For elever og lokalsamfund

Bæredygtig arkitektur. Den nye højloftede sportshal placeres i en vinkel på det eksisterende tidstypiske skolebyggeri fra 70’erne. En fløj med omklædningsrum medvirker til at skabe et nyt gårdrum, der kan bruges til boldspil og leg. En glasgang forbinder den eksisterende skolebygning med de to nye længer, og gangarealet kan eleverne bruge til bevægelse og pædagogiske arrangementer. Der anvendes lokale, holdbare og vedligeholdelsesfri materialer med et højt isoleringsniveau. Hallen kan bruges af skolebørn i dagtimerne og til foreningssport og sociale arrangementer for alle områdets beboere i aftentimerne. På den måde kan den blive et orienteringspunkt for lokalsamfundet, et sted, der forbinder fortid med nutid og ude med inde. 

 

Bæredygtig arkitektur Bæredygtig arkitektur

 

Bæredygtig arkitektur