På Banevej i Sorø har tegnestuen tegnet et nyt boligmiljø med 29 boliger inspireret af Sorø By og Sorø Akademis historie. Boligerne er placeret på Banevej i Sorø og stod færdige i 2019.

Tegnestuen har et indgående kendskab til Sorø By. Dels gennem fire år som kgl. bygningsinspektører med ansvar for bl.a. Sorø Akademi, som arkitekter på restaureringen af Sorø Ting- og Arresthus på byens torv og endelig restaureringen af Sorø Klosterkirke, der afsluttes i 2021/22.

Bertelsen & Scheving - Frederiksgård - Banevej - Boligbygeri
Bertelsen & Scheving - Frederiksgård - Banevej - Boligbygeri
Bertelsen & Scheving - Sorø - Nybyggeri - Banevej 30

Gården i landskabet er et klassisk arkitektonisk motiv. På Sorø Akademi har gården altid været et motiv, der har adskilt undervisnings bygninger, kloster og kirke. Banevej er placeret midt mellem sø og skov, tæt på by og bane, rummer mange åbenlyse kvaliteter og muligheder. Boligerne er placeret i en længestruktur, som giver referencer til den traditionelle gård. Herved skabes et indre gårdrum med en parklignende karakter, som er afgrænset af bygninger til tre sider, og som samtidig åbner op til søen mod nordvest. Mellem de tre længer opstår passager mellem bygningerne, som refererer til den klassiske gårds portmotiv og skaber gode adgangsforhold til gårdrummet i midten. I tråd med fortællingen om grunden som en del af landskabet og den omkringliggende natur, har det været målet at udlægge så meget areal som muligt til grønne rekreative områder.

 

Bertelsen & Scheving - Frederiksgård - Banevej - Boligbygeri

Klassiske materialer

Projektet er i form og materialitet forankret i en historisk og stedstypisk tradition. Mur og tag er udført i røde blødstrøgne mursten og tegl, og vinduer og døre er træ/alu i en varm brun-grå tone. Den lave brystningshøjde giver mulighed for at have små siddenicher i facaden. Udenfor vinduerne er monteret et værn, så man kan “bebo” sin facade, som en bænk eller en plads til planter.

Rumligheder 

I arbejdet med udformningen af boligerne, har det været helt centralt at disponere rummene, så der opstår en rumlig variation i en forholdsvis lille bolig. Opholdsrummene, køkken/alrum og stue ligger i åben forbindelse, hvilket giver en generøs fornemmelse af luft og plads. Funktionerne forskydes i forhold til hinanden, så der opstår hjørner, der altid er rare at opholde sig i, og som giver naturlige afgrænsninger fra rum til rum. Værelserne er altid placeret i hver sin ende af boligen, for at undgå en lang fordelingsgang, og for øget privatliv.

Bertelsen & Scheving - Sorø - Nybyggeri - Banevej 30

Projektet blev udarbejdet i samarbejde med Kopp Sorø som totalentreprenør, ingeniørfirmaet Strunge Jensen og landskabsarkitekterne, Thing Brandt Landskab. Projektering af de 29 nye boliger blev indledt i efteråret 2017 og stod færdigt 2019.

 

Boligprojekt – Sorø
Art: Nybyggeri
Bygherre: Brand af 1848 Fond
Projektstade: Udført 2016-2019