Borchs kollegium står overfor en facaderenovering, der har til formål at farvesætte bygningsfacaden i henhold til de tidligst afdækkede farvelag. Derudover følger en række mindre, indvendige vedligeholdelses- og opgraderingsarbejder. Borchs Kollegium (Collegium Mediceum), St. Kannikestræde 12 blev stiftet i juli 1689 af højesteretsassessor, professor Ole Borch (1626-1690). Kollegiet blev opført på en grund, som Borch havde købt af universitetet, hvor der før havde stået en professorbolig, til bolig for 16 fattige, gudfrygtige og lærde studiosi.

Bertelsen & Scheving Arkitekter - Borchs kollegium - Facaderestaurering
Bertelsen & Scheving Arkitekter - Borchs kollegium - Facaderestaurering

Kollegiet blev indviet i maj 1691 og stod i 3 stokværk og frontispice med Christian V.s marmorbuste. Bygningen husede alumner, auditorium, bibliotek, samlinger samt et pinakotek med lægeportrætter. Kollegie og samlinger brændte i 1728, men blev genopført på tilbageblevne mure i 1730-32. Ved bombardementet i 1807 brændte kollegiet igen og genopførtes i sin nuværende skikkelse i 1823-24 efter professor P. Mallings tegninger – uden frontispice. I 1912-13 undergik kollegiet en omfattende restaurering (arkitekt Martin Borch): Kvistetagen indrettedes, læsesal etableredes i stuen, og der blev installeret tekøkkener og baderum. Bygningen fremstår i dag med pudset, bemalet facade med sprossede vinduer og et sandstenindfattet indgangsparti mod St. Kannikestræde  

Bertelsen & Scheving Arkitekter - Borchs kollegium - Facaderestaurering

Se det endelige resultat her.

Kollegium – København
Art: Restaurering
Bygherre: Borchs Kollegium
Projektstade: Udført 2019