Transformation af politistation til studenterhus

Transformation af politistation til studenterhus. Politistationen på Howitzvej. Frederiksberg. Den lykkelige transformation er den, hvor den gode story telling er intakt samtidig med at de nye funktioner har fået den plads og den rumlighed, som var drømmen for alt det nye.
Det er den lykkelige transformation, vi leder efter med vores projekt til det nye Student Innovation House SIH.

Prøvefelt på taget af Sorø Klosterkirke

Restaurering. Sorø Klosterkirke Som led i afklaringen af hvordan et nyt blytag på Sorø Klosterkirke skal udføres, fremstillede engelske blytækkere og danske håndværkere i samarbejde en mock-up på ca. 2,4 x 3 m, som blev hejst op på kirkens tag til vurdering.

Der bygges i Roskilde

Sjællands Kirkemusikskole. Roskilde. Nyt mønstermurværk beklæder den gamle bagbygning til Kirkemusikskolen, som har fået ny funktion som koncertsal. Den indre gårdhave har også fået et ansigtsløft således at for og bagbygning nu danner en helhed.

Oprindelige farver i festsalen

Roskilde Gymnasium. Restaurering. I samarbejde med Roskilde Gymnasium har vi udarbejdet en fondsansøgning til støtte af en gennemgribende istandsættelse og tilbageførelse af den oprindelige Hansen Kochs skolebygning, hvor tidligere farvesætning spiller en central rolle. Herunder hører blandt andet en tilbageførelse af skolens Solennitetssal (festsal), der i en årrække har fungeret som skolebibliotek. 

En bedre byggeskik villa restaureres

Restaurering. Krathusvej 2. Villaen på Krathusvej 2 er tegnet af arkitekt Ivar Bentsen og opført i 1914 til billedhugger Kai Nielsen. Restaureringsarbejdet omfatter tilbageførelse af større og mindre bygningsdele, herunder tilbageførelse af ovenlys i atelieret, med henblik på at genetablere oprindelige, tabte kvaliteter.

Fredningsforslag af en efterkrigsvilla

Fredningsforslag. Randbølvej 13, Vanløse. Vi har udarbejdet et fredningsforslag til villaen fra 1948, tegnet af arkitekt Edvard Heiberg til maleren Arne Petersen. Villaen blev safe-registreret tilbage i 1994 men på dette tidspunkt var man ikke på samme måde som i dag optaget af den arkitektoniske og kulturhistoriske værdi som en bygning fra denne periode besad.

Nye tiltag på Borchs Kollegium

Restaurering. Borchs Kollegium. Borchs kollegium står overfor en facaderenovering samt en række mindre, indvendige vedligeholdelses- og opgraderingsarbejder. I trapperummet ved hovedindgangen foreslås desuden etablering af et nyt, let dørparti, vindfang, for at afhjælpe problemer med træk og varmetab i ejendommens gang- og trappearealer.

Villa i München

Ny villa. München Vi skitserer på en spændende villa i München. En privat bygherre ønsker et nyt og større hus på en grund i et etableret kvarter i München. Det nye hus skal gerne have slægtskab med det gamle, som ikke kan genbruges på grund af dårlig stand og pladsmangel. Facaderne er i proces men planerne er så småt ved at lande.

Historisk renovering af Sorø klosterkirke

Sorø Klosterkirke. Restaurering. Det er et omfattende renoveringsprojekt, der venter i Sorø. Udskiftning og reparation af kirkens tag og restaurering af kalkmalerier skal bidrage til at sikre kirkens store kulturhistoriske værdi for eftertiden – og glæde de mange kirkebrugere. 

Sikring og sikkerhed

Konferencer om terrorsikring Tegnestuens sikkerhedsansvarlige, Hans Scheving, deltager jævnligt i konferencer om sikring og sikkerhed. Herunder en liste over de større konferencer, seminarer mv. han har bidraget til, særligt med fokus på terrorsikring i det offentlige rum og en arkitektfaglig tilgang til emnet.

KEA – dagligdag

Eleverne har indtaget bygningen Det er nu 5 år siden at transformationen af et trykkeri fra 1950’erne stod færdig og klar til at huse KEA’s (Københavns Erhvervsakadem) voksende antal elever.  Arkitektfotograf Jens Lindhe har været ude at dokumentere, hvordan eleverne har indtaget bygningen og området.

Ny lysskulptur til Kong Haakons Kirke

Lysekrone. Kong Haakons Kirke. Lysskulpturen består af to greb: det horisontale og det vertikale. Det horisontale i form af en cirkel, der samler menigheden under sig og det vertikale, bestående af tre bånd, der er forbundet med cirklen og peger i en retning, -op ad.

CV for Jesper Baunkjær Wael

bygningskonstruktør UDDANNELSE KEA Københavns Erhvervs Akademi, professionsbachelor – bygningskonstruktør 2014-2018 KTS Københavns Tekniske Skole, Rødovre, udlært tømrer 2002-05 ANSÆTTELSER OG UDVALGTE OPGAVER BERTELSEN & SCHEVING ARKITEKTER APS, 2018- Genoprettelse af Nordre Sidebygning, opmåling og registrering, projektering og fagtilsyn Sorø Klosterkirke, opmåling og registrering, projektering E/F Gl. Bellevue, fagtilsyn SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN, 2017 Bygningskonstruktørpraktikant, Projektering og […]

Svenn Eske Kristensen

Monografi om velfærdsarkitekten Bogudgivelse om arkitekten Svenn Eske Kristensen (1905-2000) og hans væsentligste værker op gennem det 20. århundrede blev udgivet af Aristo bogforlag i marts 2018. Eske Kristensen var en af Danmarks ypperste og mest produktive arkitek­ter i efterkrigstiden.

UDVIKLING AF HISTORISK ANLÆG

Nybyggeri i et kulturhistorisk anlæg. Vitskøl Kloster. Vitskøl klosters historiske anlæg får nye bygninger som indskriver sig i stedets identitet og skaber stærkere sammenhæng internt og med naturen.

Nordre Sidebygning

Genopretning af Nordre Sidebygning ved Det Gule Palæ Amalienborg, København. Bygningen står over for en gennemgribende restaurering og det bliver med et hold der – udover Bertelsen & Scheving Arkitekter – blandt andet består af Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører og Martin Funch Rådgivende Ingeniørfirma.

BYGHERRERÅDGIVNING – TRE PROJEKTER

Johansen Skovsted Arkitekter, Studio Fountainhead og Jaja Architects. Bertelsen og Scheving Arkitekter har været bygherrerådgivere for tre spændende projekter.

Norsk kirke får fremhævet arkitektonisk kvalitet

Kong Haakons Kirke. Den norske sømandskirke i København. Den ret stramme modernistiske arkitektur, som bygningen har haft fra opførelsen, er i dag sløret. Vores opgave har været at udpege og fremhæve kirkens arkitektoniske kvaliteter.

Boliger i Sorø under opførelse

Nybyggeri på Banevej 30, Sorø Grundens placering midt mellem sø og skov, tæt på by og bane, rummer mange åbenlyse kvaliteter og muligheder. Nærværet af den omgivende natur og Sorøs rige kulturhistorie tager plads i en, når man opholder sig på dette sted. Det er i denne bevidsthed, i denne fortælling, at projektet forankres.

Metropolitanskolen bliver igen Domkirkens hus

Restaurering og modernisering. C.F.Hansens Metropolitanskole, København. Nøgterne detaljer og præcise proportioner tydeliggøres ved en modernisering og restaurering af bygningen. Tidsvarende adgangsforhold integreres i bygningens oprindelige organisering og trådløs teknologi frigør rummene for tidligere tekniske installationer.

CV for Caspar Wissing

født 29 april 1984 arkitekt maa projektleder Uddannelse Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole juni 2011, Afdeling for Transformation, Kulturarv og Restaurering Erhvervserfaring BERTELSEN OG SCHEVING ARKITEKTER, 2017- Nysted Kirke, udskiftning af kobberdækning på spir samt tømrer- og murerarbejder (byggeledelse og fagtilsyn) Kippinge Kirke, udskiftning af spåntækning på spir samt tømrer- og murerarbejder (projektledelse og projektering) Sorø […]

CV for Stine Dalager Nielsen

født 25 november 1982                                                                                      arkitekt, msc, RIBA UDDANNELSE Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i […]

Mere plads til Kirkemusikskolen

Udvidelse og transformation af Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde. Inddragelse og ombygning af en bagbygning til en ny helhed er under opførelse.

CV for Jens Kert Wagner

født 1977 arkitekt maa, bygningskonstruktør projekteringsleder   Uddannelse 2005-2011 Det Kongelig Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole, København. DK 2000-2003 Bygningskonstruktør, Byggeteknisk Højskole, København, DK Ansættelser og udvalgte projekter BERTELSEN OG SCHEVING ARKITEKTER, 2018- COBE, KØBENHAVN,  2011-2018 Trekroner, boliger, 25.000 m2, Roskilde. Sagsarkitekt ved skitseforslag. Bella Karréerne, 2020-boligbyggeri i området omkring Bella Center, København, 15.000 m2. Projekteringsleder […]

JENS KERT WAGNER

arkitekt og bygningskonstruktør jwa@bsarkitekter.dk mobil: +45 2216 4293 læs jens’ cv her