Bortset fra husets fundamenter, der menes at være rester fra et kanonstøberi fra Chr. IV’s tid, er bygningen opført i årene efter Københavns brand. Det blev opført som et såkaldt ildebrandshus – et grundmuret hus til erstatning for de langt mere brandbare bindingsværkshuse. Huset er opført i 1738 med flere tilbygninger op gennem 1700-tallet, og ombygges i 1847 til butik, kontor samt værksted i baghuset i Pilestræde 40 for kunstdrejer I.G. Schwartz. Ombygningen i 1847 repræsenterer en tidstypisk bevidst æstetisk bearbejdning af funktionen og de stedlige forhold. Der er arbejdet med forfinede materialer og detaljer, og bygningens oprindelige irregulære form udnyttes til indbyggede skabe for at etablere mere regulære rum.

Bertelsen & Scheving - Sværtegade 3 - Ombygning

Respekt for husets historie

Strategien for ombygningen er at bevare og fremhæve husets to første perioder: Det gradvist tilbyggede ildebrandshus og den helt funktions- og stedsspecifikke butiksindretning. Målet er at etablere en æstetisk udfordrende butiks- og kontorindretning inden for de begrænsninger, der naturligt opstår i fastholdelsen af kulturarven. Inspirationen er derfor også hentet i trædrejerforretningens forfinede og snirklede rum- og materialeudsagn. Grundformen fastholdes med sine relativt små og kringlede rum og stemningen fra kunstdrejerbutikkens verden af finér og skuffer, panelering, spejle, indbyggede skabe og låger trækkes op gennem huset. For at skabe den nødvendige rumlige sammenhæng i huset som helhed er der arbejdet med styrende kig fra et rum til det næste samt spejle og materiale- og formgivningsmæssig konsistens. Det er en fortælling om rum, hvor man ikke får hele historien serveret på en gang. Der er små kig til tilstødende rum, spejlinger og lag på lag. Denne kalejdoskopæstetik vil blive ført gennem hele huset som en restaureringsmæssig ledesnor.