arkitekt maa
coo og fredningsekspert
født 1983

 

Uddannelse og kurser

Kunstakademiets Arkitektskole, -Kulturarv, Transformation og Restaurering, 2010
CBS, Center for innovation & entrepreneurship, Ledelse og innovation, 2009- 2010

ABR 18 & YBL 18, Njord Law Firm – 2019
Restaureringskonference, Rom – 2018
Bygningsrestaurering, Center for Bygningsbevaring – 2011, 2016 og 2018
Projektlederkursus, Kulturministeriet – 2015

 

Ansættelser og udvalgte projekter

BERTELSEN & SCHEVING, JANUAR 2017-
TRELLEBORG – Slagelse 2019-21
Rekonstruktion af 1/4 af vikingeborgen Trelleborg fra år 980 ved det fredede fortidsminde uden for Slagelse.
Bygherre: Slagelse Kommune.
Bruger: Nationalmuseet.
Rolle: Kontraktansvarlig.

DET FÆRØSKE PAKHUS – København 2019
Skitse til nyindretning af mødelokaler i tidligere pakhus, fredet ejendom.
Bygherre: Bygninsstyrelsen og Børne- og undervisningsministeriet.
Rolle: Projektleder.

LANDSARKIVET – København 2019
Værdianalyse og beskrivelse af bevaringsvædier samt dispositionsforslag til transformation af arkivet tegnet af arkitekten Martin Nyrop, opført 1893.
Bygherre: 2L Holding.
Rolle: Udarbejdelse af værdisætning.

ALSTRUP GLAS – Hasselager 2019
Analyse af kulturarvsværdier samt efterfølgende restaurering af betonkonstruktioner forud for ønske om fredning af bygningsværk tegnet af arkitekt Knud Blach Petersen, opført i 1967.
Bygherre: Realdania By og Byg.
Rolle: Fredningsekspert. Udarbejdelse af restaureringsholdning og værdisætning.

SORØ KLOSTERKIRKE – Sorø 2018-21
Restaurering af kirkens indvendige bemalinger, ny forhal med reetablering af den oprindelige indgang fra ca år 1200. Genoplægning af blytaget efter ny dansk standard for blylegering og falsningstyper.
Bygherre: Sorø Klosterkirke.

KRATHUSVEJ 2 – Charlottenlund 2018-20
Totalrestaurering og ombygning af fredet Bedre Byggeskik villa fra 1914, tegnet af arkitekt Ivar Bentsen til Billedhugger Kai Nielsen, herunder kunstnerens eget atelier. 348 m².
Bygherre: Privat Klient.
Rolle: Fredningsekspert.

PAVILLIONERNE I ENGHAVEPARKEN – København 2018-20
Tegnet af Arne Jacobsen 1929, og nedrevet i 1970. Pavillionerne genopføres.
Bygherre: Teknik- og Miljøforvaltningen.
Rolle: Fredningsekspert. Ansvarlig for sikring af fredningsværdier gennem alle faser.

’PALADSHOTELLET’- København 2018-19
Genopførelse af orignal trappe og indgangsparti i facaden. Fredet ejendom af Anton Rosen 1909-10. Bygherre: Scandic Hotels.
Rolle: Fredningsekspert. Ansvarlig for sikring af fredningsværdier gennem alle faser.

RIGSARKIVET – København 2018-
Udarbejdelse ad bevaringsbeskrivelser for Rigsarkivets egne bygninger i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.
Rolle: Fredningsekspert. Ansvarlig for sikring af fredningsværdier ved udarbejdelse af skitseprojekt.

CBS STUDENT INNOVATION HOUSE – Frederiksberg 2017-21
1. præmie i konkurrence. Transformation af Hack Kampmanns politistation til nyt studenterhus. Fredet ejendom, 1921.
Bygherre: CBS & SIH.
Rolle: Fredningsekspert. Ansvarlig for sikring af fredningsværdier gennem alle faser.

MIDDELGRUNDSFORTET – København 2017-19
Omdannelse til Ungdommens Ø for Den danske Spejderbevægelse, fortidsminde- og bygningsfredet fort, tegnet af Hans J. Holm.
Bygherre: Middelgrundsfonden.
Rolle: Fredningsekspert. Ansvarlig for sikring af fredningsværdier gennem alle faser.

KONG HAAKONS KIRKE – København 2017-18
Indvendig renovering, nyindretning og design af lysekrone til kirkerummet. Sømandskirken er tegnet af den norske arkitekt Carl Corwin og indviet i 1958.
Bygherre: Kong Haakons Kirke.

METROPOLITANSKOLEN – København 2017-
Restaurering af C.F. Hansens oprindelige skolebygning. Rolle: Fredningsekspert. Ansvarlig for sikring af fredningsværdier ved udarbejdelse af skitseprojekt.

MUSEION – København 2017
Strategiplan for Museion, tidl. Kirurgisk Akademi for SUND, fredet ejendom tegnet af Peter Meyn med bagbygninger tegnet af H.C. Stilling.
Bygherre: Museion.
Rolle: Fredningsekspert. Ansvarlig for sikring af fredningsværdier ved udarbejdelse af skitseprojekt.

GAMMEL HOLTEGAARD – Søllerød 2017
Udbygning af Gammel Holtegaard. Fredet ejendom tegnet af Lauridz de Thura, 1756. Bygherre: Breda Fonden.
Rolle: Fredningsekspert. Ansvarlig for sikring af fredningsværdier ved udarbejdelse af skitseprojekt.

HOLSTEINS PALÆ – København 2016-18
Renovering efter brand samt genskabelse af facade i fredet ejendom tegnet af bl.a. Jacob Fortling 1756. Bygherre: COPI Group.
Rolle: Projektleder.

GRUNDTVIGS KIRKE – København fra 2014 –
Fast tilknyttet rådgiver vedr. løbende vedligehold og byggeprojekter. Fx. nyt køkken i krypten, nye møderum og udvendig vedligeholdelse af murværk.

SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN
BYGNINGSKLUTUR, RUINER OG VERDENSARV – 2015-16
Projektleder for gennemgang af Danmarks fredede bygninger. Samarbejde og koordinering med eksterne samarbejdspartnere, herunder Københavns Ejendomme, Raadvad Centeret, Realdania Byg, Forsvarets Bygningstjeneste, Naturstyrelsen og Bygningsstyrelsen.

ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK – 2010-15
Besigtigelser af fredede bygninger samt beskrivelser af bærende fredningsværdier. Samarbejde med Slotte- og Kulturejendomme og Københavns Ejendomme. Pressehåndtering.

 

Øvrige konsulentopgaver

Arkitekt for Fotograf Juan Fabuel Soloudstilling i Bancaja Foundation, Valencia. 16.02.2017-21.05.2017
Oplæg for Forsvarets Bygningstjeneste: Teoretisk gennemgang af værdisætning som metode. 2016
Indretning af nyt kontordomicil for Assure Welth. 2016
Indretning af nyt kontordomicil for CMP – Capital Market Partners. 2015
Poul Lange Design, Ansat som grafisk designer og fotograf, New York City, USA. 2007

 

Konkurrence og legater

“BYFO’S Romerske legat”, BYFO København. Indstillet af Arkitekt og professor Christoffer Harlang. Tildelt som udmærkelse for afgangsprojekt, Transformation af Chr. 4. Bryghus. Herefter studieophold på Det Danske Institut i Rom. 2010
“Traditionel Teahouse in a New Way” Yamagata, Japan. 1.præmie. Opgaven blev stillet og afgjort af arkitekt Fujimori Terunobu. November 2009