Tre nye boliglænger på Banevej, tegnet af Bertelsen & Scheving Arkitekter med forankring i Sorøs omgivende natur og rige kulturhistorie er nu under opførelse.

Projektet

Grundens placering på Banevej midt mellem sø og skov, tæt på by og bane, rummer mange åbenlyse kvaliteter og muligheder. Boligerne er placeret i en længestruktur, som giver referencer til den traditionelle gård. Herved skabes et indre gårdrum med en parklignende karakter, som er afgrænset af bygninger til tre sider og som åbner op mod søen mod nordvest. Mellem de tre længer opstår passager mellem bygningerne, som refererer til den klassiske gårds portmotiv og skaber gode adgangsforhold til gårdrummet i midten. I tråd med fortællingen om grunden som en del af landskabet og den omkringliggende natur, har det været målet at udlægge så meget areal som muligt til grønne rekreative områder. Gårdens midte etableres som en frodig lund med opholdssteder til brug for alle. Det grønne danner en mellemgrund mellem egen bolig/have og boligerne i de andre længer.

Bertelsen & Scheving - Frederiksgård - Banevej - Boligbygeri
Bertelsen & Scheving - Frederiksgård - Banevej - Boligbygeri

Boligerne

I arbejdet med udformningen af boligerne, har det været helt centralt at disponere rummene, så der opstår en rumlig variation i en forholdsvis lille bolig. Opholdsrummene, køkken/alrum og stue ligger i åben forbindelse, hvilket giver en generøs fornemmelse af luft og plads. Men funktionerne forskydes i forhold til hinanden, så der opstår hjørner. Værelserne er altid placeret i hver sin ende af boligen, for at undgå en lang fordelingsgang, og for øget privathed.

Bertelsen & Scheving - Frederiksgård - Banevej - Boligbygeri
Bertelsen & Scheving - Frederiksgård - Banevej - Boligbygeri
Bertelsen & Scheving - Frederiksgård - Banevej - Boligbygeri

Materialer

Projektet er i form og materialitet forankret i en historisk og stedstypisk tradition, anvendt i en moderne fortolkning med et stramt formsprog og præcis detaljering. Mur og tag udføres i røde blødstrøgne mursten og tegl, og vinduer og døre er træ/alu i en varm brun-grå tone. Den lave brystningshøjde giver mulighed for at have små siddenicher i facaden. Udenfor vinduerne monteres et værn, så man kan bebo sin facade, enten selv, eller i form af planter.