KABs intention er at skabe boliger med arkitektoniske kvaliteter, hvor byggeudgifterne kan holdes nede ved industriel masseproduktion. Der skal bygges på billige grunde og driftsudgifterne holdes nede ved, at beboerne selv sørger for dele af den daglige drift

1154soejler

 

Almen bebyggelse med individuelle tilpasninger

Husene er forskellige i skala og sat sammen af søjler – i alt syv bygninger i forskellige højder. Gavlstykker og mellemstykker kan kombineres frit inden for samme samlede etagehøjder og danne korte klumper eller lange rækker afhængig af grund og omgivelser og ønsker til den pågældende bebyggelse. Men de ydre fysiske rammer for husene er enkle med ensartet vinduessætning. Indenfor i hver bolig er der mulighed for individuelle tilpasninger og tilkøb. Man kan for eksempel tilkøbe ekstra store vinduer, flere udgange til altanerne, ekstra altaner, overdækning af altaner, franske altaner, glas i gulvet i boliger med flere etager og meget andet. På terræn er alt i videst muligt omfang udlagt til dyrkningshaver, og fælles stier og veje er så små som muligt. Alle haver er omkranset af trådhegn, så planterne i selv meget små haver får maximalt lys og forbipasserende kan nyde det grønne.

\server01alleBertelsen IArkitektur11-54 Almenbolig+, 3. ram 1154danmarksgrundensitplan 1154irishavensitplan      

 

Almen Bolig +

Tredje rammeaftale for KAB om bygning af billige boliger i samarbejde med WR entreprise, Palsgaard Træ, Grontmij og Breimann & Bruun Garten- und Landschafts­architekten MAA, Hamburg. Konkurrenceprojekt 2011    

    1154danmarksgrunden2 1154irishaven2 1154forside

    1154-almenbolig-sundholm-render-01 1154-almenbolig-sundholm-render-03 1154-almenbolig-sundholm-render-02