Maria Wedel Søe er udnævnt til COO (Chief Operating Officer) hos Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS. Den 34-årige arkitekt får hermed en ledende rolle i tegnestuens daglige aktiviteter og udvikling.

Maria Wedel Søe kommer fra en stilling som projektleder hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvor hun i seks år har været en del af det omfattende projekt at udarbejde fredningsbeskrivelser for 9000 fredede bygninger i Danmark. Hun er uddannet arkitekt på Kunstakademiets Arkitektskole i 2010 og har en efteruddannelse fra CBS i Leadership and Innovation.

Maria Wedel Søe vil indgå i ledelsen på et strategisk niveau og samtidig være tovholder på alle tegnestuens aktiviteter i det daglige. Hun skal bruge sin store erfaring fra sit mangeårige arbejde i Slots- og Kulturstyrelsen til at sikre og videreudvikle historisk, dokumenteret og høj faglighed i Bertelsen & Schevings projekter, til gavn og glæde for klienter og samarbejdspartnere.

 

Bertelsen & Scheving - COO Maria Wedel Søe

Marias profil harmonerer særdeles godt med Bertelsen & Schevings vision om at sikre og bygge fremtidens kulturarv, forklarer direktør Jens Bertelsen: “Det er vores opgave som rådgivere at synliggøre over for bygherren, hvordan man udvikler ejendommens værdi ved både at holde fast i bygningens sjæl, historiske kendetegn og æstetiske kvaliteter, samtidig med den lever op til nutidens brugskrav, regler og behov. Maria kan med sin store erfaring og indsigt sikre, at vi fortsat yder den bedste rådgivning og en strømlinet projektledelse for vores kunder og partnere gennem konstruktiv dialog i hvert eneste projekt.”

Maria Wedel Søe siger om sig selv og den nye rolle: “Jeg er optaget af den diversitet, der findes i vores bygningsarv. Når vi bevarer frem for at rive ned og bygge nyt, så bevarer vi denne diversitet, ligesom vi bevarer de historiske vidnesbyrd om tidligere tiders sociale og samfundsmæssige forhold. Vi fastholder og skaber derigennem rum, som folk faktisk holder af at leve i. Bertelsen & Scheving Arkitekter er kendt for at have en respektfuld tilgang til renovering, restaurering og transformation af kulturarven. Det er en stor del af tegnestuens fundament at udvikle projekter, der bygger på en grundig historisk viden, og jeg glæder mig til at bidrage til netop denne tilgang.”

Om Bertelsen & Scheving

Bertelsen & Scheving Arkitekter arbejder især med kulturarv, dvs. renovering, tilbygning eller transformation af eksisterende bygninger. Det er med respekt for kulturarven, at der skitseres, tegnes, bygges og renoveres alt fra nybyggeri af anlæg til gennemgribende restaureringer af historiske bygninger.

Virksomhedens portefølje af arbejder indeholder blandt andet Folketeatret, Knuthenborg Safaripark, Grundtvigs Kirke, transformationen af KEA (Københavns Erhvervsakademi) og arbejdet som kongelig bygningsinspektører (2012-15), hvor Bertelsen & Scheving Arkitekter bl.a. tegnede og projekterede et nyt, miljørigtigt tag til Christian IX’s Palæ, ombyggede Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Forsvarsministeriet/Værn Fælles Kommando samt restaurering og ombygning af 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg.

I 2013 og 2014 blev virksomheden kåret som en af årets gazeller sammen med blandt andre BIG arkitekter af Børsens Gazellepris. I 2011 blev virksomheden nomineret for bedste bud på bæredygtig bydel til den internationale MIPIM award i Cannes.

Tegnestuen blev stiftet i 2007 og beskæftiger p.t. ca. 25 medarbejdere.