I 1. etape af moderniseringen af de fredede bygninger på Brorfelde Observatorium arbejdes der med administrationsbygningen, Astronomernes Hus samt Observatorboligen for at gøre dem funktionelle igen.

Administrationsbygningen

Administrationsbygningen var samlingspunktet på Brorfelde Observatorium. Det var her, forskerne og det øvrige personale havde deres arbejdsværelser og mødelokaler, ligesom der var overnatningsmuligheder for de studerende, der periodisk studerede på Brorfelde Observatorium. Administrationsbygningen udgjorde således den sociale nerve, hvor der formentligt har hersket store diskussioner om universets store spørgsmål omkring spisebordene og den smukke kamin i bygningens karakteristiske hall. Det er disse funktioner, vi har taget udgangspunkt i konceptudviklingen for bygningen. Vi ønsker at bevare og hylde den tidstypiske udformning og indretning, som Administrationsbygningen i den grad repræsenterer. Den smukke hall føres tilbage til sin storhedstid og byder velkommen til bygningen. Derudover vil interiør og udsmykning støtte op omkring bygningens tidstypiske design, så den besøgende kan mærke historiens vingesus i en tidslomme fra tiden 1953-1966. Billederne på væggene vil være gamle fotos samt reproduktioner fra datidens kunstnere.

Køkken / café

Vi vil etablere et funktionelt køkken i relation til den oprindelige spisestue, hvor der vil blive etableret restaurant. I caféen kan man udover madpakker og stjernekiggerkurve i højsæsonen købe varme retter inspireret af perioden. Den overdækkede carport vil stå, som den er opført. Her vil vi opstille borde og bænke, hvor gæsterne kan nyde deres medbragte mad eller hente mad fra restauranten eller kiosken, som vil blive etableret i karnappen, der vender ud mod området.

Bertelsen & Scheving - Brorfelde Observatorium - Modernisering

Foredragslokale

Derudover vil bygningen rumme Brorfelde observatoriets største mødelokale, som vil have flere funktioner. Dette ønsker vi at etablere i det gamle bibliotek, der på nuværende tidspunkt står som et vinkelformet rum. For at få fuld udnyttelse af rummet, ønsker vi at inddrage lokalet (se tegning), så lokalet bliver mere kvadratisk. Hermed kan lokalet udnyttes til forskellige formål, da det foruden at være mødelokale til udlejning også ønskes at fungere som foredragslokale i vinterperioden og som rum for særudstillinger i sommerhalvåret. Vi vil dog tydeliggøre, hvor den oprindelige væg har gået, så vi stadig bevarer de historiske træk. Husets resterende værelser vil blive indrettet til overnatning, så huset kan rumme en moderne skoleklasse samt lærere. I sommerperioden vil værelserne fungere som et vandrehjem og tilbyde overnatning til gæster, højskoleophold mv. Der skønnes, at der vil kunne etableres 45 soveplader i bygningen.

Funktioner

Administrationsbygningens ruminddeling med de ‘tjenende’ funktioner mod nordøst (gange, toiletter og køkken) og rum til ophold mod sydvest, bibeholdes i det nye forslag. Ombygninger og tilføjelser underordner sig den eksisterende logik, og i nogle tilfælde fjernes senere tilføjelser så som spindeltrappe og skillevægge, der forstyrrer det klare princip fra de oprindelige planer.

Bertelsen & Scheving - Brorfelde Observatorium - Modernisering

Astronomernes hus

Efter Københavns Universitet flyttede ud af Brorfelde Observatorium, har observatoriet stort set stået tomt og uberørt hen – med undtagelse af to aktive amatørastronomiske foreninger Brorfeldes Vennekreds og Københavns Astronomiske Forening (KAF). Disse to foreninger har holdt liv i kuplerne – og derfor skal de naturligvis have en god base på Brorfelde Observatorium. Brorfeldes Vennekreds har tidligere huseret i nr. 19 – i mediankredsen – som Brorfelde Observatorium ønsker at tillægge en anden funktion. De får sammen med KAF stillet nr. 13 til rådighed for deres foreningsaktiviteter. For at få optimalt udbytte af huset, ønskes døren mellem spisestue og tilstødende værelse udvidet, så rummet kan huse en større forsamling. Herudover bevares bygningens oprindelige indretning.

Bertelsen & Scheving - Brorfelde Observatorium - Modernisering
Bertelsen & Scheving - Brorfelde Observatorium - Modernisering
Bertelsen & Scheving - Brorfelde Observatorium - Modernisering
Bertelsen & Scheving - Brorfelde Observatorium - Modernisering
Bertelsen & Scheving - Brorfelde Observatorium - Modernisering

Observatorboligen

Observator Gyldenkerne har en central betydning for historien om Brorfelde Observatorium, hvorfor han også lægger navn til Brorfeldes adresse. Han boede med sin familie på Observator Gyldenkerne Vej 15 fra etableringen af observatoriet til sin død i 1999. Herefter boede hans kone, Ingrid Gyldenkerne i huset frem til år 2005, hvor hun flyttede i en beskyttet bolig på grund af alder. Observator Gyldenkernes hus vil både fortælle historien om Danmarks sidste observator og om dét at observere. Køkkenet, der stadig står intakt, vil fortælle om Gyldenkernes liv på Brorfelde. Ved at gå på opdagelse i de gamle skuffer og skabe vil den besøgende få fortællinger om levede liv, om Brorfelde Observatorium og om de opdagelser, der er gjort fra kuplerne, samt deres betydning for vores forståelse af universet. I den smukke pejsestue med udgang til terrassen, vil vi etablere et kikkertværksted, hvor gæsterne – med hjælp fra kyndigt personale – kan eksperimentere med at bygge kikkerter. Rummet vil desuden blive brugt til at fortælle om observator-gerningen, og om mikro og makro. Førstesalen i huset rummer et stort lokale, et toilet samt et mindre, kvadratisk værelse. I det store rum vil vi lave et ”walk-in telescope”, der viser et teleskops opbygning. Herudover vil vi opstille forskellige typer teleskoper og kikkerter, som gæsterne kan prøve. Nogle vil fokusere på landskabet, andre vil vise, hvad der observeres fra nutidens observatorier i Chile og op La Palma gennem digitale løsninger. Indretningen vil være reversibel.

Bertelsen & Scheving - Brorfelde Observatorium - Modernisering
Bertelsen & Scheving - Brorfelde Observatorium - Modernisering