Hver bebyggelse i denne del af Gammel Holte har bidraget til helheden med sit bebyggelsesmønster og sine husformer. De nye huse i baghaverne til Buskehøj skal derfor ikke efterligne nogen af de andre bebyggelser for at passe ind. I stedet skal de bidrage med deres eget mønster og egne husformer, hvis de skal være loyale overfor områdets logik.

 

Bertelsen & Scheving - Buskehøj - Ny Haveby
Bertelsen & Scheving - Buskehøj - Ny Haveby
Bertelsen & Scheving - Buskehøj - Ny Haveby
Bertelsen & Scheving - Buskehøj - Ny Haveby
Bertelsen & Scheving - Buskehøj - Ny Haveby

Tro mod den oprindelige idé

De nye huse overholder til gengæld inddelingen i de haver, Wagner udlagde på det skrånende terræn – som var det samme princip arkitekten Riemerschmid anvendte i sine rækkehusbebyggelser i Hellerau. De nye huse ligger derfor “oppe i baghaven.” De oprindelige huse ombygges til to hustande i stedet for fire, og da kun få beboere har behov for så store haver som de oprindelige, kan en del af de oprindelige haver udstykkes til de nye huse og haver til disse.

 

Bertelsen & Scheving - Buskehøj - Ny Haveby
Bertelsen & Scheving - Buskehøj - Ny Haveby

Med fællesskabet i fokus

Nye stier forbinder området på tværs for at skabe et tættere fællesskab og lette adgang til det nye fælleshus og vaskehus i nord for alle beboere. De nye havehuse følger det faldende terræn ned mod Buskehøjvej, så de udnytter den gode udsigt uden at skærme for de eksisterende huse. Vi forslår at fortsætte den nuværende inddeling af haverne i mindre stykker, så hver bolig har sin egen have. Den eksisterende havestruktur skal bevares i de nye haver og bebyggelsen. Beplantning skal visse steder suppleres med ny.

Bertelsen & Scheving - Buskehøj - Ny Haveby
Bertelsen & Scheving - Buskehøj - Ny Haveby
Bertelsen & Scheving - Buskehøj - Ny Haveby