Fredningsværdierne på Brorfelde er blandt andet på grund af mørket. Astronomisk Observatorium Brorfelde blev opført for Københavns Universitet i perioden 1953-1964 og er tegnet af arkitekt, professor og Kgl. bygningsinspektør Kaj Gottlob med landskabelig bearbejdning af landskabsarkitekt Georg Georgsen. Gottlobs bygningsanlæg og Georgsens landskabselementer blev fredede i 2010, samtidig med at Observatoriebakken blev fredet af Naturstyrelsen. Fredningerne begrundes med tilstedeværelsen af det unikke og velbevarede arkitektoniske anlæg, den indlevede landskabelige bearbejdning og tilpasning, Observatoriebakkens unikke natur, samt ikke mindst nattemørket, der skal sikres, da området er et Danmarks mørkeste!

Kulturhistorisk værdi

Uddrag fra Kulturstyrelsens begrundelse for fredningen: “Brorfelde Observatorium er foreløbigt sidste led i den videnskabshistoriske fortælling om interessen for og fascinationen af himmelrummet. Brorfelde knytter sig til rækken af observatorier i Danmark fra Tycho Brahes Uranienborg og Stjerneborg, over Christian den Fjerdes Rundetårn, Københavns Universitets observatorium på Nørrevold, Ole Rømer Observatorium i Århus og endelig Brorfelde.“

Observatoriet blev opført omkring 1954 på toppen af en lang bakke, der kan ses langvejs fra i det smukke, sjællandske landskab. Trods den udsatte beliggenhed, synes specielt beboelsesbygningerne at putte sig ind mod jorden, hvilket skyldes haveanlæggets udformning.

Bertelsen & Scheving - Brorfelde Observatorium - Fredningsværdier og helhedsplan

Arkitektonisk værdi

Kaj Gottlobs murede bygninger udspringer af en funktionel, dansk byggetradition, hvor den røde teglsten og tagfladerne med røde vingetegl, er de bærende elementer. De murede bygninger nærmest trykker sig ned i landskabet og bygningernes afdæmpede udtryk samt variationen i brugen af sadel- og valmtage, signalerer, at bygningerne underlægger sig landskabet og naturen. Bygningsanlægget består af en Værkstedsbygning med et markant montagetårn hvor kikkerterne er bygget, en Administrationsbygning, der indeholder tre fløje; en professorfløj med bolig til professoren, en studenterfløj med studiekamre, og en fløj med forstue, opholdsrum, bibliotek og kontorer. Herudover er der opført fem funktionærboliger og øverst på bakken ligger anlæggets administrationsbygning. De fire observatoriekupler skiller sig ud fra anlæggets øvrige bygninger ved ikke at være opført i røde teglsten. Mens boligerne er beskedne og afdæmpede i udtrykket, er der i administrationsbygningen og værkstedsbygningen en ekspressivitet i såvel hovedgrebene som i bygningsdele og detaljering. Alle teglbygningerne trykker sig ned i landskabet, og deres røde tage underlægger sig de halvrunde og buede observatoriebygninger med kampestenssokler og metalinddækkede kupler øverst på bakken. Uddrag fra Kulturstyrelsens begrundelse for fredningen: “Observatorieanlægget i Brorfelde fremtræder som et markant arkitektonisk værk, hvor den landskabelige bearbejdning fremhæver de mere ydmyge bygninger. Landskabsarkitekt Georg Georgsen har i sin modulering af landskabet med de dobbelte hækrækker og den snoede vej indlagt referencer til Tycho Brahes Stjerneborg med de fem cirkulære kupler og til stjernehimlen i form af belægningen i gårdrummet.” Kaj Gottlob har med stramme funktionelle bindinger skabt et bygningsanlæg, hvor værksted, hovedbygning og boliger bøjer sig for og underordner sig det væsentlige – observatoriebygningerne. Hvor den enkelte bolig fremtræder som gedigent og tidstypisk småhus-byggeri, har Gottlob i sin placering af boligerne og sin brug af sadeltag og valmtag tilføjet et uventet raffinement til anlægget.

Bertelsen & Scheving - Brorfelde Observatorium - Fredningsværdier og helhedsplan

Bærende fredningsværdier

Uddrag fra Kulturstyrelsens begrundelse for fredningen: ”Anlæggets bærende fredningsværdier knytter sig for observatoriernes vedkommende til det ydre udtryk med den bastante sokkel og kuplerne. I det indre til trapperummenes træbeklædning. Fredningsværdierne er for værkstedsbygningens vedkommende bygningens ydre fremtræden og i det indre gangarealernes brug af birketræsfinerplader, hallens åbne loftkonstruktion og traverskranen i prøveopstillingstårnet. Fredningsværdierne i hovedbygningen er den sammensatte ydre fremtræden og i det indre den høje samlingsstue med kaminkrogen, samt kaminen i professorboligen og overalt den udstrakte brug af træbeklædning på såvel vægge som lofter. For boligernes vedkommende er det den ydre fremtræden og i det indre kaminen i bestyrerboligen og overalt træbeklædningen. Herudover betragter Kulturstyrelsen den snoede vej og jordvoldene med de dobbelte hækrækker omkring boligerne som bærende fredningsværdier.”

Læs mere om helhedsplanens etape 1 her

Læs mere om BS Arkitekters helhedsplan for Brorfelde her

Besøg Brorfeldes hjemmeside her

Observatorium – Brorfelde
Art: Fredningsværdier og helhedsplan
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen
Projektstade: Udarbejdet 2014

Bertelsen og Scheving - Brorfelde Observatorium - Fredningsværdier og helhedsplan
Bertelsen & Scheving - Brorfelde Observatorium - Fredningsværdier og helhedsplan
Bertelsen & Scheving - Brorfelde Observatorium - Fredningsværdier og helhedsplan