Bertelsen & Scheving Arkitekter arbejder som bygherrerådgivere. Vi rådgiver, yder sparring og er med til at kvalificere projekter. Det gør vi fra de første ideer for at imødekomme en businesscase eller for at analysere muligheder. Især i forhold til fredede og bevaringsværdige ejendomme. Bed om et uforpligtende, første gratis møde ved at kontakte;

Jens Bertelsen på mail: jens@bsarkitekter.dk eller tlf. 2055 0338

Maria Wedel Søe på mws@bsarkitekter.dk eller tlf. 3022 3402

Hans Schevinghans@bsarkitekter.dk eller tlf. 2055 0339

 

Bygherrerådgivning med speciale i arkitekturhistorie

Ved byggeprojekter, hvor det primære fokus ligger på de kulturhistoriske værdier og derfor forudsætter en faglig kvalificeret dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, er det værdifuldt at alliere sig med en historisk kyndig arkitekt for at finde den rigtige og den mulige løsning for en bygherres ambitioner.