arkitekturhistoriker phd
arkæolog
født 1972

Uddanelse og kurser

Diplomleder, Probana Business School, 2010-2011
Ph.d., Afd. for Middelalderalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet, 2004-2007
Monumentpleje, Institut for arkitektonisk Kulturarv, Arkitektskolen Aarhus, 1999-2001
Cand.mag. Afd. for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet, 1993-2003

Ansættelser

2020- Bertelsen & Scheving Arkitekter

2007-2019 Redaktør/Arkitekturhistoriker. Redaktionen af Danmarks Kirker, Nationalmuseet.

Projekter

FORSKNINGSPROJEKTER

2017 – Nyundersøgelse af Roskilde Domkirkes middelalderlige bygningshistorie (indtil 1536) (Fonden til formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke).

2015 – Den velovervejede enkelhed. Dansk arkitektur 1400-1550 belyst gennem senmiddelalderens kirketårne (Kulturministeriets Forsknings Udvalg i samarbejde med Nationalmuseet og Arkitektskolen Aarhus).

2011-19 – Tidlige og sene frådstenskirker – Jelling Kirke i regional kontekst (delprojekt under Nationalmuseets Jellingprojekt).

PROJEKTER HOS BERTELSEN & SCHEVING

TRELLEBORG – Slagelse 2019-21
Rekonstruktion af 1/4 af vikingeborgen Trelleborg fra år 980 ved det fredede fortidsminde uden for Slagelse.
Bygherre: Slagelse Kommune.
Bruger: Nationalmuseet.

Udgivelser

MONOGRAFIER

2020 – (PEER-REVIEWED) UNESCO-monumentet Roskilde Domkirke. Bygningshistorie indtil 1536 (under udgivelse – Fonden til formidling
af Kulturarven Roskilde Domkirke).

2020 – LATERIBUS COCTIS. Ringsted Klosterkirke og den tidligste tegl, Sankt Bendts Kirke
2011 – Træ fortæller. Dendrokronologiske undersøgelser af Sorø Klosterkirkes tagværk, Sorø.

BIDRAG

2019 – (med Kaare Lund Rasmussen & Josephine Schnohr), Hvad de gamle teglsten fortæller, Skalk 6, s. 22-27.

2019 – Muslingemørtel og megalitter, Skalk 3, s. 6-9.

2019 – (PEER-REVIEWED) Tidlige og sene frådstenskirker – Jelling Kirke i regional kontekst. (red. P.K. Madsen) (otte kapitler i antologi udgivet under Nationalmuseets Jellingprojekt – under udgivelse).

2017 – (PEER-REVIEWED) From poor village church to prestige project – the dismantling of the medieval church at Mårup, Church Archaeology in the Baltic Sea Region (red. M. Hiekkanen m.fl .), University of Turku.

2016 – (PEER-REVIEWED) Kirker af træ, kirker af sten – Arkitektur og dateringsproblemer på Svend Estridsens tid, s. 109-132. Svend Estridsen (red. L. C.A. Sonne & S. Croix), s. 109-132.

2016 – (PEER-REVIEWED) Storhed og fald. Den romanske frådstenskirke i Starup og Haderslevs første stenkirke, Haderslev – en købstad bliver til (red. T. Kristensen), s. 49-84.

2015 – Abbedens tagværk – Dendrokronologiske undersøgelser i Sorø Klosterkirke, hikuin 39, s. 93-106.

2015 – (med Kaare Lund Rasmussen & Christina Andersen), Naturvidenskabelige undersøgelser af mursten i Sorø Klosterkirke – sortering af mursten, hikuin 39, s. 107-120.

2013 – Det interessante eller det smukke? Eftertanker om enzymet i den arkitektoniske kulturarv (red. Dorthe Bendtsen m.fl .), s. 64-69.

2013 – Kirkegavlens spor, Skalk 1, s. 3-9.

2012 – Kirken i koret, Skalk 1, s. 18-23.

2011 – Kirkelig arkitektur, Sønderjylland A-Å (red. Inge Adriansen, Elsemarie Dam-Jensen & Lennart Madsen), s. 199-201.

2010 – Teglstensformater og forbandter i Danmarks middelalder og renæssance, Flensborgsten – om murstensformater, teglhandel og arkitektur (red. Kirsten H. Clausen & Torben A. Vestergaard), s. 58-65.

2009 – Fra fattig landsbykirke til præstigebyggeri – nedtagningen af Mårup Kirke, Nationalmuseets Arbejdsmark 2009, s. 71-90.

2009 – Nedtagningen af Mårup Kirke. Et sjældent studie af kirkearkitektur og byggeteknik, Vend¬sys-sel Nu & Da 2008-2009, s. 94-101.

2006 – Tre generationers hemmeligheder. Bygningsarkæologiske undersøgelser i Gl. Estrups vestfl øj, Bygningsarkæologiske Studier 2003- 2005, s. 69-75.

2006 – Haderslevegnens desorienterede kirketårne, Sønderjysk Månedsskrift 2006: 1, s. 11-18.

2006 – Danmarks middelalderlige kirketårne (Forsiden om bagsiden), Sønderjysk Månedsskrift 2006: 1, s. 40.

2006 – Desorienterede kirketårne. Praktiske løsninger og arkitektoniske idealer i senmiddelalderens kirkebyggeri, hikuin 33, s. 11-28.

2005 – Værkstedstradition, mesterrelation og bygherre. Et studie af Danmarks senmiddelalderlige styltetårne, hikuin 30, s. 7-24.

2005 – Gammel Estrups bygningshistorie i middelalder og renæssance, Herregård, Jordegods, Herlighed (red. Britta Andersen & Helene Kjærbøl), s. 25-34.

2004 – Det middelalderlige Gl. Estrup, Bygningsarkæologiske Studier

2001- 2002, s. 19-32.

2003 – Tranderup Kirkes bygningshistorie, Tranderup Kirke. En landsbykirke – og dens historie (red. Mette Havsteen-Mikkelsen), Ærø, s. 10-23.

2000 – En romansk vinduesramme fra Bjernede Kirke, Bygningsarkæologiske Studier 1999-2000, s. 7-12.

1999 – Kirkerne på landet, Vejle Amts Årbog 1999, s. 110-132.

1998 – Kirketage. Danske kirkers tagbeklædning i middelalderen, Kuml 1997- 1998, s. 295-346.

UDGIVELSER FRA REDAKTIONEN AF DANMARKS KIRKER

2020 – Jelling Kirke, Vejle Amt (under udgivelse).

2015 – Kirkerne i Nyborg, Svendborg Amt 9-11, s. 879-942.

2013 – Kirkerne i Faaborg, Svendborg Amt 7-8, s. 618-677, 780-788, 798-799.

2012 – Kirkerne i Assens, Odense Amt 25-26, s. 2422-2514, 2618-2620.

2010 – Kirkerne i Middelfart, Odense Amt 23-24, s. 2233-2287.

2009 – Bogense Skt. Nikolaj, Odense Amt 22, s. 2107-2138.

2009 – Møborg Kirke, Ringkøbing Amt 11, s. 932-949, 964.

2008 – Rom Kirke, Ringkøbing Amt 9-10, s. 771-787.

2008 – Lomborg Kirke, Ringkøbing Amt 9-10, s. 726-735.

Indlæg/foredrag (Videnskabelig formidling)

2019 – Dendrokronologiske undersøgelser i danske middelalderkirker – metode og resultater (undervisning, Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet).

2019 – Danmarks tidligste stenarkitektur (undervisning, Afd. for Middelalder og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet).

2019 – Danmarks middelalderkirke kirkearkitektur (undervisning, Arkitektskolen Aarhus).

2019 – Roskilde Domkirke – mellem Frankrig og Tyskland (seminar, Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet).

2017 – Jelling and the Danish Wodden churches (seminar, Trondheim Universitet, Norge).

2017 – Fornemme romanske søjler fra Sorø Kloster (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Vejle).

2017 – Fyns middelalderlige købstadskirker – arkitekturens veje (seminar, Dies Medievalis, Syddansk Universitet).

2016 – Forbandter, teknik og anvendelse (seminar, Borgforskerforum, Sønderborg).

2016 – At bygge en kirke – Sorø Klosterkirkes som gravkirke (seminar, At være i centrum. Magt og minde – højstatusbegravelser i udvalgte centre, Odense Bys Museum).

2016 – Nationalmuseets nedtagning af middelalderkirken i Mårup (seminar, Restaureringsseminar 2016, Arkitektskolen Aarhus).

2015 – Bygningsarkæologiske undersøgelser af frådstenskirken i Jelling: Et bidrag til forståelsen af Danmarks romanske kirkebyggeri
(ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Nyborg).

2015 – Danmarks Kirker – status (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Nyborg).

2014 – Mårup Kirke: Nedrivningen af en dansk middelalderkirke, (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde).

2014 – Primære og sekundære apsider i Danmarks middelalderlige kirkebyggeri, (seminar, Apsisseminar, Löderup Kyrka/Lund Universitet).

2014 – Bygningsarkæologisk teori og metode (undervisning, Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet).

2014 – Arkitekter og bygmestre i dansk middelalder. Arbejdsmetoder og værker (undervisning, Arkitektskolen Aarhus).

2014 – Danmarks Kirker – Romansk arkitektur i Ringkøbing Amt (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Vejle).

2013 – From poor village church to prestige project – the dismantling of the medieval church at Mårup (seminar, Church Archaeology in the Baltic Sea Region, Turku University, Finland).

2012 – Danmarks Kirker – Fynske købstadskirker i dateringsforsøg (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Vejle).

2012 – Jelling Kirke – kirken i koret (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Vejle).

2012 – Jelling Kirke – en tidligst dansk stenkirke (seminar, Kirker i Norge, Kristiansand Museum, Norge).

2011 – Danmarks Kirker – fynsk sengotik (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Vejle).

2010 – Danmarks Kirker – Aarhus Amt afsluttet (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Vejle).

2010 – Mårup Kirke – skibet nedtaget (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Vejle)

2009 – Danmarks Kirker – Rom Kirke (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Fuglsø).

2009 – Teglsten i middelalder og renæssance: Forbandter og stenformater (seminar, Flensborgsten – et seminar om tegl og teglhandel, Cathrinesminde Teglværk, Museum Sønderjylland).

2009 – Prioriteringer i det middelalderlige kirkebyggeri (seminar, Ny dansk middelalderforskning, Syddansk Universitet).

2009 – De stille forandringer. Destruktive indgreb i bevaringsværdige bygninger (seminar, Bygningsarkæologisk metode, Den gamle By, Aarhus).

2008 – Nedtagningen af middelalderkirken i Mårup (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Fuglsø).

2008 – Danmarks Kirker – Vejle Amt i begyndelsen (ODM, Kulturhistorisk Orienteringsmøde, Fuglsø).

Udstillinger (planlægningsgruppe)

2014 – Danmarks kongegrave (forhalsudstilling, Nationalmuseet).

2008 – Danmarks Kirker 75 år (forhalsudstilling, Nationalmuseet).

2007 – Rekonstruktion af Krogen (Kronborg) o. 1450 (tegning, i samarbejde med mag.art. Heidi Maria Møller Nielsen, Aarhus Universitet, til permanent udstilling, Danmarks Borgcenter).

Hædersbevis

Charles Christensens Mindelegat, Det kgl. Nordiske Oldskriftselskab(tildelt for studiet af senmiddelalderens bygningskultur) – 2007
Middelalderårets rejselegat, Center for Vikingetids- og Middelalderstudier, Aarhus Universitet (tildelt for studiet af middelalderens kirkelige bygningskultur) – 1999

Biografi

Optaget i Kraks Blaa Bog 2019, GADs Forlag