Det har ofte fejlagtigt været antaget, at de danske funktionalistiske byggerier mestendels stod i de rene materialer og sort-hvide farver, der havde forbillede i den internationale funktionalisme. Men funktionalismen var i realiteten både internationalt og herhjemme ganske farverig.

4. maj kollegiet - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering

Kulturarven

4. maj kollegiet står tilbage som det eneste af Hans Hansens store værker, da de andre store værker Frihedsmuseet og KB-hallen begge er gået tabt i brænde. De fleste mindre bygninger fremstår ikke i original farvesætning. I den fredede bygning 4. Maj Kollegiet ligger derfor en enestående mulighed for at bevare og fremkalde et originalt værk fra Hans Hansen side. Dette både i farvesætning, arkitektur og funktionalitet. Den radikale polykrome farvesætning findes intakt under tidens mange farvelag og ønskes genskabt, så værket igen kan stå helt og bevaret.

4. maj kollegiet - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering

Hans Hansens farver

Hans Hansen er en radikal repræsentant for den polykrome funktionalisme i Danmark med sine muntert farvesatte bygninger og for sin legende og lidt usædvanlige brug af dekorative led i arkitekturen. Hansen arbejdede gerne med konstruktiv polykromi, hvor hvert bygningsled havde sin egen farve. Men farveglæden gav sig også til udtryk i en mere æstetisk polykromi med stærkt farvesatte dekorative led. F.eks. i rækværker og udsmykninger. Farvesætningen af bygningernes interiør gav sig til udtryk i koloristiske rumforløb, hvor hvert nyt rum fik identitet ved at være farvesat individuelt – således også på 4. maj kollegiet. De mest kendte byggerier fra Hans Hansens hånd er Tivolis koncertsal, som Hansen tegnede sammen med Fritz Schlegel, 4. maj Kollegiet og de nu nedbrændte Frihedsmuseet og KB-hallen. Hans Hansen brug af farver var langt fra tilfældig og bundede i en humanistisk og legende tilgang til arkitekturen.

Bertelsen & Scheving - 4. maj kollegiet - restaurering

4. Maj Kollegiet

På 4. Maj Kollegiet er der en rig anvendelse af klare farver sammenstillet med en dristighed sjældent set i Danmark. Som et gennemgående tema i bygningen ses definerede døre i ædeltræ indrammet af malede indfatninger. I dagligstuen er vægge, rækværker mv. beklædt med lakeret mahognifiner. Lofterne er pudsede og hvidmalede. Dog er loftet i vindfanget og undersiden af tagudhænget malet henholdsvis støvet blå og støvet lysegrøn. Et af de vigtigste dekorative elementer er det omhyggelige valg af ægte materialer, kork på gulvene, teaktræ og mahogni samt væggenes glatte struktur og muntre farvesætning. Ornamenter knytter sig primært til rækværkerne. Balustrene udnyttes til henholdsvis et slynget bånds i de allieredes farver på de to hovedtrapper indvendig og udvendig ved det udskårne rækværk på altanerne på sidefløjenes gavle med et 4 tal og et romertal V – altså 4. maj.