Kommet af mørke

Omdrejningspunktet for denne bogudgivelse er Kehnet Nielsens fastholdelse af maleriet som sit kunstneriske udtryk. I en samtale med journalisten Synne Rifbjerg siger han, at malerier kommer af mørke. Dels fra kroppen, fra hjernen, erindringer, følelser, hele nervesystemet og bevidstheden. Og det er dette mørke, der kommer til udtryk i Kehnet Nielsens malerier. Bogens bidragydere er Synne Rifbjerg, Henrik Wivel, Bo Nilsson og Poul Erik Tøjner. 

Redaktør: Poul Erik Tøjner

Tilrettelæggelse: Jens Bertelsen

Udgivet af Forlaget Ekely, 1997

Se et udvalg af Kehnet Nielsens billeder her

Bogudgivelse