Flotte billeder, nye oplevelser af rum, rumlighed og historien bag arkitekturen. Bøger om arkitektur er altid i høj kurs – og på tegnestuen er både egne udgivelser og opslagsværker en væsentlig del af fagligheden og inspirationen.

Faglig formidling i bogform er en væsentlig del af tegnestuens fundament, både når der søges efter dokumentation og til inspiration. Tegnestuen står bag Aristo forlag, der har udgivet en ren perlerække af bøger om arkitektur.

“Jeg har altid interesseret mig for baggrunden for arkitekturen. Det er vigtigt at se arkitektur i en historisk, kunstnerisk kontekst ligesom det at aflæse den nuværende fysiske sammenhæng,” fortæller Jens Bertelsen, der har tilrettelagt, redigeret og udgivet mange prisbelønnede bøger om kunst og arkitektur.

Blandt Jens Bertelsens første bøger er bogen Vilhelm Lauritzen – en moderne arkitekt, der beskriver arkitektens bevægelse fra funktionalisme til modernisme. “Billedmaterialet er fagligt inspirerende, fordi Lauritzens tegnestue havde bevaret en masse arkivmateriale med daterede skitseforløb, så man kunne se, hvordan projekterne havde udviklet sig fra skitse til færdig bygning. Som arkitekt er det inspirerende at se, hvordan ting kan udvikle sig, hvordan der arbejdes med ideen.”

Bertelsen & Scheving - Aristo - Vilhelm Lauritzen
Bertelsen & Scheving - Aristo forlag - Svenn Eske Kristensen

Modernismen trænger

Hele overgangen fra funktionalisme til modernisme, altså perioden fra 1930’erne og op i 60’erne, er et af de områder, hvor behovet for restaurering og dermed forståelse for periodens arkitektur er stærkt stigende. “Den tids arkitektur er stadig ekstremt moderne i dag – men rent tidsmæssigt har mange af modernismens byggerier behov for restaurering eller transformation. Man eksperimenterede med nye byggemetoder og materialer … det var en meget optimistisk periode, og det giver ofte byggetekniske og dermed også æstetiske udfordringer, når opgaven er at bevare det arkitektoniske udtryk og samtidig restaurere”

Jens Bertelsen udgav i 2017 bogen om Svenn Eske Kristensen, Velfærdsarkitekten med hans arbejder fra netop denne periode. “Det er jo fantastisk så meget og så smukt han har bygget – og så moderne en tilgang han har haft til arkitektur. Det er en virkelig inspirerende bog. Han var en flittig og systematisk mand, der har bygget nogle af de mest elskede sociale boligbyggerier, fabrikker og ministerier i Danmark. Hans tilgang var utroligt moderne og inkluderende. Bogen har en lang række meget detaljerede projekttegninger. Det er netop sådan noget, vi studerer, når vi arbejder med modernistiske bygninger,” understreger han.

Forstå fortiden – og fremtiden

“Når man restaurerer og transformerer bygninger, er det afgørende at forstå den samtid, de er skabt i, og den nutid og fremtid, som de skal fungere i. Vi kalder det at arbejde efter “det anerkendende princip”: Vi anerkender, hvad der var – men vi skal også anerkende de forandringer, der er sket gennem årene, og den tid, der skal komme,” fortæller Jens Bertelsen.

“Som arkitekter har vi en forpligtigelse til at forsøge at forstå fortiden og fremtiden. Vores bygninger kommer til at stå i mange år og fortæller en historie om den tid, de blev bygget i,” understreger Jens Bertelsen. Netop bøger, der kan sætte bygningen ind i en samtidig kontekst, er vigtige. Derfor er flere af de bøger, Golden Days har udgivet – og som han har tilrettelagt – vigtige opslagsværker for alle på tegnestuen. “Golden Days dækker 1800-1900 i perioder på 25 år. Det er en tid, hvor der skete utroligt meget rent arkitektonisk og samfundsmæssigt. Ved at læse bagom og ind i samtiden, får man en helt anden forståelse for arkitekturen,” understreger Jens Bertelsen.

Eigtved

Monografier dækker ofte en tid – og både før og efter – og derfor kommer de til at danne rygrad i vores viden om arkitekturhistorien. Arkitekten Nicolai Eigtved bragte rokokoen med til Danmark og tegnede i denne stilart nogle af de fineste bygninger inden for ganske få år. Med Eigtved blev Det Kongelige Danske Skildre-, Billedhugger- og Bygnings-Academie i Kiøbenhavn etableret i 1754, og arkitektuddannelsen blev professionaliseret. Se mere om bogen.

bertelsen & Scheving - Aristo - Eigtved
Bertelsen & Scheving - Aristo forlag - de tavse bygninger

Det håndværksmæssige

En af de mest anvendte og elskede bøger på tegnestuen er De tavse bygninger (2000), fotograferet af arkitekt Ole Meyer. “Bogen handler om huse uden arkitekter. De er bygget til et formål, lader f.eks., hvor det håndværksmæssigt rationelle, det funktionelle, har defineret bygningen. De har noget regulært og fornuftigt over sig. Der er ikke tale om en villet æstetik, det er ikke tegnet og bygget for at se godt ud. Men det er enormt inspirerende, både hvad der fungerer rent håndværksmæssigt, og hvordan man bruger repetitionen ved at gentage elementer. Det er en bog, der stadig er højt elsket af mange arkitekter,” fortæller Jens Bertelsen.

Christiansfeld

Bogen om Christiansfeld – en by fuld af betydning (udgivet i 2020) tager fat i noget af det samme. “Christiansfeld er ikke tegnet af arkitekter, men bygget af håndværkere ud fra nogle stilmæssige og håndværksmæssige idealer, der lå i den religiøse retning, som herrnhuterne etablerede. Derfor har bygningerne i Christiansfeld mange af de samme håndværksmæssige og funktionelle kvaliteter, som man ser i De tavse bygninger.”

Bertelsen & Scheving - Aristo forlag -Christiansfeld

Kunst og arkitektur, landskab og arkitektur

Jens Bertelsen har i mange år undersøgt overgangen mellem kunst og arkitektur og har tætte samarbejder med kunstnere. Bl.a arbejdede han tæt sammen med maleren Per Kirkeby, hvor de i fællesskab tegnede Museum Aars. Samarbejdet startede med udgivelsen Per Kirkeby – bygningskunst fra 1996, og siden er der kommet bøger om billedhuggerne Ingvar Cronhammar og Morten Stræde. “Når vi skal blive klogere på vores eget fag, arkitekturen, er det inspirerende at gå til en anden faggruppe som fx billedkunstnerne. De ser anderledes på arkitekturen, ser helt anderledes klart på ting, som vi andre bare har vænnet os til. Billedkunstnerne kan skubbe til vores arkitekt-reflekser og vanetænkning,” understreger han.

Bertelsen & Scheving - Aristo forlag - Høyer Landskabskunst III

Steen Høyer

En anden væsentlig kilde til inspiration er Steen Høyer, der både var billedkunstner og landskabsarkitekt, og hvis tre bøger “Landskabskunst” I-III Jens Bertelsen producerede og for III’erens vedkommende også udgav. Steen Høyer omfavnede både billedkunsten og landskabsarkitekturens historie og var med en særlig intuitiv og skarp analytisk tilgang til alle sine projekter til stor inspiration. “Steen Høyer betegnede netop landskabet, billed- og bygningskunsten som “rumkunstens tre hjørnesten”. Det er sådan vi arbejder med vores egne projekter på tegnestuen: med rumkunstens tre hjørnestene”, slutter Jens Bertelsen.