I november 2012 gik Bygningskulturens Hus i luften som kontorfælleskab og viden- og mødested for virksomheder, organisationer og ildsjæle, der arbejder med bygningskultur.

Huset er et kontorfælleskab for en række organisationer og virksomheder, hvor hovedparten arbejder inden for det bygningskulturelle felt. Bygningskulturens Hus er en del af konsulentvirksomheden Dansk Bygningsarv og er støttet af Realdania.

Projekt

Med ønsket om at udvikle huset som aktivt møde og netværkssted og et dynamisk hus er der et behov for at kommunikere Bygningskulturens Hus som et sammenhængende, åbent og tilgængeligt sted.

Vi har udarbejdet et forslag med det formål at udvikle og understøtte husets aktiviteter med et markant løft af adgangsforhold, orienteringsmuligheder, belysning og tilgængelighed.

Hoveddøren er i dag en tung trædør, der giver velkomsten et lukket og strengt udtryk. Inde i bygningen er man også afskåret fra at se ud og få dagslys ind. Endvidere bliver der let meget koldt og gennemtræk i bygningen, når døren lejlighedsvis stilles åben.

 

Bertelsen & Scheving - Bygningskulturens Hus - Ombygning

Adgangsforhold

Håndtering af hoveddør og ankomstforhold fordrer trofasthed over for den markante arkitektur, men samtidig er der behov for at skabe et mere tidssvarende og åbent indtryk. Den skitserede løsning sætter en glasdør bag ved trædøren. Hoveddørrene vendes, og dørpartiet rykkes en smule ind. Dørene kan nu åbnes ud mod gården og stadig være overdækket af nichen. Indadtil etableres der en glasdør, der i det daglige vil være lukket, men nu vil fremstå mere inviterende. Det samme princip gælder for døren ind til aulaen.

Belysning

Belysningen og den supplerende lyssætning skal forholde sig ydmygt til arkitekturen og understrege denne, fremfor at bemægtige sig rummet og blive en diffust lysende installation med fare for, at lampen bliver mere interessant end lyset.

Et firkantet stålprofil udspændes centreret mellem tagspærene, i samme højde som det nederste spær i tagkonstruktionen. På røret monteres seks lamper. En i hver side over svalegangene og fire over det dobbelthøje rum. Hver lampe giver to lyskilder. Et bredt diffust opadvendt lys mod tagkonstruktionen og et rettet nedadvendt justerbart lys.

Læs mere om Bygningskulturens Hus her

Bygningskulturens Hus, København
Art: Ombygning af hovedindgang, belysning og skiltning
Bygherre: Bygningskulturens Hus
Projektstade: Skitseforslag

Bertelsen & Scheving - Bygningskulturens Hus - Ombygning
Bertelsen & Scheving - Bygningskulturens Hus - Ombygning
Bertelsen & Scheving - Bygningskulturens Hus - Ombygning
Bertelsen & Scheving - Bygningskulturens Hus - Ombygning