Energi og bæredygtighed

Der kan opnås store besparelser på driften af bygninger ved at tænke dem energirigtige fra starten af byggeriet eller renoveringen. Energibesparelser kan sagtens opnås uden at hele bygningen pakkes ind i isolering – og det allerbedste er, at mange besparelser kan opnås via driften af bygningen.

 

I vores energiløsninger fokuserer vi derfor på:

  • TRIVSEL i form af dagslysforhold, kontakt til naturen (det grønne og det blå), udefrakommende støj og støj i bygningen, indetemperatur/klima
  • SUNDHED ved at anvende så vidt muligt naturlige og ikke-sundhedsskadelige byggematerialer
  • GENBRUG i form af valg af byggeteknik og materialer, der sikrer højst mulig genanvendelse i tilfælde af senere reetableringer eller nye ombygninger
  • BELYSNING i form af kunstig belysning, der giver sikker adgang for alle
  • TILGÆNGELIGHED FOR ALLE. Det er ikke nok, at der etableres tilgængelighed for kørestolsbrugere. Det bæredygtige element handler om lige adgang også for svagtseende og blinde, for dårligt gående m.fl.

 

bertelsen-Scheving-arkitekter-om-energi-baeredygtighed-foto-01