Bertelsen & Scheving har netop afsluttet reetablering af gårdhaven i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i Stormgade 2-6. Dette er sket i tæt samarbejde med landskabskunstner Steen Høyer, som tilbage i 2006 etablerede et kunstværk: “Eventyret i Stormgade i denne gård”. Der er i forbindelse med genetableringen gennemført flere ændringer ift. brugernes ønsker. Der er bl.a. lagt en ny plan belægning. Planet tager afsæt i portrummets belægning, som flyder ud og fletter sig sammen med landskabets kurver i gården. Derudover har der været fokus på at forgrønne gården, hvorfor der er etableret en række større bede med vedbend, som med tiden skal vokse ind mellem de udplacerede stenblokke og klatre op af gårdfacaderne i udvalgte positioner.

Beskrivelse af kunstværket: Eventyret i Stormgade

Værket er en begyndelse i flere betydninger, og hensigten er at skabe en positiv forventning, der samtidigt har et større mere alment sigte. Det er udgravningen, ruinen og byggepladsens verden som installationens sandsten først henviser til. De skaber en eftertænksom pause, der tydeligt handler om både fortid og fremtid på en gang. Gårdens befæstelse er af sten og grove skærver. Skærvebunken samler gården og forbinder de to niveauer til ét samlet rum. De ruinøse sandstensfragmenter og den sparsomme vegetation præger stedet, som på tegning af Piranesi. Tegn og symboler er drysset ud over sandsten, skærver og vedbend, som en flygtig fortælling, hvis indhold er åbent og kan forstås af alle nationaliteter i alle aldre. Der kommer stadig flere elementer til, hvor historien, nutiden og fremtiden spiller hovedrollen i en forhåbentlig positiv forventning. Steen Høyer og Signe Høyer Frederiksen Kunstnerisk bearbejdning af gårdrummet 2006, renoveret i 2015.

Bertelsen & Scheving - Klima-, energi- og bygningsministeriet - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Klima-, energi- og bygningsministeriet - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Klima-, energi- og bygningsministeriet - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Klima-, energi- og bygningsministeriet - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Klima-, energi- og bygningsministeriet - Restaurering