Borchs Kollegium

I sommeren 2020 blev restaureringen af Borchs Kollegium afsluttet. Facader og vinduer blev sat i stand og varmeinstallationerne udskiftet. Bag indgangen er der indsagt et vindfang, der forhindrer kulden fra hoveddøren I at afkøle husets trapperum i fremtiden. På øverste etage blev det fælles festlokale malet grønt, og de to ugler kom til at ligne ugler igen. Haveanlægget blev justeret med nye rum, fliseflader og planter, så nu har billedhuggeren Abraham César Lamoureux’ fine blystøbte Hercules-figur fra slutningen af 1600-tallet fået fine ny omgivelser.