Kunstnervillaen på Krathusvej er tegnet af arkitekt Ivar Bentsen og opført i 1914. Villaen fremstår med en vis monumentalitet i facaden mod sydvest med boligdelen mod nordøst og et dobbelthøjt atelier mod sydøst. Monumentaliteten modsvares indvendigt af en smal husdybde og dermed af velbelyste rum, der er proportioneret i en menneskelig skala. Huset er ganske enkelt meget hyggeligt.

Ivar Bentsen

Bentsens særkende er det enkle arkitektoniske udtryk, præget af ældre byggeskik på landet, udtrykt med et mådehold og i en fin afbalanceret proportionering, uden at hans bygninger mister en umiddelbar charme. Ejendommen blev tegnet til billedhuggeren Kai Nielsen, som Bentsen samarbejdede med om udformningen af Blågårds Plads på Nørrebro i København i 1915. Samme år var Bentsen medstifter af foreningen Bedre Byggeskik. Foreningen havde til formål at vejlede bygmestre og bygherrer i at proportionere det lille hus, altså den almindelige bolig. Som professor på Kunstakademiets Arkitektskole havde Bentsen fokus på arbejdet med de almene boligtyper.

 

Bertelsen & Scheving - Kunstnervilla - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Kunstnervilla - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Kunstnervilla - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Kunstnervilla - Restaurering

Villaen

Villaens særkende er atelieret, hvis indvendige brædder har været malet ultramarinblå, svarende til forhallen på Faaborg Museum, hvor Kai Nielsen havde hugget en stor figur til et rum med ultramarinblå vægge. Lysningen i ateliervinduet har været malet hvid for at trække så meget lys ind som muligt.
Atelieret fremstår i dag med lysmalede gipsvægge og sænkede lofter, hvor det oprindelige, lange atelierlys i taget er nedlagt.

Restaurering

Restaureringsarbejdet omfatter tilbageførelse af større og mindre bygningsdele, særligt i atelieret, med henblik på at højne fredningsværdierne, herunder tagudskiftning, reetablering af ateliervinduer i atelier, evt. tilbageførelse af indvendig bræddebeklæding samt ombygning og etablering af øvrige tagvinduer på hovedhus.

Bertelsen & Scheving - Krathusvej - Restaurering
Bertelsen & Scheving - Krathusvej - Restaurering