Samarbejde med entreprenører

Entreprenører og arkitekter arbejder her tæt sammen om at opnå det bedste resultat. Vi kalder det for en bygmestermodel.

For bygherrer

Alle bygherrer deler formentlig drømmen om at få mest muligt byggeri og bedst mulig kvalitet for pengene. Men hvordan opnår man bedst det?

Som totalrådgivere kan vi bidrage til at opfylde drømmen ved at anvende materialer og konstruktioner på bedst mulig vis, ved at optimere byggeriets processer, så alle arbejder i samme takt, og ved at optimere vores egen rådgiverindsats.

En væsentlig del af det at opnå mere byggeri for pengene handler om at komme direkte frem til målet mht. kvalitet, økonomi og tid. Traditionelt set er det væsentligt, at vi som rådgivere har arbejdet os dybt nok ned i opgaven for at kunne svare præcist. I forhold til entreprenører og deres håndværkere er det vores erfaring, at det modsatte gælder; at vi holder igen på at arbejde i dybden – for i stedet at give grundlag for en dialog, der dels sparer rådgivertimer og dels sparer tvivl i formandsskuret og på byggepladsen mellem de udførende håndværkere.

Værdier

  • at arbejde kreativt og relevant
  • at gøre det komplicerede enkelt
  • at arbejde i samspil med bygherren
  • at være procesbevidste
  • at arbejde i respekt for byggepladsens aktører
fredede bygninger

Bedre energidrift i ældre byggeri

De fredede bygninger i Danmark udgør ca. to promille af den samlede bygningsmasse. Også ældre bevaringsværdige bygninger kan bidrage til nedsættelse af CO2 udslippet.

Kulturarv

Næsten alle tegnestuens projekter har i dag et element af kulturarv i sig som f.eks. indpasning af nye bygninger i forhold til omgivelserne, sammenbygning med eksisterende huse eller renovering af ældre bygninger. Dette er tegnestuens speciale. For det er med dyb respekt for kulturarven, at der skitseres, tegnes, bygges og renoveres alt fra nye anlæg til dyr til gennemgribende renoveringer af historiske bygninger.

I Knuthenborg Safaripark har girafferne og antiloperne fået en savannestald, der er indpasset i Knuthenborg Safariparks romantiske have.

KnuthHave10Front

Ved KEA/Empire er tre matrikler på Nørrebro totalforandret til et levende campusområde for 2000 studerende.

I Frederikssund er den nye den ny administrationsbygning til Haldor Topsøe a/s et eksempel på et byggeri, hvor nybyggeriet er i samspil med en eksisterende bebyggelse. Opgaven blev vundet i en indbudt konkurrence i efteråret 2010.

Og så er den omfattende restaurering af det fredede Rosenhus fra 1914 – Tuborgs tidligere administrationsbygning i Hellerup, tegnet af Anton Rosen – et eksempel på en renovering, der er udført med dyb respekt for fortidens arkitektur og øje for nutidens krav. Rosenhuset er renoveret for Realdaniabyg.

Landskaber og byggeri

En bygnings placering i landskabet er afgørende for, hvordan den opfattes. Derfor arbejder vi tæt sammen med landskabsarkitekter. En bygning ligger altid et sted, og den danner altid et sted. Et sted i byen, et sted i landskabet. Et ubetydeligt hus kan definere et landskab på en måde, så huset opfattes som vidunderligt. Et betydeligt hus kan placere sig så arrogant og kejtet i landskabet, at begge dele arbejder imod hinanden, og det samlede resultat bliver forvirrende og ubetydeligt. Vi opfatter derfor den samlede virkning som altafgørende. Uden et bevidst forhold til det sted, en bygning ligger, og uden et bevidst forhold til de rum, der opstår, mister tingene den betydning, der er væsentlig for alle, der besøger stedet.

Siden 2000 har Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS samarbejdet med den danske landskabsarkitekt Bertel Bruun fra det tyske firma Breimann & Bruun netop for at etablere en bevidst forbindelse mellem bygning og landskab, som vi finder afgørende for et godt resultat.

Se nogle af vores projekter her

Landskabskunsten har mange udfordringer. Men arkitekturen har lige så mange udfordringer, for bygningsarkitektens ideer kan stå nok så klart og overbevisende frem i det endelige byggeri, men flytter der brugere ind, som vil det modsatte end arkitekten havde tænkt, så arbejder hus og indretning imod hinanden. Og det samlede resultat er i en intern konflikt.

En klar fælles ambition om at danne gesamte værker mellem bygning og landskab har til gengæld en tendens til at holde gennem århundreder. Eremitageslottets klare position i landskabet er et langtidsholdbart koncept, der overlever, selv om selve slottet bliver bygget om og selv om nogle af de gamle egetræer på sletten falder døde om. Tanken var klar og ideen var robust, da slottet blev anlagt og landskabet defineret. Det er med sådanne langtidsholdbare tanker, vi har arbejdet siden år 2000.

Historie

Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS er etableret i 2007.

Jens Bertelsen (CEO og stiftende partner) var fra 1983-1991 redaktør på Arkitektens Forlag, og i 1988 etablerede han egen tegnestue, der bl.a har gjort sig bemærket ved byggeri af bl.a. Museet i Aars i samarbejde med billedkunstneren Per Kirkeby, renovering af parken ved Knuthenborg Gods samt sit arbejde med restaurering og transformation af bygninger og anlæg.
Jens Bertelsens særlige interesse er kulturarv, byen og de økonomiske og sociale mekanismer, der styrer, udvikler og fortæller byens historie, og de muligheder, der ligger i et tæt tværgående samarbejde om at procesudvikle en bæredygtig strategi for et projekts udvikling.

Udover sit virke som arkitekt er Jens Bertelsen en anerkendt formidler som bogforlægger og udstillingskurator. Han står bag en række præmierede bøger om bl.a. kunst, kulturhistorie og historiske bygninger og arkitektur.

Hans Scheving (stiftende partner) har siden 1981 haft egen tegnestue efter at have arbejdet i Forsvarets Bygningstjeneste hos bla. arkitekt Steen Eiler Rasmussen og Henning Larsen.

Hans Scheving bestrider desuden en række tillidshverv som bl.a. Censor ved Kunstakademiets Arkitektskole siden 2006. Hans Scheving er bl.a. kendt for sin store viden om terrorsikring af bygninger.

Vækst

Bertelsen & Scheving Arkitekter Aps havde ved etableringen i 2007 syv medarbejdere, men er trods finanskrisen vokset til 25 medarbejdere i 2015. I perioden 2012-2015 var Bertelsen & Scheving Arkitekter Aps udvalgt til at varetage to ud af de seks kongelige bygningsinspektorater med Jens Bertelsen som Kongelig Bygningsinspektør.

Fakta

Bertelsen & Scheving Arkitekter Aps er skabt af de to stiftende partnere: Jens Bertelsen og Hans Scheving.

Store Kongensgade 59A, 2. sal
DK-1264 København K
se på kort her

Telefon  +45 35 87 47 40
mail  mail@bsarkitekter.dk

Cvr  29 19 79 54

Antal medarbejdere: 31
Gennemsnitsalder: 35,6 år

Forsikring: Tryg. Ansvarsfors. 12,5 mill.
Bank: Sydbank 6748 00011 30804
Omsætning: 2018 DKK 25 mio.

Medarbejdere:
17 arkitekter
4 konstruktører
4 (chefsekretær, økonomiansvarlig, piccolo og it-konsulent)

byplanlægning

tanker om byen

Byplanlægning, formidling: Tanker om byen Byen som en social mekanisme har interesseret os gennem mange år. Se vores projekter og tanker her.

udsmykning

BILLEDKUNSTNER MALENE BACH UDSMYKKER MINISTERIUM

Udsmykning, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Ministeriets kontorlokaler i Stormgade har været under omfattende modernisering. Udsmykningen af husets indre gennemføres i samarbejde med billedkunstner Malene Bach.

Rum på hovedet

Teaterscenografi. Projektioner lyser gulv op på væg og væg ned på gulv. Der er vendt op og ned på virkeligheden i opsætningen af Betty Nansen Teatrets Et Drømmespil.

GENSYN MED KULTURHUS I NICARAGUA

Centro Cultural Managua, Nicaragua. 25 år efter opførelsen af kulturhuset Centro Cultural i Managua er huset stadig i flittigt brug.

Kulturarven

“Vi pakker de kirker ind”

Lukningstruede kirker. Politiken, søndag den 29. juli 2012. Hvordan skal vi forholde os til kirker ude af brug? Jens Bertelsen giver sit besyv med i et interview med Kjeld Hybel fra Politiken.

VEJEN OG BROEN SOM MOTIV

Udsmykningsskitse, Vejdirektoratet. Rygraden i udsmykningsskitsen er den store rigdom af billeder, der findes med vejen og broen som motiv.

Formidling

Fleksible udstillingselementer

Udstillingselementer, Dream Factories. Fleksible udstillingsmoduler skabt til en udstilling om Industrialisme og modernisme i de nordiske og baltiske lande 1945-1990.

tilbygning

LÆNGEHUS MED MANGE FUNKTIONER

Nybygning, skitse 2006. Tre forskellige skitser til en længe, der kan indeholde bådehus, garage og værksted til strandvejsvilla i Gilleleje.

Ombygning

TRÆK LYSET IND I STUEN

Ombygning, privat bolig i Holte Privat hjem i Holte er ombygget med fokus på at trække dagslyset ind i husets kerne.

Bæredygtig arkitektur

Bæredygtig sportshal til berlinerne

Konkurrence, Sportshalle Berlin. Ny bæredygtig sportshal til en grundskole i Berlins forstæder kan både bruges til skoleidræt og foreningssport i lokalsamfundet.

Udstilling

KUNST FRA DET TABTE PARADIS

Skitse til en cubansk kunst- og kulturfestival, AroS 2006. I Cuba er fotografiet, kunstvideoen og filmen en aktuel og effektiv bærer af landets erkendelse og erindring og fungerer som et spejl for den verden, som de færreste har overskud til at se i dagens Havana. Cubansk kunst- og kulturfestival indfanger disse spejlinger.

Maria Wedel Søe

COO, arkitekt maa mws@bsarkitekter.dk mobil +45 3022 3402 læs marias cv her

HISTORISK HAVE GENETABLERES

Renovering. Den historiske have, Knuthenborg Park. Den oprindelige romantiske haveplan fra 1870 genetableres som en del af Realdanias kampagne ”Herregårdshaver”.

FORTID, NUTID OG FREMTID MØDES I SORØ RÅDHUS

Restaurering, Sorø Rådhus. Vilhelm Tvedes rådhus fra 1881 har sammen med den endnu ældre arrestbygning generhvervet fortidens udtryk som resultat af en omfattende genopretning og renovering. Bygningerne er dermed klar til at træde styrket ind i fremtiden.

NYT ADMINISTRATIONSHUS TIL TAMU

Nybyggeri, TAMU-Center Storkøbenhavn. TAMU-centrene flytter deres administration til TAMU-Center Storkøbenhavn i Dragør. Centret mangler i den forbindelse et nyt administrationshus, der kan indeholde alle nødvendige funktioner.

DET LEVENDE HOSPITAL

Konkurrence, masterplan, Bispebjerg Hospital. Delt førstepræmie i konkurrence om ny masterplan for Bispebjerg Hospital og Psykiatri. Naturen og rekreative områder inviteres ind på hospitalets område.

Helhedsplan bebyggelse

TÆT BEBYGGELSE OG ÅBENT LAND

Helhedsplan, Trongårdsarealet i Lyngby. Modsætninger mødes i helhedsplanen for Trongårdsarealet i Lyngby, hvor tæt bebyggelse skal spille sammen med et åbent marklandskab.

Stalde

Til vejrs med en orangutang

Forslag til orangutanganlæg, Knuthenborg Park & Safari. Leg som en orangutang og kom helt til vejrs i trætoppene. Skitse til et nyt orangutanganlæg vil gøre op med den traditionelle tankegang om blot at observere dyrene.

VED STOP 48

Forslag til krokodille zoo, Knuthenborg Park og Safari. En krokodille zoo på EXIT48 vil kunne indgå som endnu en vigtig naturoplevelse på Lolland.

Claus Nebelin

arkitekt maa, bygningskonstruktør & ansvarlig for prækvalifikationer cn@bsarkitekter.dk mobil +45 5075 1642 læs claus’ cv her

Nicolai Vittrup

arkitekt maa nv@bsarkitekter.dk mobil +45 6063 0502 læs nicolais cv her

Stine Dalager Nielsen

arkitekt MSc RIBA juniorprojektleder sdn@bsarkitekter.dk mobil +45 5075 1651 læs stines cv her

Caspar Wissing

arkitekt maa cw@bsarkitekter.dk mobil +45 2346 9612 læs caspars cv her

Mette Thamdrup

arkitekt maa mt@bsarkitekter.dk mobil +45 5075 1645 læs mettes cv her

landskabsarkitektur

HAVEN SOM EN CIRKEL

Privat have, Holte, 2006. Skitsen til den geometriske have er inspireret af havearkitekt C.Th. Sørensens have på nabogrunden. I den mangefacetterede have er der både plads til frugttræer og buske, masser af blomster, et drivhus og en bøgerotunde. Og til både ophold og leg.

Vi tegner fremtidens kulturarv

Vi arbejder med restaurering og transformation af eksisterende bygninger. Vi tegner, projekterer og bygger til mennesker, arbejdsliv og erhverv. Vi former byen og landskabet. Vi er forankret i kulturarven.

Økonomi

KARSTEN LARSEN økonom kl@bsarkitekter.dk