Historien skaber en forståelsesramme

Transformation: Det er museets opgave at adressere de store spørgsmål, som fylder i alle menneskers hverdag. Det gør vi med baggrund i museets store samling, fordi historien skaber forståelsesramme for vores samtid. Historien gør os klogere på, hvad fremtiden kan indeholde og ikke mindst, hvordan vi kan forberede os bedst muligt til at manøvrere i den. Museet tematiserer også de udfordringer, som kommunikationen byder os i dag. Hvordan værner vi f.eks. om vores privatliv i en verden, hvor overvågning er et vilkår, og hvordan bruger vi de tilgængelige kommunikationsteknologier så de skaber værdi for det store fællesskab? Endelig byder museet ind med konkrete scenarier for, hvordan fremtiden kan forme sig, når kommunikationsteknologierne udvikles og ændrer sig. Samtale og aktivitet vil være integrerede elementer og ikke henvist til et fjernt museumsværksted eller planlagte rundvisninger. Museet har i en årrække arbejdet med et korps af museumsværter som møder publikum 1:1 i dialog.

Læs om den indvendige transformation og om processen.