Byggepladsen er i fuld gang. Projektets første etape (i Nikolajgade) er næsten færdig, og resten forventes at være færdiggjort omkring marts 2018. Som det også ses på billederne mangler marmorpladerne endnu. Det er fordi de bliver specialproduceret og det tager længere tid. Marmorentreprenøren opsætter derfor først marmorpladerne i løbet af 2017. Så selvom vores arbejde er færdigt, står bygningen ret så ufuldkommen uden den fine marmor.

Overformynderiet - Facade - Byggeplads - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering
Overformynderiet - Facade - Byggeplads - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering

Schlegels æstetik understøttet af samtidens teknologi

Denne totalrenovering af facaden består blandt andet i at pille hver af de 4 meter høje søjler ned og erstatte dem. Det løber i alt op i tre kilometer søjler à 180 kg. Formålet har blandt andet været at fremhæve Schlegels klare linier i facaden og lade den grønlandske marmor tale for sig selv. Det er med andre ord en radikal kur, der griber igennem hele byggefysikken. Husets udtryk bliver restaureret tilbage til den oprindelige stripped classicism, mens bygningsmassen er domineret af nye byggeteknologier. Bertelsen & Scheving Arkitekter har ved hjælp af samarbejdspartnere fundet frem til et østrigsk udviklet isoleringsmateriale, hvor der er tilsat opskummet glas. Det betyder at de hulrum i huset, der tidligere har skabt kondensproblemer, nu bliver udfyldt med en glaskuglearmening. Det bryder kuldebroen mellem inde og ude og derved undgår man kondens inde i konstruktionerne og efterfølgende korrosion og andre skader.

Overformynderiet - Byggeplads - Facade - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering
12-02-80-overformynderiet-byggeplads-04 - Overformynderiet - Restaurering - Bertelsen og Scheving Arkitekter
Overformynderiet - Facade - Detalje - byggeplads - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering
12-02-80-overformynderiet-byggeplads-06 - Overformynderiet - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering - Byggeplads - Facade
Overformynderiet - Facaderenovering - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering