Bogudgivelse. I 1981 rykkede musikundervisningen på Vesthimmerlands Gymnasium i Aars ind i en midlertidig træbarak i forbindelse med en større udbygning af gymnasiet. 15 år senere foregår musikundervisningen stadig i barakken, og permanente og tidssvarende lokaler stod derfor højt på ønskelisten.

Tryk og modtryk

Da Per Kirkeby tidligere har udført en række værker til gymnasiet, var det naturligt, at gymnasiet henvendte sig til ham. Kirkebys første skitser til musikhuset er i denne publikation præciseret og afprøvet, specielt husets akustik. Skitserne afspejler den innovative proces, men da de akustiske forhold ikke i sig selv rummer kunstneriske løsninger må huset finde sin form i et idemæssigt ”tryk og modtryk”. Det beretter Kirkeby om i en samtale med idehistoriker Lars Morell. Samtalen bærer publikationen fremad og handler om forholdet mellem billedet og funktionen i arkitektur.

Fotograf: Jens Lindhe

Redaktion og tilrettelæggelse: Jens Bertelsen

Udgivet med støtte fra Nordjyllands Amt, Aars Kommune, Sparekassen Himmerland, Aars Bank, Himmerlands Kunstmuseum og Vesthimmerlands Museum, 1996.

Bertelsen & Scheving - Per Kirkeby i Aars - Formidling