Huset ligger i Københavns indre by, Pilestræde, og indeholder mange lag af byens historie. Særligt tre perioder ses tydeligt i huset. Den oprindelige bygning fra 1738 er opført som et såkaldt ildebrandshus i kølvandet på Københavns brand få år forinden. I 1850 forhøjes bygningen med en etage og facaden renoveres i den nyklassicistiske ånd. Og igen i 1891 ombygges huset og facaden renoveres som mange andre huse i kvarteret. Denne renovering ændrer kvarteret til et Pariserinspireret Fin-de-Siècle forretningsstrøg. Huset blev fredet i 1984 sammen med flere naboejendomme, fordi de danner en væsentlig helhed i byen. Her blev det slået fast, at Pilestræde 40 ”er af betydelig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi”.

bertelsen & scheving - facaderenovering pilestræde- restaurering
bertelsen & scheving - facaderenovering pilestræde- restaurering

Facaden genetablerer kvarterets udtryk Ingen af de tre nævnte perioder kan siges at være mere betydende i forhold til de øvrige i husets samlede historie. Huset repræsenterer i højere grad et særligt byvæv frem for én specifik periode, historisk funktion eller særlig æstetisk karakter. Målet med restaureringen er at tydeliggøre husets væsentlige perioder og derved udgøre en fortælling om byens udvikling. Intentionen med renoveringen er at genetablere hjørneejendommen som en naturlig del af butiksfacaderne set i sammenhæng med naboejendommene.  

Husets baggård, hvor kunstdrejerfirmaet I.G. Schwartz blandt andre havde værksted fra 1850, er blandt andet ombygget til restaurant. Se det her.
Rundt om hjørnet fortsætter bygningerne i Sværtegade. Se mere her.

bertelsen & scheving - facaderenovering pilestræde- restaurering
bertelsen & scheving - facaderenovering pilestræde- restaurering