Projektforslaget vandt konkurrencen om et nyt boligbyggeri ved vandtårnet i Flensborg. Varierende boligtyper i forskellige størrelser blandes med mindre indfaldsstier og masser af grønne områder, der minder om de danske kolonihaver. Dommerkomiteen skrev:

Boligbyggeri med inspiration fra kolonihave - Bertelsen og Scheving Arkitekter

Bybygningskoncept

Projektet optager kolonihavens grundkarakter som motiv. Dette af omgivelserne afledte udgangspunkt fører til en rumlig, mangfoldig, tæppeagtig komposition, som i bebyggelsesformens karakter er ny for Flensborg.

Boligbyggeri med inspiration fra kolonihave - Bertelsen og Scheving Arkitekter
Boligbyggeri med inspiration fra kolonihave - Bertelsen og Scheving Arkitekter

Adgangsveje

Som socialt leverum suppleres den differentierede, ringformede adgangsvej af mangfoldige stiforbindelser.

Boligbyggeri med inspiration fra kolonihave - Bertelsen og Scheving Arkitekter
Boligbyggeri med inspiration fra kolonihave - Bertelsen og Scheving Arkitekter
Boligbyggeri med inspiration fra kolonihave - Bertelsen og Scheving Arkitekter

Friarealer

De private friarealer er differentierede og udformet i overskuelige størrelser.

Boligbyggeri med inspiration fra kolonihave - Bertelsen og Scheving Arkitekter

Boligtyper og arkitektur

Den foreslåede hustype tillader mellem to og syv boliger per hus. Ved bygningstypens forskydninger opstår en for bebyggelsen interessant rumligt fremtræden.”

Boligbyggeri med inspiration fra kolonihave - Bertelsen og Scheving Arkitekter
Boligbyggeri med inspiration fra kolonihave - Bertelsen og Scheving Arkitekter
Boligbyggeri med inspiration fra kolonihave - Bertelsen og Scheving Arkitekter
Boligbyggeri med inspiration fra kolonihave - Bertelsen og Scheving Arkitekter

Konkurrenceprojekt; Boligbebyggelse i Flensburg i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard og Breimann & Bruun Landschaftarchitekten; Vinder i konkurrence 2011

Se konkurrenceforslag (auf Deutch) her