CV for Caspar Wissing

født 29 april 1984
arkitekt maa
projektleder

Uddannelse

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole juni 2011, Afdeling for Transformation, Kulturarv og Restaurering

Erhvervserfaring

BERTELSEN OG SCHEVING ARKITEKTER, 2017-
Nysted Kirke, udskiftning af kobberdækning på spir samt tømrer- og murerarbejder (byggeledelse og fagtilsyn)
Kippinge Kirke, udskiftning af spåntækning på spir samt tømrer- og murerarbejder (projektledelse og projektering)
Sorø Kloster Kirke, udskiftning af blytag og indvendig hovedistandsættelse (fondsansøgning)
Metropolitanskolen, istandsættelse og ombygning (fondsansøgning)
Holsteins Palæ, ombygning fra kontor til bolig (diverse fagtilsyn og myndighedsdialog)

ELGAARD ARCHITECTURE, 2017
Kuglegården, dispositionsforslag, opmåling, proportionsstudie, bygningsdelstegninger
Kastrup Værk, dispositionsforslag og rumlige visualiseringer af tagrum
Spritten Aalborg, flowanalyse af planer og snit ift. inkorporering af hotel i eksisterende industribygning
Vedbæk Kirke Præstebolig, tilretning af skitseforslag
Vibensgaard, forundersøgelse vedr. videreførelse af hovedtrappe til 5. sal
Torvet 1 i Hillerød, udbudsprojekt til restaurering af gårdfacader

BAUMANN BOE WHITERHORN, 2016
Ilimanaq, restaurering af 1700-tals bjælkehuse (byggemøder, projektopfølgning, tilsyn)
Daginstitutioner, skitseprojekt, myndighedsprojekt, hovedprojekt, bygherrekontakt, koordinering med ingeniør og myndigheder
Constantinsborg, hovedprojektering

ARKITEMA ARCHITECTS, 2013-2015
Frederiksdal Gods, istandsættelse og modernisering af entre og hall og trappe (projekt, byggeledelse, tilsyn og opfølgning), reetablering af gennemgående sal på 2. sal (skitseforslag og ansøgning til Kulturstyrelsen), tagudskiftning (projekt, byggeledelse, tilsyn og opfølgning)
Kærstrup Gods, restaurering og ombygning af 1. sal, ny hovedtrappe, genopretning af forplads, sokkel og tag (projekt, byggeledelse, tilsyn og opfølgning)
Clausholm, restaurering af barokke pragtrum (fondsansøgning og forundersøgelser)
Amaliegade 23-25, omdannelse af fredet ejendom fra kontorer til boliger (dispositionsforslag, myndighedsprojekt og økonomi)
Toldbodgade 75, ombygning af parterre (byggeledelse, tilsyn og opfølgning)
Nationalmuseet, istandsættelse af vinduer, gesims, sokkel og skorstene, udskiftning af gesims, asbestsanering på kiploft (projekt, byggeledelse, tilsyn og opfølgning)
C4B – lapidarium, projektering af billetsalg i stål (projekt)
Brede Værk, transformation af depot til kontorer, udskiftning af skifertag (projekt, byggeledelse, tilsyn og opfølgning)
Bygningssyn: Nationalmuseet, Brede og Ørholm Værk, Frilandsmuseet, Nakkehoved Fyr
Fredningsbeskrivelser: Ny Vestergade 11, Prinsens Palæ og Brede Værk
Sdr. Asmindrup Kirke, revitalisering af kirken (skitseforslag og fondsansøgning)

TØGERN ARKITEKTER (arkitekt/sagsarkitekt) 2012-13
Øbro-Hallen, ombygning og istandsættelse af sydlige trappefløj (skitsering, myndighedsprojekt, hovedprojekt)
Transformation af tidl. plejehjem i Nordvest til 18 ejerlejligheder (skitsering, myndighedsprojekt, delvist hovedprojekt)
Retablering af etagedæk i fredet ejendom (projektering, tilsyn)
Mindre ombygning af bevaringsværdig ejendom på Carlsberg (projektering, tilsyn)
Diverse myndighedsprojekter for Københavns Kommune

ERIK MØLLER ARKITEKTER (arkitekt) 2011-12
KB-Hallen, forundersøgelser for genopbygning (forundersøgelser, skitsering)
Diakonissestiftelsen, udviklingsplan (konkurrence)
Roskilde Museum, helhedsplan og nyt indgangsparti (skitsering)
Gøteborg, strukturplan for tidl. Jernbaneområde (skitsering)

ARKITEKT CHRISTOFFER HARLANG (freelance arkitekt) 2009-12
Pavillon, villaprojekt, stolekonkurrence (projektering, skitsering, modellering, registrering)

SELVSTÆNDIGT FREELANCE ARBEJDE 2007-2012
Sommerhus i Nordsjælland (skitsering og myndighedsprojekt)
Villa på Møn (skitseprojekt, hovedprojekt)
Skt. Josef skole i Roskilde, mindre ombygning (skitseprojekt)
Arkitektonisk konsulent for kunstner og fotograf Søren Lose
Underviser i AutoCad og SketchUp

ERIK BRANDT DAM ARKITEKTER (freelance arkitekt) 2007-2011
Ombygningssager, mindre tilbygninger, konkurrencer (projektering, skitsering, registrering, modelbyggeri)

ARKITEKT ERIK CHRISTIAN SØRENSEN (studentermedhjælper) 2009
Naturhistorisk Museum (konkurrence)

PRIMUS ARKITEKTER (praktikant og studentermedhjælper) 2009
Sommerhus i Nordsjælland (tømrerarbejde på byggepladsen)

KARLSSON ARKITEKTER (studentermedhjælper) 2007–2008
Skitsering, registrering, visualisering, Cad-manual

FREDERIKSEN OG KNUDSEN ARKITEKTER (studentermedhjælper) 2006–2007