Projektforslaget vandt konkurrencen om et nyt boligbyggeri ved vandtårnet i Flensborg. Varierende boligtyper i forskellige størrelser blandes med mindre indfaldsstier og masser af grønne områder, der minder om de danske kolonihaver. Dommerkomiteen skrev:

Bybygningskoncept

Projektet optager kolonihavens grundkarakter som motiv. Dette af omgivelserne afledte udgangspunkt fører til en rumlig, mangfoldig, tæppeagtig komposition, som i bebyggelsesformens karakter er ny for Flensborg.

Adgangsveje

Som socialt leverum suppleres den differentierede, ringformede adgangsvej af mangfoldige stiforbindelser.

Friarealer

De private friarealer er differentierede og udformet i overskuelige størrelser.

Boligtyper og arkitektur

Den foreslåede hustype tillader mellem to og syv boliger per hus. Ved bygningstypens forskydninger opstår en for bebyggelsen interessant rumligt fremtræden.”

Konkurrenceprojekt; Boligbebyggelse i Flensburg i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard og Breimann & Bruun Landschaftarchitekten; Vinder i konkurrence 2011

Se konkurrenceforslag (auf Deutch) her 

  1155flensborglandskabssnit 1155-flensburg-wasserturm-render-view-01 1155-flensburg-wasserturm-render-view-02 1155-flensburg-wasserturm-render-view-03

flensborg-landskabsplan-boligbyggeriflensborg-landskabsplan-boligbyggeriflensborg-landskabsplan-boligbyggeriBericht

 

flensborg-landskabsplan-boligbyggeriflensborg-landskabsplan-boligbyggeri1155flensborgplanerBericht-Flensborg-Avis