CV for Hans Scheving

født 27 juni 1958
arkitekt maa, stiftende partner
SIKK chef (militær), sikkerhedsansvarlig kontaktperson Politiets Efterretningstjeneste og Kbh. Politi, Beredskabsenheden, 2015. beregner, byggebudgetter, fagekspert sikringsforhold og terrorsikring

Uddannelse

Grunduddannelse for Militære Sikkerhedschefer, Forsvarets Efterretningstjeneste, 2014.
Kunstakademiets Arkitektskole, 1984

Udvalgte ansættelser og firmaer

Bertelsen & Scheving fra 2007 (stiftende partner)
Hans Scheving arkitekter 1992-2007 (indehaver)
Denmark’s International Study Program, Dep. of Architecture and Design 1999-2003 (adjunkt professor)
Tage Lyneborgs Tegnestue 1990-1991
TCKW Architects and Planners, London 1989-1990
Henning Larsens Tegnestue 1985-1989
Gottlieb, Høegsted og Paludan 1984-1985
Steen Eiler Rasmussen, Rungsted, 1983
Forsvarets Bygningstjeneste, Østre Byggeadministration, projekterings- og bygningsafdelingen 1978-1983

Udvalgte tillidshverv

Medlem af Kulturministeriets Censorkorps for arkitektuddannelsen, fra 2006
Medlem af præsidiet, Den Danske Pro Venezia Komite (Unesco Venice in Peril) og for Casa Danese a Venezia, 2003-2017

Ansættelser og udvalgte opgaver

BERTELSEN & SCHEVING FRA 2007, KGL. BYGNINGSINSPEKTØRER 2012-15:
Ombygning og sikring af Carolineskolen i Hellerup for Det mosaiske Trossamfund. 2016-17
Synagogen, Krystalgade 12 – Sikringsprojekt og perimetersikring 2016
Holbergsgade 3. Nyt domicil til Forsvarsministeriet og Værnsfælles Forsvarskommando, sikringsprojekt. 2015-2017
Statsministeriet. Ombygning og sikring af ankomstområde. 2014-15
Folketinget – sikringsprojekt, ombygning af direktion. 2015
Christiansborg Slot, ombygning og indretning af Ruinmuseet og elevatorer til tårnet, 2013-2014
Christiansborg Slot, Statsministeriet, ombygning og indretning af ny reception, ministerområde og serviceområder mv., 2013-2014
Christiansborg Slot, vedligeholdelses- og restaureringsopgaver på Ridebaneanlægget, Løngangsbygningerne, Højesteret, Slotskirken. 2012-2014
Haldor Topsøe A/S, ny velfærds- og administrationsbygning, Frederikssund, 2010-2011
Frydenlund, Haldor Topsøe, helhedsplan for boliger og park. 2009-2011
Bygningssyn, de Kongelige Bygningsinspektorater III og IV, fra 2012, bl.a. på
Forsvarets fredede ejendomme på Holmen og Christiansø. Spanteloftsbygningen, Nyholm, sikring af kaj, bolværk og søjlekolonnade for FBE. 2012-2013
Restaurering af Tuborgs tidl. hovedsæde, Hellerup, tegnet af Anton Rosen 1919. 2008-2011

HANS SCHEVING ARKITEKTER 1992-2007
Søarsenalet, Arsenaløen, restaurering og ombygning til Forsvarskommandoen for FBE, 2008-2009
Trafikstyrelsen Adelgade, ombygning og indretning for SES, 2004-2005
Søminevæsenets kompleks, bygning 37, Nyholm, ombygning og indretning for FBT. 2002-2004
Vitskøl Kloster, Løgstør, helhedsplan, ombygninger og restaurering. Siden 1998
Det Kongelige Opfostringshus, Hellebækgård, restaurering og ombygning. 1998-2000
Nyboders Mindestuer, restaurering, om- og tilbygning for FBT. 2002-2003
Ny Materialgård i Nyboder for FBT. 2003-2004
Søarsenalet, Arsenaløen, restaurering og ombygning til Søværnets Materielkommando for FBT. 1994-1995
Registrering og tilstandsvurdering af Søværnets Nyboder, Orlogsværftets boliger og Materialgårdsanlægget for FBT, 744 boliger, 16ha areal. 1993- 1994