byggeledelse.
Bygningssyn & afrapportering af fredede ejendomme i KBH K for Kollegiesamvirket. Elers & Borchs kollegier.
PLH ARKITEKTER, 2015-2016
Projektering af metrocityring

Kurser

Bygningsrestaurering, Center for Bygningsbevaring – Raadvad 2014

Tillidshverv

Arbejdsmiljørepræsentant pr. 1. april 2017.

IT-kompetencer

Auto-cad
Revit-architecture
Microsoft office
Microsoft project