ALMENNYTTIGE BOLIGER I GRØNNE OMGIVELSER

Nonnebakken boligbebyggelse er det sidste byggeri i det område, der kaldes Herfølge Syd. Bebyggelsen er placeret midt imellem fire andre bebyggelser, der alle har det til fælles, at de anvender store bygningsvolumener. Intentionen med Nonnebakken er at fastholde denne skala med regulære, enkle og ukomplicerede boligtyper med høj nytteværdi.

Funktion og nytteværdi

Rundt om bebyggelsen anlægges grønne fællesarealer, og Nonnebakkens langstrakte bebyggelse opdeles på tværs af tre brede strøg, der beplantes med stammede platantræer. Disse vil med tiden danne et let løvtag og skabe en særlig stemning som kendetegnende for Nonnebakken. Herudover vil fælleshus, forsamlingshus, vaskeri og materialgård indramme området.

Arkitekter: Jordsal, Bech & Thomsen. Medarbejder: Jens Bertelsen
Landskabsarkitekterne Bruun + Samuelsen + Ulfstedt
Rådgivende Ingeniørfirma Viggo Michaelsen A/S
Projektstade: færdigbygget i 1983.

Boligbebyggelse Boligbebyggelse Boligbebyggelse Boligbebyggelse Boligbebyggelse Boligbebyggelse Boligbebyggelse Boligbebyggelse Boligbebyggelse Boligbebyggelse Boligbebyggelse Boligbebyggelse Boligbebyggelse Boligbebyggelse Boligbebyggelse Boligbebyggelse