Tegnet af Ivar Bentsen og opført i 1914. Ejendommen blev tegnet til billedhuggeren Kai Nielsen.

Oprindelige og nye farver

I forbindelse med restaureringen af den fredede kunstnervilla, havde bygherre et ønske om ikke blot at tilbageføre villaens originale udtryk, funktioner og kvalitet, men også de originale farvevalg, som Kai Nielsen formodentlig har været med til at foretage. Anne Simonsen, Københavns Konservator, har forestået farvearkæologiske undersøgelser af samtlige overflader på både vægge og træværk, hvorefter hun har stået for arbejdet med at genskabe farverne. Foruden den ultramarinblå farve, som er fundet i atelieret, har hun fundet en lang række farver i resten af huset, som ligger i den rød-gule og jord farveskala. Alle disse varme farvenuancer findes ligeledes i villaens facadetegl, som består af rød-brun-gule flammede teglsten. Det er ikke utænkeligt, at inspirationen til det oprindelige farvevalg, er fundet her.
 
Der er udført 48 farveafdækninger, og udgangspunktet var at tilbageføre så mange originale farver som muligt. Derudover har Anne Simonsen, til de rum hvor de originale farver var gået tabt, i samarbejde med bygherre tilføjet enkelte farver, der i tråd med de øvrige farver giver en balanceret farvepalette bestående af  i alt 17 farver til både vægge og træværk. Alle farver er mættede, som det tidstypisk var på kunstnervillaens opførelsestidspunkt.

Farveprøver på ultramarinblå til atelieret. Farveprøverne er udarbejdet i samarbejde med konservator Anne Simonsen. Det har været en lang proces, med mange prøver for at finde den rette farve. Den valgte maling endte med at bestå af ren limfarve med både en lys og mørk ultramarinblå ægte pigment, da det var svært at opnå den rette farve. Det højloftede rum krævede stillads til malerarbejdet, og da det skulle udføres vådt-i-vådt (grundet limfarvens hurtige tørretid), skulle malerne være hurtige.

Privat bolig, Charlottenlund
Art: Restaurering
Bygherre: Privat
Projektstade: Afsluttet 2020

Restaureringen er indstillet til Renoverprisen 2021.

 

Læs mere om farver i arkitekturen

Læs mere om vores arbejde med Krathusvej