Masterplanen for Bispebjerg Hospital tager udgangspunkt i de eksisterende bygninger på området. Kravene til hospitalsbyggeri har ændret sig meget siden Martin Nyrop opførte Bispebjerg Hospital tilbage i 1913 og det er nødvendigt med massive udvidelser og ombygninger. Men udgangspunktet med pavillonagtige bygninger placeret i en park med masser af grønt og rekreative fællesarealer mellem husene, er stadig et ideal i arbejdet på at skabe et miljø, hvor raske ikke skal føle sig syge. Og hvor syge kan blive raske.  

Filter fra syd til nord

I projektforslaget bindes de nye bygninger i den nordlige ende af grunden derfor sammen med de eksisterende bygninger mod syd med netop åbne facader, små grønne gårde, oplevelseshaver, åbne områder, spisekroge og stisystemer, der gør området tilgængeligt og indbydende for alle. Sådan et levede filter fra syd til nord skaber en unik haveplan, der viderefører det eksisterende hospitals havestruktur med små, afgrænsede haverum med varierende beplantning samtid med, at hele hospitalet samles i et helstøbt landskabsrum. Det levende hospital er nemlig et hospital, der hylder livet og mangfoldigheden, et hospital, der fungerer som en del af dagligdagen, en del af byen og på den baggrund skaber de optimale rammer for at blive rask og for ikke at blive syg.

Projektet er udarbejdet i et team under ledelse af Drees & Sommer A/S. De øvrige i teamet er Nord Arkitekter, landskabsarkitekterne Breimann & Bruun, trafikplanlæggerne Tetraplan og ingeniørfirmaet WTM.

 

Bertelsen & Scheving - Bispebjerg Hospital - Situationsplan - Helhedsplan
Bertelsen & Scheving - Bispebjerg Hospital - Helhedsplan - Landskab
Bertelsen & Scheving - Bispebjerg Hospital - Helhedsplan - Landskab