Restaureringen af 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg er færdig efter to års arbejde. Den fredede bygning er nænsomt renoveret og energioptimeret af Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS og fremstår nu som et funktionalistisk hovedværk. For kollegiets ledelse har det været essentielt, at restaureringen er foregået i overensstemmelse med bygningens historie og arkitektoniske symbolik fra efterkrigstiden.

Bertelsen & Scheving - 4. Maj Kollegiet - Restaurering
4. maj kollegiet - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering

“Rejst af det danske folk”

Sådan står skrevet på våbenskjoldet ved hovedindgangen til 4. Maj Kollegiet. Kollegiet er bygget som et monument for Danmarks befrielse fra den tyske besættelsesmagt i 1945, og det fortæller en historie om sin samtid. Det er et arkitektonisk vidnesbyrd om håb, fred og solidaritet i efterkrigstidens Danmark. Arkitekt Hans Hansen blev sat i spidsen for byggeriet, der skulle afspejle de værdier, der skabte vores samfund – værdier som demokrati og frihed. Tanken bag byggeriet var, at kollegiet skulle huse studerende med en bred repræsentation af forskellige uddannelser. Det er en vigtig pointe, at alle uddannelsestyper blev repræsenteret, da kollegiet skulle være et samlingspunkt for unge fra forskellige samfundslag, der gennem et fælles kollegieliv kunne skabe samhørighed og forståelse for demokratiske værdier. Hans Hansen er en af funktionalismens helt store skikkelser, og han har med sin karakteristiske stil sat et tydeligt aftryk på 4. Maj Kollegiet. Det mest iøjnefaldende træk er de mange sprudlende farver, der er brugt overalt på kollegiets vægge og interiør. Farverne er en af de væsentligste referencer til Danmarks befrielse herunder ønsket om at skabe håb, glæde og positive strømninger i samfundet og blandt især de mange unge, der var traumatiserede efter krigen. Dristig brug af farver og en legende tilgang til arkitektfaget er et kendetegn ved Hansens arbejde. 4. Maj Kollegiet er desværre det eneste store, tilbageværende værk af Hans Hansen, efter at både KB Hallen og Frihedsmuseet er brændt. De fleste mindre bygninger fremstår i en anden farve i dag end den oprindelige, og det har gjort arbejdet med 4. Maj Kollegiet ekstra spændende, siger projektleder fra Bertelsen & Scheving, Sascha Leth Rasmussen: “Det har været fantastisk at arbejde med 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg, og jeg er glad for, at vi fik denne enestående mulighed for at bevare og fremkalde et originalt værk fra Hans Hansens side i både farvesætning, arkitektur og funktionalitet. Jeg håber, at mange i fremtiden kigger forbi kollegiet og oplever Hansens farverige, funktionalistiske mesterværk“.

Bertelsen & Scheving - 4. Maj Kollegiet - Restaurering - Farvesætning
Bertelsen & Scheving - 4. Maj Kollegiet - Restaurering - Farvesætning

Mere liv og mindre museum

Med restaureringen åbner kollegiet for offentligheden; festsalen og dagligstuen kan for fremtiden bruges til konferencer, møder og foredrag. Dermed får endnu flere mulighed for at opleve Hans Hansens muntre farver og blive mindet om Danmarks frihedskamp – som netop var intentionen med huset.

Farverig funktionalisme

Beboerne er også glade for istandsættelsen – faktisk så glade at hele 15 beboere har bedt om at få de oprindelige, meget klare farver på væggene på deres værelse. Funktionalismen bliver ofte beskrevet som det enkle og nødvendige; de rene materialer og sort-hvide farver med forbillede i den internationale funktionalisme. Men det er en skrøne, som nu bliver aflivet. Med åbningen af 4. Maj Kollegiet kan man ved selvsyn opleve farverne i dansk funktionalisme. Hans Hansens bygning fremstår som dengang i halvtredserne; som et eksempel på nordisk funktionalisme med sprudlende farver, der giver et spektakulært særpræg til bygningens elementer.

Bertelsen & Scheving - 4. Maj Kollegiet - Restaurering - Farvesætning
Bertelsen & Scheving - 4. Maj Kollegiet - Restaurering - Farvesætning

Deltag i åbningen:

Pressen er velkommen til den officielle åbning d. 2. september: 4. Maj Kollegiet Bredegade 13B 2000 Frederiksberg Der vil være taler, rundvisning mv. En invitation med detaljer om arrangementet er vedhæftet. Yderligere kontakt:

Projektleder, Bertelsen & Scheving Arkitekter Sascha Leth Rasmussen sascha@bsarkitekter.dk 2034 0672

4. Maj Kollegiets efor John E. Andersen hjw106@hum.ku.dk 2875 3908

 

Fakta om 4. Maj Kollegiet

Opført: 1951

Stiftet af: Frihedsfonden

Tegnet af: Arkitekt Hans Hansen

Antal værelser: 73

Optagelse: Alle studerende kan i udgangspunktet søge om optagelse, men efterkommere af frihedskæmpere er fortrinsberettigede.

Antal kollegier: 4. Maj Kollegiet er ét ud af ni 4. Maj Kollegier i Danmark