fbpx

bygningskonstruktør

Uddannelse

KEA Københavns Erhvervs Akademi, professionsbachelor – bygningskonstruktør 2014-2018
KTS Københavns Tekniske Skole, Rødovre, udlært tømrer 2002-05

Ansættelser og udvalgte opgaver

BERTELSEN & SCHEVING ARKITEKTER APS, 2018-
Genoprettelse af Nordre Sidebygning, opmåling og registrering, projektering og fagtilsyn
Sorø Klosterkirke, opmåling og registrering, projektering
E/F Gl. Bellevue, fagtilsyn
SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN, 2017
Bygningskonstruktørpraktikant, Projektering og Projektledelse
Bygningssyn, drift og vedligeholdelsesplan på Slots- og Kulturstyrelsens ejendomme
Marmorbroen, registrering og opmåling mhp. senere udbud
Christiansborg Slot, Løngangsbygning til Søndre Ridebanebygning, belægningsplan projektforslag
Kronborg Slot, gennemgang og besigtigelse med entreprenører i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder og sammensætning af udbud
TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S, 2006 – 2013
Tømrersvend på følgende opgaver:
Restaurering af fredet tjenestebolig på Brede Værk for Nationalmuseet
Restaurering af fredet pavillon i Kongens Have
Restaurering/genopretning af tagetage samt tagkonstruktion på kustodebygning på Rosenborg slot
Formand i forbindelse med ombygning af Lyngby centeret 2012-2013
Istandsættelse af herskabsvilla på Gardes Alle i Hellerup 2011-2012
Toilet/bad renovering på ejendom i Hindegade, København K 2013
Udskiftning/reparation af døre, vinduer, gulve, køkken, tagkonstruktioner, lofter, vægge, hårdtræsterrasser, facadebeklædning.
TØMRERMESTER JACOB PEDERSEN A/S, 2013 – 2014
Tømrersvend på følgende opgaver:
Nybyggeri samt diverse spjældopgaver
ROSSING BYG, 2002-2005
Tømrerlærling og -svend