arkitekt maa
projektleder
født 1984

 

Uddannelse og kurser

Kunstakademiets Arkitektskole, -Kulturarv, Transformation og Restaurering – 2011
ABR 18 & YBL 18, Njord Law Firm – 2019
Restaureringskonference, Rom – 2018
Bygningsrestaurering, Center for Bygningsbevaring – 2013,
Projektering, Arkitektforeningen – 2013
Udbudsret, Arkitema – 2014

 

Ansættelser og udvalgte projekter

BERTELSEN & SCHEVING ARKITEKTER, 2017-
TRELLEBORG – Slagelse 2019-21
Rekonstruktion af 1/4 af vikingeborgen Trelleborg fra år 980 ved det fredede fortidsminde uden for Slagelse.
Bygherre: Slagelse Kommune.
Bruger: Nationalmuseet.
Rolle: Projekteringsleder.

SORØ KLOSTERKIRKE – Sorø 2018-21
Restaurering af kirkens indvendige bemalinger, ny forhal med reetablering af den oprindelige indgang fra ca år 1200. Genoplægning af blytaget efter ny
dansk standard for blylegering og falsningstyper.
Bygherre: Sorø Klosterkirke.
Rolle: Projekteringsleder, sagsarkitekt, byggeleder.

NORDRE SIDEBYGNING, DET GULE PALÆ – København 2017-20
Ombygning af tidl. stald og domestik og palæetager til kontorer for hofmarskallatet, fredet ejendom, 1754-1846.
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen.
Rolle: Projekteringsleder, sagsarkitekt.

KIPPINGE KIRKE – Falster 2017-20
Restaurering og udskiftning af spåntag på kirkespir.
Bygherre: Kippinge Kirkes Menighedsråd.
Rolle: Projekteringsleder.

NYSTED KIRKE – Nysted 2017-2019
Restaurering af kobbertækket spir.
Bygherre: Nysted Kirkes Menighedsråd.
Rolle: Byggeledelse, fagtilsyn.

HOLSTEINS PALÆ – København 2017-18
Renovering efter brand samt genskabelse af facade i fredet ejendom tegnet af bl.a. Jacob Fortling 1756.
Bygherre: COPI Group.
Rolle: Byggeledelse, fagtilsyn.

RANDBØLVEJ – København 2017
Vedligeholdelsesplan og fredningsforslag af privat villa og atelier tegnet af Edvard Heiberg for maler Arne Petersen, 1949.
Bygeherre: Privat klient.
Rolle: Projektleder, sagsarkitekt.

ELGAARD ARCHITECTURE
KUGLEGÅRDEN – København 2016
Dispositionsforslag. Opmåling af porte og facade. Proportionsstudie plan, snit og facade.
Bygeherre: Byggeselskabet Mogens de Linde.
Rolle: Sagsarkitekt.

KASTRUP VÆRK – Tårnby 2016
Fredet byggeri. Dispositionsforslag og rumlige visualiseringer af tagrum.
Bygherre: Mogens de Linde.

SPRITTEN – Aalborg 2016
Flowanalyse ift. inkorporering af hotel i eksisterende industribygning.
Bygherre: Cloud City Aalborg.

TORVET 1 – Hillerød 2016
Udbudsprojekt til restaurering af gårdfacader.
Rolle: Sagsarkitekt.

BAUMANN BOE-WHITEHORN ARKITEKTER
ILIMANAQ – Grønland 2016
Restaurering af 1700-tals bjælkehuse.
Bygherre: Realdania By & Byg.
Rolle: Afholdelse af byggemøder, projektopfølgning, tilsyn.

CONSTANTINSBORG – Århus 2016
Rekonstruktion af Hollænderstald til kontorbrug. Projektering.
Rolle: Projektmedarbejder.

ARKITEMA ARCHITETCS
CLAUSHOLM – Randers 2015
Restaurering af barokke pragtrum i fredet hovedbygning opført i 1690’erne.
Bygherre: Kim Berner.
Rolle: Udarbejdelse af fredningsbeskrivelser og fondsansøgning.

AMALIEGADE 23-25 – København 2015
Omdannelse af fredet ejendom opført i 1750’erne ved arkitekterne Nicolai Eigtved, Joseph Guione og Laurits de Thurah.
Ombygning fra kontor til bolig.
Rolle: Projekteringsleder.

CHRISTIAN 4.S BRYGHUS – København 2015
Transformation til lapidarium. Udførelse af billetsalg i stål.
Bygherre: SLKS.
Rolle: Sagsarkitekt.

TOLDBODGADE 75 – København 2014-15
Ombygning af parterre i fredet ejendom.
Bygherre: Privat klient.
Rolle: Byggeledelse, tilsyn, opfølgning.

FREDNINGSBESKRIVELSER – 2014-15
Udførelse af bygningssyn på Prinsens Palæ, Brede Værk og Ny Vestergade 11.
Bygherre: Nationalmuseet.

SDR. ASMINDRUP KIRKE – Holbæk 2014-15
Revitalisering af kirken.
Bygherre: Sdr. Asmindrup Menighedsråd.
Rolle: Udarbejdelse af skitseforslag og fondsansøgning.

FREDERIKSDAL GODS – Lolland 2013-15
Istandsættelse og modernisering af fredet hovedbygning opført i 1756 ved arkitekt Georg Dietrich Tschierske.
Bygherre: Frederiksdal Gods.
Rolle: Projektering, byggeledelse, tilsyn, opfølgning.

KÆRSTRUP GODS – Lolland 2013-15
Restaurering og ombygning af 1. sal i fredet hovedbygning opført i 1765.
Bygherre: Marie-Pierre Boel Andresen.
Rolle: Sagsarkitekt, byggeledelse, tilsyn, opfølgning.

NATIONALMUSEET – København 2013-15
Forskellige typer af arbejder på Prinsens Palæ.
Bygherre: Nationalmuseet.
Rolle: Sagsarkitekt, byggeledelse, tilsyn, opfølgning.

BREDE VÆRK – Lyngby 2013-15
Forskellige typer af arbejder på fredet industrianlæg.
Bygherre: Nationalmuseet.
Rolle:Sagsarkitekt, byggeledelse, tilsyn, opfølgning.

BYGNINGSSYN – Sjælland 2013-15
Udførelse af bygningssyn på Prinsens Palæ, Brede og Ørholm Værk, Frilandsmuseet og Nakkehoved Fyr.
Bygherre: Nationalmuseet.

TØGERN ARKITEKTER
ØBRO-HALLEN – København 2012
Ombygning og istandsættelse af sydlige trappefløj.
Bygherre: Københavns Kommune, Team Bade. Skitsering, myndighedsprojekt, hovedprojekt.

ERIK MØLLER ARKITEKTER
KB-HALLEN – København 2011
Forundersøgelser for genopbygning efter brand i 2011. Forundersøgelser og skitsering.

DIAKONISSESTIFTELSEN
Konkurrence om udviklingsplan.

ROSKILDE MUSEUM – Roskilde 2011
Helhedsplan og nyt indgangsparti. Registrering og skitsering.

GÖTEBORG – Sverige 2011
Strukturplan for tidl. jernbaneområde.
Skitsering, modellering, registrering.