Transformation af den tidligere politistation på Howitzvej er i fuld gang. Den omfattende ombygning indebærer etablering af nye rumligheder i bygningen, både horisontalt og vertikalt. Den eksisterende konstruktion har dannet spillereglerne for de nye indgreb og bygningens fine detaljering bevares. Resultatet forventes at være et samspil mellem bygningens originalitet og moderne rumligheder, der imødekommer de nye behov. Det nye ’Student Inovation House’ SIH, tilhørende CBS forventes at stå færdigt til studiestart september 2020.