Bertelsen & Scheving - Aalholm Slot - Restaurering

Første omtale i 1328

Aalholm omtales første gang i 1328. Der er sket tilføjelser til bygningen omkring 1580 og i 1779, og i 1889 blev det radikalt ombygget, ligesom der løbende blev ændret betydeligt på bygningerne i årene frem til 1944. Netop dokumentation, af hvad der er sket og hvordan, er vigtig for at sikre både eventuelle lovliggørelser og for at skabe et sundt fundament for fremtidig drift.

Læs en detaljeret redegørelse for slottets bygningshistorie her. 

Tegnestuen står foran at skulle restaurere bygningernes tag, udarbejde byggeprogram, planforhold, brandforhold og kortlægning af konstruktioner. Det har været et betydeligt detektivarbejde for tegnestuens arkitekter og arkitekturhistoriker samt et hold konservatorer at få dokumenteret hovedbygningens bygningshistorie. Bl.a. er der fundet mange nyttige oplysninger i et stort sæt originale tegninger i Rigsarkivet. Læs meget mere om Aalholms arkitekturhistorie her.

Bertelsen & Scheving Arkitekter overtog projektet fra Århus-tegnestuen VMB. Selve restaureringen af det fredede Aalholm følges tæt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Bertelsen & Scheving - Aalholm Slot - restaurering
Bertelsen & Scheving - Aalholm slot - Restaurering

Aalholm med omgivelser, gengivet i Resens Atlas 1677.

 

Privat ejendom
Art: Restaurering
Bygherre: Privat
Projektstade: Igangsat 2021

Modtag vores nyhedsbrev