arkitekt maa
projektleder og restaureringsfaglig intern mentor
født 1959

 

Uddannelse og kurser

Kunstakademiets Arkitektskole, København – 1991

Nordisk Arkæologi, Arkæologistudium – KU, 1979-83
ABR 18 & YBL 18, Njord Law Firm – 2019
Bygningsrestaurering, Center for Bygningsbevaring – 2018

 

Ansættelser og udvalgte projekter

BERTELSEN OG SCHEVING ARKITEKTER, 2013-
PRINZ MAX PALAIS – Karlsruhe, Tyskland 2020
Konkurrence om totalrestaurering af wilhelminsk palæ fra 1742.
Rolle: Restaureringsekspert.

KURFÜRSTLICHES SCHLOSS – Mainz, Tyskland 2019-24
Restaurering og transformation til konferencecenter af slottet opført, ombygget og genført i 1488, 1627, 1689, 1754 og 1949. Bygningsarkælogiske og tekniske undersøgelser.
Bygherre: Pfalz Landhauptstadt Stadt Mains.
Rolle: Restaureringsekspert, fagleder, fagtilsyn.

NKT’S TIDLIGERE HOVEDSÆDE, LA COURS VEJ – Frederiksberg 2020-21
Bevaringsværdig ejendom opført i 1938 som hovedsæde for Nordisk Kabel og Tråd. Udskiftning af 900 m² kobbertag samt energioptimering af tag, kobberfacade og vinduer.
Bygherre: PPLUS Erhvervsejendomme K/S.
Rolle: Projektansvarlig.

ORANGERI SANSOUCIS – Postdam, Tyskland 2019
2. præmie i konkurrence – samarbejde med Sting Architekten, Berlin – restaurering af et over 300 m langt fredet orangeri- og udstillingsgalleri opført til Fredrich Wilhelm IV i 1856.
Rolle: Restaureringsansvarlig.

GLASALSTRUP – Hasselager, Århus 2019-
Restaurering. Administrationsbygning fra 1966 af Knud Blach Petersen. Conservation Management Report og Prøvefelt til forestående betonrenovering af risteværk.
Bygherre: Realdania By & Byg.
Rolle: Fagekspert.

RÅDHUS I MAINZ – 2019-
Tegnet af Arne Jacobsen og Otto Weitling 1968/1970. Færdigbygget i 1974. Opstart af renovering af naturstensfacade i samarbejde med Sting Architekten.
Rolle: Konsulent.

STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN – 2019
Renovering af granitstensfacade i samarbejde med Sting Architekten.
Rolle: Konsulent.

SORØ KLOSTERKIRKE – Sorø 2018-21
Restaurering af kirkens indvendige bemalinger, ny forhal med reetablering af den oprindelige indgang fra ca år 1200. Genoplægning af blytaget efter ny dansk standard for blylegering og falsningstyper.
Bygherre: Sorø Klosterkirke.
Rolle: Restaureringsekspert på tagkonstruktioner.

PAVILLIONERNE I ENGHAVEPARKEN – København 2018-
Tegnet af Arne Jacobsen 1929, og nedrevet i 1970. Pavillionerne genopføres.
Bygherre: Teknik- og Miljøforvaltningen.
Rolle: Restaureringsekspert.

DANMARKS NATIONALBANK – København 2017-
Fredet ejendom fra 1971-78 af Arne Jacobsen. Udskiftning og renovering af naturstensfacade og vinduespartier.
Bygherre: Danmarks Nationalbank.
Rolle: Fagleder, facadespecialist.

NORDRE SIDEBYGNING, DET GULE PALÆ – København 2017-20
Ombygning af tidl. stald og domestik og palæetager til kontorer for hofmarskallatet, fredet ejendom, 1754-1846.
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen.
Rolle: Restaureringsansvarlig, fagtilsyn.

BELLEVUE/ BELLA VISTA – Klampenborg 2017-21
Fredet ejendom fra 1934 af Arne Jacobsen. Renovering af facader.
Bygherre: E/F Bellevue.
Rolle: Projektleder.

MUSEION – København 2017
Strategiplan for Museion, tidl. Kirurgisk Akademi for SUND, fredet ejendom tegnet af Peter Meyn med bagbygninger tegnet af H.C. Stilling.
Bygherre: Museion.
Rolle: Restaureringsekspert.

NYSTED KIRKE – Nysted 2016-2019
Renovering af kobbertækket spir.
Bygherre: Nysted Kirkes Menighedsråd.
Rolle: Restaureringsekspert.

HOLSTEINS PALÆ – København 2016-18
Renovering efter brand samt genskabelse af facade i fredet ejendom tegnet af bl.a. Jacob Fortling 1756.
Bygherre: COPI Group.
Rolle: Fagleder.

GAMMEL HOLTEGÅRD – Søllerød 2016
Udbygning af Gammel Holtegaard. Fredet ejendom tegnet af Lauridz de Thura, 1756.
Bygherre: Breda Fonden.
Rolle: Restaureringsekspert.

MIDDELGRUNDSFORTET – København 2015-2019
Omdannelse til Ungdommens Ø for Den danske Spejderbevægelse, fortidsminde- og bygningsfredet fort, tegnet af Hans J. Holm. Bygherre: Middelgrundsfonden.
Rolle: Restaureringsspecialist beton m.v.

CHRISTIANSBORG SLOT – København 2015
Renovering af de fredede pavilloner ved Marmorbroen, tegnet af Nicolai Eigtved 1739-1745.
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen.
Rolle: Restaureringsekspert.

CHRISTIANSBORG SLOTSKIRKE – København 2015
Renovering af sandstenstrappe, tegnet af C.F. Hansen 1810-26.
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen.
Rolle: Sagsarkitekt, restaureringsekspert, fagtilsyn.

OVERFORMYNDERIET – København 2014-17
Bevaringsværdig kontorbygning fra 1937 af Frits Schlegel. Facaderenovering, omfattende løbende omprojektering.
Bygherre: Bygningsstyrelsen.
Rolle: Fagtilsyn og byggeledelse.

’TJÆREBORG’ – København 2014-17
Facaderenovering af bevaringsværdig ejendom tegnet af Thomas Havning og Svenn Eske Kristensen 1961-68.
Bygherre: Bygningsstyrelsen.
Rolle: Projektleder.

OVERFORMYNDERIET – København 2014-17
Facaderenovering af bevaringsværdig kontorbygning fra 1937 af Frits Schlegel.
Sideløbende forslag til nyindretning af bygningen med idéoplæg og udarbejdelse af byggeprogram.
Rolle: Byggeledelse, fagtilsyn.

CHR IXS PALÆ AMALIENBORG – København 2014-16
Nyt tag og renovering af balustrader, fredet ejendom tegnet af Nicolai Eigtved 1754.
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen.
Rolle: Fagleder.

GRUNDTVIGS KIRKE – Bispebjerg, København 2014-
Fast tilknyttet rådgiver vedr. løbende vedligehold og byggeprojekter. Fx. nyt køkken i krypten, nye møderum og udvendig vedligeholdelse af murværk.
Rolle: Materialeekspert.

GARDERSTALDEN – København 2013-15
Ombygning og renovering af tidl. stald til kontorer, Hofmarskallatet, fredet ejendom tegnet af Jørgen Hansen Koch 1828.
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen.
Rolle: Restaureringsekspert.

SORØ AKADEMI – 2012-17
Helhedsplan og restaurering af Rektorgårdens Bagbygning, bevaringsværdig ejendom.
Bygherre: Sorø Akademi.
Rolle: Fagtilsyn, løbende sparring.

4. MAJ KOLLEGIET – Frederiksberg 2011-16
Restaurering og modernisering af fredet ejendom tegnet af Hans Hansen 1954.
Bygherre: 4. Maj Fonden.
Rolle: Restaureringsekspert.

Øvrige projekter

GRÅBRØDRETORV 7 – København 2012-13
Løbende istandsættelse af fredet barokt borgerhus fra 1730.

HUMBOLDFORUM – Berlin 2012-13
Vindueskølingsforslag i forbindelse med genopførelse af Berlins ”Stadtscloss”.

STORE KONGENSGADE 77 – København 2011-12
Facadeistandsættelse og retablering af balkon.

WILDERSGADE 60 – Christianshavn 2009-12
Facadeistandsættelsesprojekt af fredet ejendom.

VÆRKSTEDVEJ 49 – Valby 2009-10
Ombygning af et tidligere trykkeri til atelier.

JÆGERSBORG ALLÉ 2A – Charlottenlund 2007-16
Løbende istandsættelse og ombygninger af ”Børneøen Bonsai”.

LUGANOVEJ 6 – Sundby 2006-07
Ombygning af villa i samarbejde med Olafur Eliassons tegnestue for galeristen Claus Andersen.

WILDERSGADE 60D – Christianshavn 2006
Transformation af udbrændt fabriksbygning til fælleshus.

BYGNINGSARKÆOLOGIUNDERSØGELSER OG ISTANDSÆTTESESARBEJDER
af historiske bygninger for Lundqvist Tegnestue.

TEGLVÆRKSBAKKEN 4 – Hellerup 2007
Ombygning af ”Funkisvilla” med ny varmegenerende glastilbygning.

DANAS PLADS 22/24 – Frederiksberg 2003-07
Registrering, projektering og projektledelse af istandsættelsen.

 

Udvalgte ansættelser

SORTARCH+/ Indehaver, fra 2000
Kunstakademiets Arkitektskole/ Timelærer, 2001-2003
Friborg og Lassen A/S/ Sagsarkitekt, 1998–2000
Wuttke Ringhof Architekten, Berlin/ Projektleder, 1995-97
Beckmann Mohr Winterer, Berlin/ Sagsarkitekt, 1994-95
Lundqvist Tegnestue/ Sagsarkitekt, 1988-92 og 1995-96
Nationalmuseet/ København, 1985-1991