Thomas Bertelsen, arkitekturhistoriker, PhD.
f. 1972

Uddannelse:
2010-2011 Diplomleder, Probana Business School.
2004-2007 Ph.d., Afd. for Middelalderalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet.
1999-2001 Monumentpleje, Institut for arkitektonisk Kulturarv, Arkitektskolen Aarhus.
1993-2003 Cand.mag. Afd. for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet.

Ansættelser:
2007-2019 Redaktør/Arkitekturhistoriker, Redaktionen af Danmarks Kirker, Nationalmuseet

Redaktør:
2016, Bygningsarkæologiske studier 2009-2016 (med Bjerre Fisker, E., Mikkelsen, S. & Pepke, L.).
2015, hikuin 39, Sorø-Studier (med Wangsgaard Jürgensen, M. & Vellev, J.).

Forskningsprojekter:
2017-  Nyundersøgelse af Roskilde Domkirkes middelalderlige bygningshistorie (indtil 1536) (Fonden til formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke).
2015-  Den velovervejede enkelhed. Dansk arkitektur 1400-1550 belyst gennem sen­mid­delalderens kirketårne (Kulturministeriets Forsknings Udvalg i samarbejde med Nationalmuseet og Arkitektskolen Aarhus).
2011-2019, Tidlige og sene frådstenskirker – Jelling Kirke i regional kontekst (delprojekt under Nationalmuseets Jellingprojekt).

Arrangør (videnskabelige seminarer)
2019, Nationalmuseets Kirkedag 2019 (Nationalmuseet).
2018, Nationalmuseets Kirkedag 2018 (Nationalmuseet).
2017, Nationalmuseets Kirkedag 2017 (Nationalmuseet).
2010, Den bygningshistoriske undersøgelse – teori og metode (Nationalmuseet/Arkitektskolen Aarhus).
2006, Kirken i forandring (Aarhus Universitet/Nationalmuseet).

Bidrag (peer-reviewed)
2017, From poor village church to prestige project – the dismantling of the medieval church at Mårup, Church Archaeology in the Baltic Sea Region (red. M. Hiekkanen m.fl.), Uni­ver­sity of Turku.
2016, Kirker af træ, kirker af sten – Arkitektur og dateringsproblemer på Svend Estridsens tid, s.109-132. Svend Estridsen (red. L. C.A. Sonne & S. Croix), s. 109-132.
2016, Storhed og fald. Den romanske frådstenskirke i Starup og Haderslevs første stenkirke, Hader­slev – en købstad bliver til (red. T. Kristensen), s. 49-84

Bidrag
2019, (med Kaare Lund Rasmussen & Josephine Schnohr), Hvad de gamle teglsten fortæller, Skalk 6, s. 22-27.
2019, Muslingemørtel og megalitter, Skalk 3, s. 6-9.
2015, Abbedens tagværk – Dendrokronologiske undersøgelser i Sorø Klosterkirke, hikuin 39, s. 93-106.
2015, (med Kaare Lund Rasmussen & Christina Andersen), Naturvidenskabelige un­der­søgelser af mursten i Sorø Klosterkirke – sortering af mursten, hikuin 39, s. 107-120.
2013, Det interessante eller det smukke? Eftertanker om enzymet i den arkitektoniske kulturarv (red. Dorthe Bendtsen m.fl.), s. 64-69.
2013, Kirkegavlens spor, Skalk 1, s. 3-9.
2012, Kirken i koret, Skalk 1, s. 18-23.
2011, Kirkelig arkitektur, Sønderjylland A-Å (red. Inge Adriansen, Elsemarie Dam-Jensen & Len­nart Madsen), s. 199-201.
2010, Teglstensformater og forbandter i Danmarks middelalder og renæssance, Flensborgsten – om mur­stensformater, teglhandel og arkitektur (red. Kirsten H. Clausen & Torben A. Ves­ter­gaard), s. 58-65.
2009, Fra fattig landsbykirke til præstigebyggeri – nedtagningen af Mårup Kirke, Nationalmuse­ets Ar­bejdsmark 2009, s. 71-90.
2009, Nedtagningen af Mårup Kirke. Et sjældent studie af kirkearkitektur og byggeteknik, Vend­sys­sel Nu & Da 2008-2009, s. 94-101.
2006, Tre generationers hemmeligheder. Bygningsarkæologiske undersøgelser i Gl. E­strups vest­­fløj, Bygningsarkæologiske Studier 2003-2005, s. 69-75.
2006, Haderslevegnens desorienterede kirketårne, Sønderjysk Månedsskrift 2006: 1, s. 11-18.
2006, Danmarks middelalderlige kirketårne (Forsiden om bagsiden), Sønder­jysk Må­neds­skrift 2006: 1, s. 40.
2006, Desorienterede kirketårne. Praktiske løsninger og arkitektoniske idealer i sen­mid­del­al­derens kirkebyggeri, hikuin 33, s. 11-28.
2005, Værkstedstradition, mesterrelation og bygherre. Et studie af Danmarks sen­­mid­del­alder­li­ge styl­te­tårne, hikuin 30, s. 7-24.
2005, Gammel Estrups bygningshistorie i middelalder og renæssance, Herregård, Jor­de­gods, Her­­lighed (red. Britta Andersen & Helene Kjærbøl), s. 25-34.
2004, Det middelalderlige Gl. Estrup, Bygningsarkæologiske Studier 2001-2002, s. 19-32.
2003, Tranderup Kirkes bygningshistorie, Tranderup Kirke. En landsbykirke – og dens historie (red. Mette Havsteen-Mikkelsen), Ærø, s. 10-23.
2000, En romansk vinduesramme fra Bjernede Kirke, Bygningsarkæo­lo­giske Stu­dier 1999-2000, s. 7-12.
1999, Kirkerne på landet, Vejle Amts Årbog 1999, s. 110-132.
1998, Kirketage. Danske kirkers tagbeklædning i middelalderen, Kuml 1997-1998, s. 295-346.

Monografier (peer-reviewed)
2020, UNESCO-monumentet Roskilde Domkirke. Bygningshistorie indtil 1536 (under udgivelse – Fonden til formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke).

Monografier
2011, Træ fortæller. Dendrokronologiske undersøgelser af Sorø Klosterkirkes tagværk, Sorø.

Udgivelser fra redaktionen af Danmarks Kirker
2020, Jelling Kirke, Vejle Amt (under udgivelse).
2015, Kirkerne i Nyborg, Svendborg Amt 9-11, s. 879-942.
2013, Kirkerne i Faaborg, Svendborg Amt 7-8, s. 618-677, 780-788, 798-799.
2012, Kirkerne i Assens, Odense Amt 25-26, s. 2422-2514, 2618-2620.
2010, Kirkerne i Middelfart, Odense Amt 23-24, s. 2233-2287.
2009, Bogense Skt. Nikolaj, Odense Amt 22, s. 2107-2138.
2009, Møborg Kirke, Ringkøbing Amt 11, s. 932-949, 964.
2008, Rom Kirke, Ringkøbing Amt 9-10, s. 771-787.
2008, Lomborg Kirke, Ringkøbing Amt 9-10, s. 726-735.

Indlæg/foredrag (videnskabelig formidling)
2019, Dendrokronologiske undersøgelser i danske middelalderkirker – metode og resultater (undervisning, Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet)
2019, Danmarks tidligste stenarkitektur (undervisning, Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet).
2019, Danmarks middelalderkirke kirkearkitektur (undervisning, Arkitektskolen Aarhus).
2019, Roskilde Domkirke – mellem Frankrig og Tyskland (seminar, Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet)2017, Jelling and the Danish Wodden churches (seminar, Trondheim Universitet, Norge).
2017, Fornemme romanske søjler fra Sorø Kloster (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Vejle).
2017, Fyns middelalderlige købstadskirker – arkitekturens veje (seminar, Dies Medievalis, Syddansk Universitet)
2016, Forbandter, teknik og anvendelse (seminar, Borgforskerforum, Sønderborg).
2016, At bygge en kirke – Sorø Klosterkirkes som gravkirke (seminar, At være i centrum. Magt og minde – højstatusbegravelser i udvalgte centre, Odense Bys Museum).
2016, Nationalmuseets nedtagning af middelalderkirken i Mårup (seminar, Restaureringsseminar 2016, Arkitektskolen Aarhus).
2015, Bygningsarkæologiske undersøgelser af frådstenskirken i Jelling: Et bidrag til forståelsen af Danmarks romanske kirkebyggeri (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Nyborg).
2015, Danmarks Kirker – status (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Nyborg).
2014, Mårup Kirke: Nedrivningen af en dansk middelalderkirke, (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde).
2014, Primære og sekundære apsider i Danmarks middelalderlige kirkebyggeri, (seminar, Apsisseminar, Löderup Kyrka/Lund Universitet).
2014, Bygningsarkæologisk teori og metode (undervisning, Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet).
2014, Arkitekter og bygmestre i dansk middelalder. Arbejdsmetoder og værker (undervisning, Arkitektskolen Aarhus).
2014, Danmarks Kirker – Romansk arkitektur i Ringkøbing Amt (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Vejle).
2013, From poor village church to prestige project – the dismantling of the medieval church at Mårup (seminar, Church Archaeology in the Baltic Sea Region, Turku University, Finland).
2012, Danmarks Kirker – Fynske købstadskirker i dateringsforsøg (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Vejle).
2012, Jelling Kirke – kirken i koret (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Vejle).
2012, Jelling Kirke – en tidligst dansk stenkirke (seminar, Kirker i Norge, Kristiansand Museum, Norge).
2011, Danmarks Kirker – fynsk sengotik (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Vejle).
2010, Danmarks Kirker – Aarhus Amt afsluttet (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Vejle).
2010, Mårup Kirke – skibet nedtaget (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Vejle)
2009, Danmarks Kirker – Rom Kirke (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Fuglsø).
2009, Teglsten i middelalder og renæssance: Forbandter og stenformater (seminar, Flensborgsten – et seminar om tegl og teglhandel, Cathrinesminde Teglværk, Museum Sønderjylland).
2009, Prioriteringer i det middelalderlige kirkebyggeri (seminar, Ny dansk middelalderforskning, Syddansk Universitet).
2009, De stille forandringer. Destruktive indgreb i bevaringsværdige bygninger (seminar, Bygningsarkæologisk metode, Den gamle By, Aarhus).
2008, Nedtagningen af middelalderkirken i Mårup (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Fuglsø)2008, Danmarks Kirker – Vejle Amt i begyndelsen (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Fuglsø).

Aktiviteter (populær formidling)
2019, Ny forskning i Sorø Klosterkirke (Københavns Folkeuniversitet, Sorø).
2019, Mårup Kirke og Vendsyssels romanske teglstenskirker (Vendsyssels Historiske Museum, Hjørring).
2018, Nationalmuseets undersøgelser af Mårup Kirke (Aalborg Folkeuniversitet, Lønstrup).
2018, Reformationens og det danske kirkebyggeri (Svendborg Vor Frue).
2017, Reformationens og det danske kirkebyggeri (Københavns Folkeuniversitet, Stege).
2016, Starup Kirke og den tidligste stenkirke i Haderslev (Museum Sønderjylland, Starup Kirke).

Udstillinger (planlægningsgruppe)
2014, Danmarks kongegrave (forhalsudstilling, Nationalmuseet).
2008, Danmarks Kirker 75 år (forhalsudstilling, Nationalmuseet).
2007, Rekonstruktion af Krogen (Kronborg) o. 1450 (tegning, i samarbejde med mag.art. Heidi Maria Møller Nielsen, Aarhus U­ni­ver­sitet, til permanent udstilling, Danmarks Borg­cen­ter).

Hædersbevis
2019, Optaget i Kraks Blå Bog.
2007, Charles Christensens Mindelegat, Det kgl. Nordiske Oldskriftselskab (tildelt for studiet af senmiddelalderens bygningskultur).
1999, Middelalderårets rejselegat, Center for Vikingetids- og Middelalderstudier, Aarhus Universitet (tildelt for studiet af middelalderens kirkelige bygningskultur).