Klar til Eksport

Tegnestuen er en nyere, mindre virksomhed, som fagligt set er baseret på partnernes mangeårige og brede erfaring. Vi arbejder inden for en bred vifte af arkitektfaglige delområder: planlægning, bygningsarkitektur, indretning og udstilling/formidling. Alt dette med kulturhistorisk fokus og dialogbaseret proces som nøgleord og bærende fælles karakteristika for alle indsatserne.

Det kræver en målrettet indsats med hensyn til markedsføring og markedsafdækning at etablere brohoveder på andre markeder end det danske. Der har gennem årene været projekter i udlandet, og de indikerer en generelt positiv modtagelse af tegnestuens kompetencer på udlandsmarkeder. Det er især viden, nysgerrighed og klare kompetencer på det historiske felt og inden for fagindsatser, som kræver særlig bevaringsmæssig ekspertise.

Efterspørgsel på kulturarven

Markederne inden for kulturbevarende og kulturhistorisk funderede tiltag i byggesektoren synes i stigning, både på de nære udlandsmarkeder og globalt. Der synes altså at ske en udvidelse af potentielle afsætningsmarkeder, den aktuelle finanskrise til trods.

I internationaliseringen satses på de nære markeder, men interessen for de fjerne markeder fortsætter gennem allerede etablerede samarbejder. Tegnestuen repræsenterer en vidensbaseret arkitekturhistorisk faglighed og arkitektursyn og dermed en faglig empati, som vil være væsentlige for bygherrer i andre lande.

Via tværfaglige arbejder opererer tegnestuen med et holistisk syn på byens liv og demokratiprocesser, og vil kunne implementere nye bysystemer, der ikke nødvendigvis er arkitektur med stort A, men helt afgørende for en bys udvikling.

kort-2