Denne fine Bedre Byggeskik kunstnerbolig er tegnet af Ivar Bentsen og opført i 1914. Boligen er ret smal og har dermed velbelyste rum, der er proportioneret i en menneskelig skala. Huset er ganske enkelt meget hyggeligt.

Ivar Bentsen

Bentsens særkende er det enkle arkitektoniske udtryk, præget af ældre byggeskik på landet. -Udtryk med et mådehold og i en fin afbalanceret proportionering uden at hans bygninger mister en umiddelbar charme. Ejendommen blev tegnet til billedhuggeren Kai Nielsen, som Bentsen samarbejdede med om udformningen af Blågårds Plads på Nørrebro i København i 1915. Samme år var Bentsen medstifter af foreningen Bedre Byggeskik. Foreningen havde til formål at vejlede bygmestre og bygherrer i at proportionere det lille hus, altså den almindelige bolig. Som professor på Kunstakademiets Arkitektskole havde Bentsen fokus på arbejdet med de almene boligtyper.

Villaen

Villaens særkende er atelieret, som nu er ført tilbage til sit oprindelige udseende. Den dominerende ultramarin blå farve er svarende til forhallen på Faaborg Museum, hvor Kai Nielsen havde hugget en stor figur til et rum i den farve. Lysningen i ateliervinduet er hvidmalet for at trække så meget lys ind som muligt.
Atelieret havde fået lysmalede gipsvægge og sænkede lofter, og  det oprindelige, lange atelierlys i taget var nedlagt – det er nu genetableret.

Restaurering

Restaureringsarbejdet har omfattet tilbageførelse af større og mindre bygningsdele, særligt i atelieret, med henblik på at højne fredningsværdierne, herunder tagudskiftning, reetablering af ateliervinduer samt ombygning og etablering af øvrige tagvinduer på hovedhuset.

Restaureringen er foretaget i samarbejde med Københavns Konservator, Anne Jonstrup Simonsen.
Fotos af Jens Lindhe.

Privat bolig, Charlottenlund
Art: Restaurering
Bygherre: Privat
Projektstade: Færdigt i 2020

Restaureringen er indstillet til Renoverprisen 2021.

Bertelsen & Scheving - Kunstnervilla - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Kunstnervilla - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Kunstnervilla - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Kunstnervilla - Restaurering

Læs mere om farver i arkitekturen her

Bertelsen & Scheving - Kunstnervilla - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Kunstnervilla - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Kunstnervilla - Restaurering

Læs mere om vores arbejde med Krathusvej