CV for Rikke Gry Rasmussen

født 24 februar 1978
arkitekt maa
teamleder, projektleder, sagsarkitekt

Uddannelse

Projektleder Uddannelsen, Teknologisk Institut, 2015-17
Kunstakademiets Arkitektskole, 1999-2006
Akademie der bildenden Künste, Wien, 2003

Ansættelser og udvalgte opgaver

BERTELSEN & SCHEVING ARKITEKTER APS, FRA 2010
Teamleder, projektledelse, bygherrekontrahering, entreprenør-kontrahering, fagtilsyn, udformning af idéoplæg og byggeprogram, projektering, udformning af beskrivelser, tidsplanlægning, økonomistyring, projektudvikling, kvalitetssikring og sparring.
Nyt Spisehus på Middelgrundsfortet, projektleder, 2017-
Nyt Auditorie for Statens Museum for Kunst. Sagsmedarbejder. 2017-
Ombygning af Villa Carolinevej, Hellerup. Projektleder. 2016-
Udbygning af Gammel Holtegaard, Søllerød, for Breda Fonden, fredet ejendom tegnet af Laurids de Thura. Projektleder. 2016-
ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation, Østerbro, København, første etape af transformation, bevaringsværdig bygning tegnet af Thorvald Jørgensen 1921. Projektleder. 2015-
Flytning af Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 42, bevaringsværdige og fredede ejendomme. Projektleder. 2015-2017
Ombygning af Folketeatrets foyer, bevaringsværdig ejendom tegnet af H.C. Stilling 1846, ombygget af Vilhelm Dahlerup 1885. Projektleder og sagsarkitekt. 2013-2015
Byggeprogram til Mødecenter for Transportministeriet, nybygning. Sagsmedarbejder. 2014-2016
Idéoplæg og byggeprogram for indretning/ombygning af Overformynderiet og planer for nyindretning (ministerie), Holmens Kanal 20, bevaringsværdig ejendom tegnet af Fritz Schlegel 1937. Sagsmedarbejder. 2014.
Helhedsplan, gartneri og kollegiebygning for Tamu Center på Vitskøl Kloster, Løgstør. Projektleder. 2011-18
Skitseprojekt for 16 nye boliger samt fællesfaciliteter ved Buskehøj, Gammel Holte, bevaringsværdig bebyggelse tegnet af Frederik Wagner 1917. Projektleder. 2015-16
Analyse, registrering og forberedelse af konkurrence på Nyborg Slot. Sagsmedarbejder. 2013
Byudviklingsprojekt på Trongårdsarealet for Lyngby-Taarbæk Kommune ved bevaringsværdig skole, tegnet af Hans Erling Langkilde 1958-63. Projektleder. 2013
Bygning af ny administrationsbygning for Tamu Center Dragør. Projektleder. 2013
KEA Campus Empire (undervisningsinstitution, butikker og byrumsfunktioner) for C.W. Obel Ejendomme. Sagsmedarbejder. 2010-2013
Tre nye sommerhuse i fredet landskab for privat bygherre, Sams, myndighedsprojekt. Projektleder. 2013
KONKURRENCER:
Gl. Holtegaard Pavillon Konkurrence, 2015. Indkøb. Projektleder.
Masterplan Bispebjerg Hospital, 1. Præmie i 1 fase, fredet anlæg tegnet af Martin Nyrop 1906-13. 2011-2012. Sagsarkitekt
Am Wasserturm, boligbyggeri i Flensburg, 1. præmie i konkurrence. 2011. Projektleder
Ny administrationsbygning, Haldor Topsøe A/S, Frederikssund, nybyggeri efter bedste forslag i parallelopdrag. 2010. Sagsarkitekt

KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE
Timelærer Institut for Bygningskunst og Teknologi, v. lektor Nini Leimann, 2016-
Timelærer Bygningskunst og Bosætning, afd. 5 v. Professor Tage Lyneborg, 2008-2011

EGEN TEGNESTUE RASMUSSEN GRØNLUND OG SCHULTZ ARKITEKTER 2008-2010
i samarbejde med Louise Grønlund og Stine Henkel Schultz.
BKS Garage, Kunstakademiets Billedskoler v. Mikkel Bogh, Galleri, Carlsberg. Opført årstal 2009
Statens Kunstfonds projektstøtte til udviklingsprojekt ”Facaden som rumlig konstruktion”

ANDRE SAMARBEJDER
Europan 2010 konkurrence ”Nordhavnen” med Sarah Hammer, Stine Schultz og Louise Grønlund, 2. præmie
”Kreative familieboliger på Musicon” konkurrence i samarbejde med Stine Henckel Schultz og Sidse Hald. 3.præmie.

JORDAN + STEENBERG ARKITEKTER 2006-2007
v. Tanja Jordan og Charlie Steenberg.

ERIK JUUL ARKITEKTER 2001-2003
v. Erik Juul, Studiemedarbejder